8. razred

E-UČBENIK REŠITVE DZ REŠITVE UČB SLOVARČEK

Dragi starši in učenci,

pripravljeno je gradivo za 10. teden pouka na daljavo (25. 5.—29. 5. 2020). Prosim, da si učenci pozorno preberete navodila in potem naloge opravite po korakih, kot so zapisani.  Določene naloge boste morali poslati učiteljici po elektronski pošti, da bo preverila, ali ste snov razumeli. Tukaj prosimo starše za malo pomoči, če je potrebno. Če imaš težave ali vprašanje, pa lahko svoji učiteljici vedno pišeš na njen elektronski naslov, ki ga najdeš pod zavihkom DELO NA DALJAVO.

Če doma slučajno nimaš svojega učbenika, lahko tukaj najdeš e-učbenik.

10. teden (25. 5.—29. 5. 2020)

1. ura

Se še spominjaš, da sta se Megan in Daniel odpravila v picerijo? Danes boš poslušal njun pogovor.

Odpri učbenik na strani 154 in si oglej nalogo 2. Najprej preberi trditve, nato pa si zavrti posnetek ter označi, če so trditve pravilne (T) ali napačne (F). Če učbenik ni tvoj, odgovore napiši v zvezek. Ko končaš, obrni na stran 153 in preberi njun pogovor ter preveri, če si pravilno označil trditve.

V njunem pogovoru se pojavi kar nekaj uporabnih izrazov. Oglej si REMEMBER BOX na isti strani, str. 153. V zvezek prepiši in prevedi v slovenščino Learn and use – Nauči se in uporabi.

Zapis v zvezku slikaj in pošlji svoji učiteljici.

2. ura

Za ponovitev reši nalogo 13 v delovnem zvezku na strani 155. Če se ne spomniš vseh besed, si pomagaj z učbenikom (str. 153). Svoje odgovore preveri v rešitvah.

 

Sedaj si oglej naslednji povedi. Katera časa sta uporabljena?

 

Daniel has already been to Topolino's Pizzeria.  PRESENT PERFECT

Daniel was there last Tuesday. PAST SIMPLE (navadni preteklik)

 

Opaziš kakšno razliko? V prvi povedi ČAS NI DOLOČEN, govorimo le o Danielovi izkušnji oziroma doživetju – v tej piceriji je že bil. V drugi povedi pa je ČAS DOLOČEN (last Tuesday) – tu smo povedali, kdaj je Daniel tam bil.

Da boš to razliko bolje razumel, si oglej predstavitev.

Nato v zvezek preriši in prepiši spodnjo razpredelnico.

PRESENT PERFECT

What has happened?

PAST SIMPLE

When did it happen?

Ta čas uporabimo:

-          ko govorimo o izkušnjah,

-          če dejanje še traja,

-          če je rezultat dejanja viden v sedanjosti.

Čas NI DOLOČEN oziroma podan.

I have tidied my room. (pravilni glagol)

(-) I haven't tidied my room.

(?) Have you tidied your room?

He has broken his leg. (nepravilni glagol)

(-) He hasn't broken his leg.

(?) Has he broken his leg?

 


ČASOVNI IZRAZI: for, since, already, yet, still, just, recently, ever, never

Ta čas uporabimo, kadar povemo, kdaj se je nekaj zgodilo. Čas JE DOLOČEN oziroma podan. Dejanje je zaključeno v preteklosti.

 

I tidied my room yesterday. (pravilni glagol)

(-) I didn't tidy my room yesterday.

(?) Did you tidy your room yesterday?

He broke his leg last week. (nepravilni glagol)

(-) He didn't break his leg last week.

(?) Did he break his leg last week?


ČASOVNI IZRAZI: yesterday, …ago, last week/month/year/Monday, in 1990, a long time ago, when I was a child

 

Sedaj pa reši še nalogo 21 v DZ na strani 159. Nalogo preveri z rešitvami (glej na vrhu te strani).

Zapis v zvezku in nalogo iz DZ slikaj in pošlji svoji učiteljici.

 

3. ura

Za ponovitev razlikovanja med časoma present perfect in past simple si oglej videoposnetek.

Se še spominjaš Ethel in njenih doživetij? Danes si bomo pogledali, kaj se ji je v življenju že zgodilo in kdaj.

Odpri učbenik na strani 156 in si oglej slike njenih doživetij. Nato poslušaj posnetek in zraven slik na desni strani napiši ustrezno letnico (ali pa napiši v zvezek, če učbenik ni tvoj).

Nato izberi 5 slik in napiši 5 dialogov – glej primer. Primer, ki je napisan, se ne šteje zraven, napiši še pet svojih dialogov.

Primer:

a)       Ethel has already ridden an elephant.  (njena izkušnja, čas ni določen: uporabimo PRESENT PERFECT)

b)      When did she ride an elephant? (vprašamo, kdaj se je zgodilo: za when vedno uporabimo PAST SIMPLE)

a)       She rode an elephant in 1996. (odgovorimo, kdaj se je zgodilo: uporabimo PAST SIMPLE)

Zapis v zvezku slikaj in pošlji svoji učiteljici.

 


9. teden (15. 5.—22. 5. 2020)

1. ura

Človek s svojim načinom življenja ogroža tudi mnoge živalske vrste. Nekatere so že izumrle, nekatere pa so ogrožene in lahko izumrejo, če jih ne zavarujemo.

Oglej si ta posnetek.

Odpri zvezek in napiši naslov ENDANGERED ANIMALS. Napiši spodnji zapis:

ENDANGERED ANIMALS – ogrožene živali

EXTINCT ANIMALS – izumrle živali

A SPECIES – živalska vrsta

HABITAT – življenjski prostor

HORNS – rogovi (npr. pri nosorogu)

TUSKS – okli (pri slonu)

PROFIT – dobiček

FUR – krzno

SKIN - koža

 

Zakaj so določene živali ogrožene? Odpri še učbenik na strani 127 in poslušaj posnetek preglednico (ali rešitve napiši v zvezek, če učbenik ni tvoj).

