O PROJEKTU


Glavni namen projekta Zdrava šola, ki ga vodi Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, je promoviranje zdravja in spodbujanje učencev, da razmišljajo o zdravem načinu življenja (zdrava prehrana, zdrav način preživljanja prostega časa, vsako dnevna aktivnost, odnos do sebe in soljudi oz. drugih bitij...).Vsako leto izberejo vsebinsko »rdečo nit«, ki jo poglobljeno obravnavamo čez šolsko leto.

V šolskem letu 2017/2018 bomo večjo pozornost namenili glavni temi z naslovom "Duševno zdravje, prehrana in gibanje"Naslednja stran: DEJAVNOSTI NA NAŠI ŠOLI