OKVIRNI PROGRAM PROJEKTA ZDRAVA ŠOLA 2018/2019 NA NAŠI ŠOLI

Rdeča nit - prepletanje gibanja, zdrave prehrane, duševnega zdravja. Učence, starše in lokalno skupnost bomo tudi v tem šolskem letu osveščali o pomenu ločevanja odpadkov (papir, plastični pokrovčki, kartuše, baterije) in skrbi za urejeno okolje. Skupaj z lokalno skupnostjo bomo obeležili 25. obletnico delovanja Slovenske sheme zdravih šol (delovna sobota, 29. 9. 2018).

Vključevanje učencev:

Vključevanje učiteljev in tehničnega osebja:

Vključevanje staršev:

Vključevanje zdravstvene službe :

Učitelji in ostalo tehnično osebje je s svojimi dejanji odgovorno za dober zgled pri ravnanju z odpadki, skrbi za zdravje.

Izvajali se bodo različni projekti in naloge: