PODRUŽNICE

S klikom na povezavo (1., 2. razred ali 3., 4. razred) lahko dostopate do gradiva, ki ga uporabljamo pri pouku angleščine. Učenci lahko preko pesmic, iger dodatno utrjujejo besedišče doma.

 


Prejšnja stran: 6. RAZRED
Naslednja stran: 1., 2. razred