O PROJEKTU


Glavni namen projekta Zdrava šola, ki ga vodi Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, je promoviranje zdravja in spodbujanje učencev, da razmišljajo o zdravem načinu življenja (zdrava prehrana, zdrav način preživljanja prostega časa, vsako dnevna aktivnost, odnos do sebe in soljudi oz. drugih bitij...).
Vsako leto izberejo vsebinsko »rdečo nit«, ki jo poglobljeno obravnavamo čez šolsko leto. V šolskem letu 2018/2019 je naslov glavne teme "Duševno zdravje, prehrana in gibanje".

Leto 2018 pomeni pomemben mejnik v procesu delovanja Slovenske mreže zdravih šol (SMZŠ) – pomeni že 25. leto delovanja mreže šol, ki s svojimi načeli, usmerjenostjo in raznovrstnimi dejavnostmi spodbuja otroke in mladostnike, pedagoške delavce ter starše k večji ozaveščenosti na področju zdravega življenjskega sloga.
V tem času se je SMZŠ iz 12 pilotnih šol razvila v stabilno mrežo 376 ustanov, ki se trudijo v svoja šolska okolja vključiti promocijo zdravja kot del svojega vsakdanjika. Zdrave šole so prepoznavne po spodbujanju zdravega življenjskega sloga učencev, učiteljev in staršev na vseh področjih zdravja, še posebej pa na področju duševnega zdravja, zdrave prehrane in gibanja.

Koordinatorka projekta Valentina KoresNaslednja stran: DEJAVNOSTI NA NAŠI ŠOLI