9. razred

 

E-UČBENIK REŠITVE DZ REŠITVE UČB SLOVARČEK

 

Dragi starši in učenci,

pripravljeno je gradivo za 9. teden pouka na daljavo (18. 5.—22. 5. 2020). Prosim, da si učenci pozorno preberete navodila in potem naloge opravite po korakih, kot so zapisani.  Določene naloge boste morali poslati učiteljici po elektronski pošti, da bo preverila, ali ste snov razumeli. Tukaj prosimo starše za malo pomoči, če je potrebno. Če imaš težave ali vprašanje, pa lahko svoji učiteljici vedno pišeš na njen elektronski naslov, ki ga najdeš pod zavihkom DELO NA DALJAVO.

Če doma slučajno nimaš svojega učbenika, si lahko tukaj pomagaš z e-učbenikom.

BRANJE ZA VEDOŽELJNE

Pisateljica J. K. Rowling je v času karantene začela izdajati novo zgodbo v več delih z naslovom THE ICKABOG.  Prvih osem poglavij si lahko prebereš tukaj.

 

VIDEI ZA VEDOŽELJNE

CAN 100% RENEWABLE ENERGY POWER THE WORLD?

WHO WAS THE WORLD'S FIRST AUTHOR?

VAJE ZA VEDOŽELJNE

(od str. 270 do str. 278)                  https://eucbeniki.sio.si/ang9/3068/index.html

 

 

9. teden (18. 5.—22. 5. 2020)

1. ura

Prejšnjo uro ste si prebrali pismo, v katerem nekdo prosi za nasvet in se naučili svetovati na različne načine. Danes pa se bomo naučili, kako se tako pismo napiše.

1. Še enkrat si preberi primer pisma, v katerem nekdo prosi za nasvet in ga primerjaj s spodnjimi navodili(glej 2. uro v 8. tednu).

Vsako pismo je razdeljeno na 3 dele: uvod, jedro in zaključek. Seveda pa ne smeš pozabiti napisati komu pišeš in kdo pismo piše. Vsak del pisma je ločen z odstavkom. Če je pismo dolgo, je lahko v jedru tudi več odstavkov.

Naslov pošiljatelja

Svoj naslov napišemo v zgornji desni kot

Napišemo tudi datum

Pozdrav

Pozdravimo z DEAR in ime. Sledi vejica, nato nadaljujemo z veliko začetnico        (npr. Dear John,)

Uvod

Poveš, zakaj pišeš pismo in poveš da potrebuješ nasvet.

Jedro

Opišeš svoje probleme in prosiš za nasvet.

Zaključek

Poudariš, kakšno pomoč želiš.

Zaključni pozdrav

Običajno se poslovimo z:

Love,

svoje ime

 

2. Zdaj pa si lahko ogledaš najpogostejše povedi, ki jih zapišemo v uvodu, jedru in zaključku. Ko boš pisal pismo, jih uporabi.

3. V obliki Wordovega dokumenta napiši pismo prijatelju, v katerem ga prosiš za nasvet. Navedi tri probleme. Lahko so vsi trije problemi povezani, lahko so različni (npr. šola, prijatelji, starši, izgled,…).

4. Wordov dokument s pismom ali fotografijo pisma v zvezku pošlji svoji učiteljici na e-naslov.

2. ura

V prejšnji uri ste se naučili napisati pismo, v katerem prosite za nasvet. Danes pa se bomo naučili napisati pismo, v katerem nekomu svetujete.

1. Sedaj si oglej, kaj vsebuje uvod, jedro in zaključek pisma, v katerem svetujemo.


Pravila za naslov, datum, uvodni in zaključni pozdrav so enaka, kot v pismu, v kateremu si prosil za nasvet.

2. V obliki Wordovega dokumenta napiši pismo, v katerem svetuješ prijatelju, ki ti je pismo poslal na tvoj elektronski naslov.

Uporabi različne besedne zveze za svetovanje in prijatelju napiši izčrpne nasvete za rešitev njegovih problemov.

Nekaj uporabnih izrazov, ki jih lahko uporabiš v pismu, najdeš tudi v učbeniku, stran 158, naloga 5b.

3. Wordov dokument s pismom ali fotografijo pisma v zvezku pošlji svoji učiteljici na e-naslov.

 

VIDEI ZA VEDOŽELJNE

Want to Live Longer? Science Says to Do These 5 Things

Why Does Everyone Hate Pigeons?

VAJE ZA VEDOŽELJNE

(od str. 263 do str. 269)                  https://eucbeniki.sio.si/ang9/3326/index.html

 

 

8. teden (11. 5.—11. 5. 2020)

1. ura

Prejšnjo uro ste se naučili, kako prosimo za nasvet, kadar smo v stiski in kako nekomu v stiski s pogovorom pomagamo. Danes pa bo ura namenjena utrjevanju znanja.

1. V zvezek napiši dialog po iztočnicah. Pomagaj si z učbenikom (stran 156, 157)

 

Alice: My parents won't let me go to the cinema with my boyfriend.

(Izrazi razočaranje in potolaži prijateljico.)

Sheila:

(Vprašaj, kaj bi Sheila naredila na tvojem mestu.)

Alice:

(Navedi dva nasveta)

Sheila:

(Zavrni nasvet.)

Alice:

 

2. V zvezek prevedi naslednje povedi:

Prepričan sem, da se bo vse dobro izteklo.

Na tvojem mestu se ne bi vznemirjal.

Ali je kaj, kar lahko jaz naredim?

Povej mi, kaj naj naredim.

Verjetno imaš prav.

3. Delovni zvezek, stran 151, naloga 30.

Ko svetuješ, ne uporabljaj le izrazov you should /you shouldn't. Uporabi tudi druge načine svetovanja, ki si se jih že naučil (učb. str.157 – Giving advice).

4. Fotografiraj ali skeniraj zapis v zvezku in nalogo v delovnem zvezku ter oboje pošlji svoji učiteljici na e-naslov.

VIDEI ZA VEDOŽELJNE

Video Chat Is Helping Us Stay Connected in Lockdown. But the Tech Was Once a ‘Spectacular Flop’

What’s a squillo, and why do opera singers need it?

VAJE ZA VEDOŽELJNE

(od str. 65 do str. 73)                  https://eucbeniki.sio.si/ang9/3031/index.html

 

2.ura

V preteklih urah ste se naučili svetovati prijatelju s pogovorom. Danes pa bomo spoznali, kako napišemo neformalno pismo, v katerem nekoga prosimo za nasvet ali pismo, v katerem nekomu svetujemo.

1. Spodaj si preberi obe pismi in izpolni preglednico.

Francis's problem

Mary's advice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Preberi si še pismo v spodnje pismo in napiši 4 različne nasvete za reševanje tega problema. Uporabi različne načine svetovanja.


3. Opravljeno delo pošlji v pregled svoji učiteljici na e-naslov.

 

7. teden (4. 5.—8. 5. 2020)

1. ura

Pred počitnicami ste spoznali INDEFINITE PRONOUNS – nedoločne zaimke in prislove, danes pa sledi utrjevanje znanja.

Če ste med počitnicami malo pozabili, katere indefinite pronouns poznamo in kako se uporabljajo, si še enkrat preberite preglednico v učbeniku na strani 155.

 

1) S pomočjo preglednice v učbeniku (stran 155) reši naslednje vaje v delovnem zvezku:

DZ, stran 147, naloga 23. a, b

DZ, stran 148, naloga 23. c, d, 24

 

2) Ko narediš vse naloge, jih preveri s pomočjo rešitev in popravi morebitne napake, nato naloge fotografiraj ali skeniraj in jih pošlji svoji učiteljici na e-naslov.

2. ura

Tudi današnja ura je namenjena utrjevanju rabe Indefinite pronouns, vendar boste izbrali naloge na dveh različnih zahtevnostnih ravneh.

Nižja raven zahtevnosti (učenci, ki imate večino ocen pri angleščini 1, 2 ali 3).

Višja raven zahtevnosti (učenci, ki imate večino ocen pri angleščini 4 ali 5).

1. Naredi naslednje vaje za utrjevanje:

Vaje za nižjo raven zahtevnosti:

Delovni zvezek, stran 149, naloge 25, 26 in 27.

Vaje za višjo raven zahtevnosti:

Delovni zvezek, stran 150, naloga 28: Nalogo naredi v svoj zvezek. Izberi poljubne 4 primere v vsakem stolpcu in jih prevedi v angleščino. Skupaj je tako potrebno prevesti 20 primerov.

2) Ko narediš vse naloge, jih preveri s pomočjo rešitev in popravi morebitne napake, nato naloge fotografiraj ali skeniraj in jih pošlji svoji učiteljici na e-naslov.

 

VIDEI ZA VEDOŽELJNE

The amazing ways plants defend themselves

Urbanization and the future of cities

Nature's smallest factory: The Calvin cycle

VAJE ZA VEDOŽELJNE

(od str. 56 do str. 64)                  https://eucbeniki.sio.si/ang9/3028/index.html

 

3. ura

V času pouka na daljavo ste vsi več ali manj doma in se ne morete družiti s svojimi prijatelji. Verjetno pa uporabljate različna socialna omrežja, da čim več ostanete v stiku.

Danes se bomo naučili, kako se pogovoriti s prijateljem in mu pomagati, kadar vidite, da je v stiski. Naučili se bomo izraziti sočutje, potolažiti prijatelja in mu svetovati, če vas vpraša za nasvet.

1. Učbenik: stran 156. Poslušaj pogovor na posnetku.

2. V zvezek napiši naslov: EXPRESSING SYMPATHY AND ENCOURAGEMENT, ADVICE (Izražanje sočutja in podpore, nasveti)

Prepiši naslednji dialog z vsemi opombami v zvezek (uporabi različni barvi pisal).

A: Hi, Jane, you look worried today. Is everything OK?

Tako nekoga ogovorimo in ga vprašamo po počutju.

B: Well, not really. My best friend has betrayed me.

Tako poveš, kaj je narobe.

A: Oh, I'm sorry to hear that but it may not be as bad as it seems.

Tako izrazimo sočutje in nudimo podporo.

B: I told my best friend a secret and the next day she told it to everyone in the class.

Tako lahko povemo, kaj točno se je zgodilo.

A: Is there anything I can do to help?

Tako ponudimo svojo pomoč.

B: That's very kind of you. What would you do in my place?

Tako pomoč sprejmemo in prosimo za nasvet.

A: If I were you, I would talk to you friend and tell her how I feel.

Tako nekomu svetujemo.

B: You're probably right.       /     Thanks all the same, but I can't speak to her yet.

Tako lahko nasvet sprejmemo.  /   Tako lahko nasvet zavrnemo.

 

3. Načinov, kako nekomu izrazimo sočutje, ga potolažimo, kako vprašamo za nasvet ali nekomu svetujemo, je veliko. Preberi si različne načine, ki so napisani v okvirčkih v učbeniku na strani 156 in 157.

 

4. Sestavi svoj pogovor in ga zapiši v zvezek. Če želiš, se lahko povežeš s sošolcem iz skupine in pogovor naredita skupaj. Pomagaj si z naslednjimi iztočnicami:

- pozdravi prijatelja in ga vprašaj po počutju, ker ne izgleda zelo dobro

- prijatelj pove, kaj je narobe (lahko si težavo izmisliš ali jo izbereš v Chatterboxu UČB, str. 156)

- izrazi sočutje in mu nudi podporo, nato prijatelju ponudi svojo pomoč

- prijatelj naj pomoč sprejme in te vpraša za nasvet

- svetuj prijatelju

- prijatelj naj nasvet sprejme ali zavrne.

 

 


6. teden (20. 4.—24. 4. 2020)

1. ura

Prejšnji teden smo se naučili opisovati čustva in se odzivati na različne novice. Današnja ura je namenjena utrjevanju znanja.

Ne pozabi, ko boš reševal vaje:

- čustva opišemo s pridevniki, ki imajo končnico –ed

- za opisovanje situacij, predmetov, ljudi, ki taka čustva v nas vzbudijo, uporabimo pridevnik s končnico –ing

- naše počutje lahko opišemo tudi z glagolom

I'm worried. (Sem zaskrbljen.)                                     Kako se počutim?

The news is worrying. (Novica je zaskrbljujoča.)           Kakšna je novica?

The pollution worries me. (Onesnaževanje me skrbi.)   Kako onesnaževanje vpliva name?

 

1. Odpri naslednji dokument, v katerem boš našel vaje za utrjevanje. Lahko ga natisneš in vajo rešuješ na list, lahko pa samo rešitve napišeš v zvezek. Če boš pisal v zvezek, ne pozabi oštevilčiti primerov. Ko vajo narediš, jo preveri s pomočjo rešitev in popravi napake.

2. Naredi vaji v delovnem zvezku (pomagaj si z besediščem v učbeniku na strani 152):

- stran 146 / naloga 22 a

- stran 147 / naloga 22. b (Napiši ustrezen odziv na novico za vsa različna čustva, ki so pri primeru napisana.)

Ko vaji narediš, ju preveri s pomočjo rešitev delovnega zvezka in popravi napake.

3. Fotografiraj ali skeniraj opravljene naloge ter jih pošlji svoji učiteljici na e-naslov.

 

2. ura

1. V zvezek napiši naslov FED UP!

2. Odpri učbenik na strani 154 in poslušaj besedilo na posnetku.

3. V zvezek napiši:

vesel –

Kaj je narobe? –

Naveličana sem svojih staršev. –

nadzirati –

žalosten –

prizadeti –

grozen –

prepir –

Zakaj se ne pogovoriš o svojih problemih s kom, ki mu zaupaš? –

domača torta –

 

4. Sedaj poišči te besede v besedilu, ki si ga poslušal/a, in jih izpiši v zvezek k ustreznim slovenskim.

5. Učbenik, str. 154, naloga 2: S celimi stavki odgovori na vprašanja. Odgovore zapiši v zvezek.

6. Fotografiraj ali skeniraj opravljene naloge v zvezku ter jih pošlji svoji učiteljici na e-naslov.

 

VIDEI ZA VEDOŽELJNE

Do politics make us irrational? - Jay Van Bavel

The psychology of narcissism - W. Keith Campbell

VAJE ZA VEDOŽELJNE

(od str. 49 do str. 55)                  https://eucbeniki.sio.si/ang9/3026/index.html

 

3. ura

Prejšnjo uro si poslušal besedilo o Claire, ki se ne razume dobro s svojimi starši.

S pomočjo tega besedila, se bomo danes naučili uporabljati zaimke in prislove, ki jih imenujemo Indefinite pronouns – nedoločni zaimki in prislovi.

1. Najprej poslušaj razlago na posnetku.

2. Učbenik, stran 155: Preberi si primere indefinite pronouns v preglednici (zgoraj).

3. Učbenik, stran 154: V besedilu Fed Up! poišči vse nedoločne zaimke in prislove in jih podčrtaj ali pobarvaj z označevalcem besedila.

4. Učbenik, stran 160: preberi Grammar Time Out in podčrtaj ali pobarvaj ključne podatke v razlagi, kako se Indefinite pronouns uporabljajo in na kaj moramo biti pozorni.

5. Učbenik, stran 155: s pomočjo preglednice naredi nalogo 3.

6. Preglej nalogo 3 s pomočjo rešitev in si popravi morebitne napake.

7. Ko opraviš vse naloge, fotografiraj ali skeniraj strani 154, 155 in 160 v učbeniku ter pošlji svoji učiteljici na e-naslov.

 

5. teden (14. 4.—17. 4. 2020)

1. ura

1. Prejšnji teden smo se naučili opisovati čustva. Najprej bomo ponovili različne pridevnike za izražanje čustev. Kako se ljudje na sliki počutijo? Oglej si slike v tem dokumentu in napiši odgovore v zvezek (naslov EXERCISE).

2. Naučili smo se, da čustva opišemo s pridevniki, ki imajo končnico –ed.,                          pridevnike s končnico – ing pa uporabimo za opisovanje situacij, predmetov, ljudi, ki taka čustva v nas vzbudijo.

Prepiši v zvezek:

I'm bored because this lesson is boring.

Naše počutje lahko opišemo tudi z glagolom:

The lesson bores me.    -     Učna ura me dolgočasi.

The film excites him.      -     Film ga navdušuje.

These instructions confuse me.   -  Ta navodila me zmedejo.

Če je glagol v sedanjiku pazi, da ne pozabiš dodati končnice - (e)s pri he/she/it

3. Naredi vaji v delovnem zvezku:

-stran 144, nal. 21.a (pri vsakem primeru izberi eno obliko, vendar ne ponavljaj ves čas iste oblike: -ed, -ing ali glagol.)

- stran 145, nal. 21.c

4. Nalogi preveri s pomočjo rešitev (najdeš jih na vrhu te strani), nato fotografiraj ali skeniraj zapis v zvezku in obe nalogi v delovnem zvezku ter pošlji svoji učiteljici na e-naslov.

 

2. ura

Čustva in različne situacije znamo že kar dobro opisovati, danes pa se boste naučili tudi, kako izrazimo naše čustvo oziroma reakcijo ob neki novici.

1. Učbenik, stran 151, naloga 8. a

Preberi navodilo in poslušaj posnetek o tem, kako se je počutila mama, ker njena hči – najstnica tako dolgo ni prišla domov.

Ob poslušanju pridevnike na levi strani razporedi na stopnice. Stopnice predstavljajo stopnjevanje maminih čustev. First everything was all right. What about later?

Ob drugem poslušanju dopolni manjkajoče odgovore in preveri vse odgovore.

2. Učbenik, stran 152 – Chatterbox.

Na posnetku poslušaj primere, kako se lahko odzovemo na različne novice in izrazimo svoje čustvo ob novici.

Preberi si še ostale primere v Chatterbox, kako lahko še na drugačen način izrazimo neko čustvo oziroma, kako reagiramo na novice.

3. V zvezek napiši naslov EXPRESSING REACTIONS TO NEWS AND INFORMATION (Izražanje odzivov na novice)

Prepiši:

What a relief! – Kakšno olajšanje.

You're kidding! - You're joking!– Hecaš se.

What a shame. - Kakšna škoda!

That makes me cross! - To me pa razjezi.

That's the last straw! – To je pa kaplja čez rob.

4. Chatterbox B: Izberi 5 poljubnih novic in napiši kratke pogovore, kako bi se na tako novico odzval. Lahko si tudi izmisliš svojo novico. Poimenuj odziv.

For example:   A: I've won in a lottery.

B: Never!                         SURPRISE

5. Fotografiraj ali skeniraj zapise v zvezku in nalogo v učbeniku ter pošlji svoji učiteljici na e-naslov.

 

DODATNI POUK

VIDEI ZA VEDOŽELJNE

How to squeeze electricity out of crystals?

The hidden life of Rosa Parks - Riché D. Richardson

VAJE ZA VEDOŽELJNE

(od str. 24 do str. 30)                 E-UČBENIK

 

4. teden (6- 4.—10. 4. 2020)

1. ura

Danes se bomo pogovarjali o tem, kako si predstavljamo idealne starše.

V zvezek napiši naslov IDEAL PARENTS.

1. Učbenik stran, 149, naloga 4. c:

V nekaj stavkih opiši vse tri slike  (kaj se na sliki dogaja, kako se osebe na sliki  počutijo).

2. Učbenik stran 148, naloga. 4. a

Če kakšne besede ne razumeš, jo poišči v slovarčku in vpiši prevod v učbenik poleg besede.

V zvezek si naredi razpredelnico in vanjo vpiši ustrezne pridevnike, ki po tvojem mnenju opisujejo idealne starše. Primer je podan.

Ideal parents should be: Ideal parents shouldn't be: Ideal parents needn't:
fair and just

 

 

 

 


 

Naredi si še eno razpredelnico in vpiši, kako se po tvojem mnenju obnašajo idealni starši. Primer je podan.

Ideal parents should:

Ideal parents shouldn't:

Ideal parents needn't:

teach right and wrong

 

 

Pri vsaki skupini v obeh tabelah dodaj še vsaj en lastni opis, ki ga sicer ni v učbeniku, vendar dobro opisuje idealne starše.

2. ura

Preko številnih vaj ste do sedaj spoznali kar nekaj področij modalnosti in se naučili uporabljati različne modalne glagole v sedanjiku, pretekliku in prihodnjiku.

Danes pa bomo utrjevali rabo modalnih glagolov s pomočjo interaktivnih vaj na spletu. Pomagaj si z učnimi listi, ki si jih natisnil ali prepisal, kjer imaš razlago uporabe modalnih glagolov.

