ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI, 10. 4. 2020

Poslušaj intervju na spodnji povezavi, nato odgovori na vprašanja.

https://val202.rtvslo.si/2020/03/18-vzporednik-199/ (Nemčija gre v smeri rahljanja omejitev, ne pa v smer dodatnega zaostrovanja, 18. vzporednik, 3. 4. 2020).

 

 

Fotografijo odgovorov na vprašanja pošlji na moj e-poštni naslov (ursa.luzar@os-sostro.sido četrtka, 16. 4. 2020 do 18:00. Vsem, ki boste odgovorili, bom zabeležila vaše delo.