DEJAVNOSTI NA NAŠI ŠOLI

 

OKVIRNI PROGRAM PROJEKTA ZDRAVA ŠOLA 2018/2019 NA NAŠI ŠOLI

Rdeča nit - prepletanje gibanja, zdrave prehrane, duševnega zdravja. Učence, starše in lokalno skupnost bomo tudi v tem šolskem letu osveščali o pomenu ločevanja odpadkov (papir, plastični pokrovčki, kartuše, baterije) in skrbi za urejeno okolje. Skupaj z lokalno skupnostjo bomo obeležili 25. obletnico delovanja Slovenske sheme zdravih šol (delovna sobota, 29. 9. 2018).

Vključevanje učencev:

 • predstavniki šolske skupnosti predstavijo cilje projekta v posameznih razredih,
 • pri razrednih urah se naučijo ločevanja odpadkov, kaj je zdrava prehrana, zakaj je gibanje pomembno za naše zdravje,
 • sodelujejo v projektih/nalogah povezanih s tematiko zdravega življenja na različnih področjih,
 • v šolo prinašajo odpadne tonerje in kartuše, baterije, plastične pokrovčke, odpadni papir,
 • pomagajo pri čiščenju šolske okolice
 • obeležitev 25. obletnice delovanja Zdrave šole

Vključevanje učiteljev in tehničnega osebja:

 • obveščanje učencev, učiteljev, staršev in lokalne skupnosti o pomenu ločenega zbiranja odpadkov,
 • postavitev ekoloških otokov v šolskih prostorih,
 • sodelovanje v projektih/nalogah povezanih s tematiko zdravega življenja na različnih področjih,
 • skrb za zdravje (zdrava prehrana, spodbujanje gibanja)
 • izvajanje projekta Minutka za zdravje med poukom.

Vključevanje staršev:

 • pomagajo pri zbiranju odpadnih tonerjev in kartuš, baterij, plastičnih pokrovčkov, odpadnega papirja,
 • skrbijo za zdravo prehrano svojega otroka in mu omogočajo čim več gibanja.

Vključevanje zdravstvene službe :

 • osveščanje učencev o pomenu ohranjanja zdravja (zdrava prehrana, gibanje, skrb za osebno higieno, Čisti zobje).

Učitelji in ostalo tehnično osebje je s svojimi dejanji odgovorno za dober zgled pri ravnanju z odpadki, skrbi za zdravje.

Izvajali se bodo različni projekti in naloge:

 • AKTIVNI ODMORI, MINUTA ZA ZDRAVJE
 • SADJE IN ZELENJAVA, ZDRAVA PREHRANA
 • ŽIVIM ZDRAVO
 • SPODBUJAMO PRIJATELJSTVO
 • EVROPSKI TEDEN ŠPORTA
 • SKRB ZA HIGIENO
 • KULTURNO PREHRANJEVANJE
 • ČISTO OKLOJE
 • KREPIMO DOBRE ODNOSE
 • VZGOJA ZA ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA
 • GIBALNE IGRE ZA RAZVIJANJE POZORNOSTI
 • ZBIRANJE KARTUŠ IN TONERJEV
 • ZBIRANJE PLASTIČNIH POKROVČKOV
 • ZBIRALNE AKCIJE PAPIRJA


Prejšnja stran: O PROJEKTU
Naslednja stran: PLASTIČNI POKROVČKI