1. Odpri spletno stran na povezavi.

Na spletni strani je ogromno različnih vaj za modalne glagole, vendar so nekatere vaje še prezahtevne, saj se boste nekatere oblike modalnih glagolov učili šele v srednji šoli.

2. Pri vsaki vaji, ki jo boš naredil, si preveri pravilnost rešitev. Klikni CHECK. Pri večini vaj je ta gumb čisto spodaj, pri nekaterih vajah pa desno od vaje.

Ko posamezno vajo narediš in jo preveriš, jo fotografiraj (vsako sproti).

Naredi najmanj 6 vaj. Izberi med naslednjimi vajami:

1. vaja

2. vaja ( primere od 1 do 35)

5. vaja

6. vaja

10. vaja

14. vaja

17. vaja

20. vaja

 

3. Pošlji fotografije opravljenih vaj svoji učiteljici preko elektronske pošte v pregled.

Kdor želi - vaja za ustvarjalne: Kot Wordov dokument ali v zvezek napiši pogovor med poljubnimi osebami na poljubno temo, v katerem uporabiš čim več različnih modalnih glagolov z različnim pomenom, v različnih časih. Uporabi domišljijo.

Vajo lahko narediš namesto 4 interaktivnih vaj, ki so napisane zgoraj. Narediš le 2 interaktivni vaji po izbiri in pogovor.

DODATNI POUK

VIDEI ZA VEDOŽELJNE

Sylvester Stallone unleashes his inner Rocky  | The Graham Norton Show – BBC

Queen tells UK "we will succeed" against Coronavirus in rare address to the nation

Teach girls bravery, not perfection | Reshma Saujani

VAJE ZA VEDOŽELJNE

(od str. 15 do str. 23)                  https://eucbeniki.sio.si/ang9/3021/index.html

 

3. ura

Danes se bomo naučili opisovati čustva ljudi. Ponovili bomo različne pridevnike za izražanje čustev. Spoznali bomo, kaj opisujejo pridevniki, ki se končajo z -ed in kaj pridevniki, ki se končajo z -ing.

 

1. Učbenik stran 150, naloga 7. a.

V zvezek napiši naslov FEELINGS.

Prepiši pridevnike na levi strani fotografij, pripiši besedam prevod in napiši katera slika najbolje ponazarja to čustvo (s črko).

Izberi med naslednjimi prevodi: zdolgočasen, presenečen, zmeden, prestrašen, šokiran, navdušen, v zadregi (osramočen), zainteresiran, zaskrbljen, nejevoljen

V zvezek dopiši še naslednja izraza za čustva:

disappointed – razočaran

depressed – potrt, depresiven

Kot vidiš, čustva opišemo s pridevniki, ki imajo končnico –ed.

Zakaj pa imajo potem nekateri pridevniki končnico –ing? Kar nekaj jih poznaš: boring, exciting, interesting, shocking… Kaj opisujejo ti pridevniki?

 

2. Oglej si razlago na povezavi.

Če želiš, lahko rešiš tudi kviz, ki je ponujen ob koncu posnetka. Klikni nanj na povezavi, ki ga video ponudi zgoraj desno.

3. V zvezek si napiši(uporabi barve ali označevalce besedila):

Pridevnike s končnico -ed uporabimo za opisovanje čustev ljudi, lahko tudi živali.

Npr. I'm so excited today. My cousin from the USA is coming.

Po besedi excited se vprašamo z vprašanjem: How do you feel? Kako se počutiš?

Pridevnike s končnico  -ing uporabimo za opisovanje predmetov, ljudi, dogodkov, različnih situacij, itd.

They say the new James Bond film is so exciting. I can't wait to see it.

Po besedi exciting se vprašamo: What is it like?  Kakšen je?

4. Naredi nalogo v delovnem zvezku: stran 144, naloga 21b. Ko končaš, preveri svoje odgovore z rešitvami in fotografijo ali scan naloge pošlji svoji učiteljici na e-pošto.

V e-pošto tudi napiši, ali si razlago v video posnetku dobro razumel.

 

 

 

 


Prejšnja stran: 8. razred
Naslednja stran: FRANCOŠČINA