Maori

Maori so domorodno ljudstvo Nove Zelandije, ki govori maorščino. Beseda Maori v maorščini in v nekaterih drugih polinezijskih jezikih pomeni običajno ali navadno osebo. Beseda Maori se nanaša tudi na ljudstvo s Cookovih otokov, za katere pravimo, da so Maori s Cookovih otokov.

Maori so oceanskega izvora. Na otoke Nove Zelandije so pripluli približno v 10. stoletju. S seboj so pripeljali pse in podgane, morda pa še katere druge vrste živali, ki se niso ohranile. Danes je v Novi Zelandiji približno 664.000 Maorov. Družbeni red Maorov je bil zelo zapleten. Širša družina in klan sta bila stebra sorodstvenega občutka pripadnosti. V to osamljeno in močno zakoreninjeno družbo so začeli v vedno večjem številu vdirati britanski naseljenci in prinašali s seboj svojo vero in kulturo. Z njimi so prišle v deželo tudi bolezni, proti katerim Maori niso bili odporni. Posledica je bila zelo visoka umrljivost, ki je zmanjšala število maorskega prebivalstva skoraj za polovico. Maori so oblečeni v nekakšna krila iz rafije, ki jim segajo do pasu, s tetoviranimi in poslikanimi obrazi in telesi, oboroženimi z dolgimi sulicami, plešejo bosi svoj bojni ples haka. Ko sprejemajo svoje prijatelje, veselo zavpijejo: »Hongi!« Nato podrgnejo svoje nosove ob nosove gostov. V začetku 20.stoletja so se začeli Maori preseljevati v mesta. Novozelandci so se dolgo hvalili z odnosom med Maori in Britanci, raziskave pa so pokazale, da imajo Maori v družbi podrejen položaj. Vlada si na vse načine prizadeva, da bi vključila maorske prišleke s podeželja v mestno življenje. V mestih je veliko maorskih mladinskih klubov, katerih člani se vsako leto pomerijo na kulturnih festivalih, ki jih prirejajo po vsej deželi. V zborni hiši marae potekajo plamenske slavnosti Maorov. Marae je središče maorske skupnosti in je znotraj in zunaj okrašena s tradicionalnimi rezbarijami. Maorske rezbarije ponazarjajo verovanje, da imajo vse stvari notranjo duhovno moč. Rezbarstvo je najpomembnejša umetna obrt. Nekdanji način življenja je ohranilo le malo Maorov, saj se vedno več ljudi seli v mesta.

Nazaj na hrano in pijačo Naprej na živali

Tukaj si lahko preneseš Spodnje fotografije 


  •  Maori na Nogometni tekmi

  • Tradicionalni ples Haka

  • Čudno izražanje Maorov


  • Maorec