Nato iz naloge 5 b izpiši človekove dejavnosti, ki vplivajo na ogroženost živali ter zraven napiši živalske vrste iz naloge 5 a, ki jih te dejavnosti prizadenejo. Prepiši že rešene primere ter dokončaj nalogo:

-          hunting for food: whales

-          hunting for skin or fur: tigers, grizzly bears

-          hunting for eggs: bald eagles

-          hunting for sport:

-          hunting for their horn:

-          hunting for their tusks:

-          hunting for profit:

-          loss of home environment (habitat):

-          tourism:

 

Zapis v zvezku slikaj in pošlji svoji učiteljici.

 

POVEZAVE ZA VEDOŽELJNE

Na tej povezavi so naštete živali, ki so ogrožene (od najbolj do najmanj ogroženih).

Critically Endangered (kritično ogrožene); Endangered (ogrožene); Vulnerable (ranljive); Near Threatened (lahko postanejo ogrožene); Least Concern (še dovolj veliko število)

Na tej povezavi pa si lahko prebereš več o desetih najbolj ogroženih živalih na svetu.

Še videoposnetek o ogroženih živalih.

 

2. ura

Daniel and Megan have dated each other for two months and Daniel has decided to invite Megan to a pizza restaurant. Odpri učbenik na strani 153.

First, look at the menu.  Najprej si oglej jedilni list. Prepiši spodnje izraze ter poišči angleške besede v jedilnem listu.

NASLOV: AT THE PIZZA RESTAURANT

najstniki -

posebna ponudba -

za s seboj -

dostava -

raznolikost –

hrustljav -

osnova za pico -

mehka moka -

osebje -

na zahtevo, željo -

dodatki -

neskončen -

šunka -

slanina -

inčuni -

česnov kruh –

pikantna salama –

morski sadeži -

brezalkoholne pijače -

 

Zapis v zvezku slikaj in pošlji svoji učiteljici.

 

 

8. teden (11. 5.—15. 5. 2020)

1. ura

Which measures can help save our planet? S katerimi ukrepi lahko ohranimo gozdove, čisto vodo, prihranimo energijo ter izboljšamo kakovost zraka?

We SHOULDN'T pollute the environment. (z izrazom SHOULDN'T povemo, da nekaj ne bi smeli storiti)

We SHOULD use less energy. (z izrazom SHOULD povemo, da bi nekaj morali storiti)

 

Odpri učbenik na strani 124, naloga 3 a. Zvezek obrni v ležeči položaj in stran razdeli na 4 stolpce. Glej spodnji zapis. Primere iz naloge 3 a razporedi v ustrezne stolpce. Piši v povedih in uporabi SHOULD oziroma SHOULDN'T. V vsakem stolpcu napiši še 4 povedi poleg primerov, ki so že narejeni.

 

SAVE THE FORESTS

SAVE WATER

SAVE THE AIR

SAVE ENERGY

We should recycle newspapers.

We shouldn't buy products in plastic containers.

We should use public transport.

We shouldn't use up all our coal and oil.

 

Izpolnjeno razpredelnico slikaj in pošlji svoji učiteljici.

2. ura

How green are you? Kakšne so tvoje navade, si prijazen do okolja? Izpolni vprašalnik na strani 123 v učbeniku. Če imaš učbenik iz šolskega sklada, odgovore napiši v zvezek. Ko končaš, odpri učbenik na strani 124 in izračunaj svoj rezultat.

Nato odpri učbenik na strani 125, naloga 3 c. V okvirčku so napisane besede, iz katerih v zvezek tvori okolju-prijazne nasvete (uporabi should ali shouldn't), na primer:

NASLOV: GREEN TIPS

  1. paper: You should use both sides of writing paper.
  2. bottles and cans:
  3. rubbish:
  4. lights:
  5. plastic bottles:
  6. walk:
  7. water:
  8. old newspapers:
  9. carrier bags:
  10. old clothes:

 

Nato reši še nalogo 49 v DELOVNEM ZVEZKU na strani 126. Pravilnost svojih odgovorov preveri z rešitvami.

Zapis v zvezku (10 povedi oziroma okolju-prijaznih nasvetov) slikaj in pošlji svoji učiteljici.

 

7. teden (4. 5.—8. 5. 2020)

1. ura

22. aprila smo praznovali dan Zemlje in to že 50. leto zapored. Glavna tema letošnjega dneva Zemlje pa so podnebni ukrepi. Podnebne spremembe veljajo namreč za najpomembnejši izziv za prihodnost človeštva in ohranjanje pogojev, ki omogočanje življenje na tem planetu.

 

Naravo povezujemo z zeleno barvo. Kaj pa tebi pomeni beseda GREEN? Je mnogo več kot samo barva. Odpri učbenik na str. 122 in si oglej slike.

Nato na novo stran v zvezku na sredino napiši naslov GREEN in pripravi miselni vzorec s ključnimi pomeni besede GREEN. Se ti spomniš še kakšnega, ki ga v učbeniku ni? Pomagaj si z miselnim vzorcem na tej povezavi.

Svoj miselni vzorec slikaj in pošlji svoji učiteljici.

2. ura

Kaj vse lahko storimo, da čim bolj ohranimo naš planet? Poslušaj pesem na tej povezavi.

V učbeniku na str. 124, naloga 3 a, so predlogi iz pesmi tudi napisani.

V zvezek napiši naslov: WHAT SHOULD OR SHOULDN'T WE DO TO BE GREEN?

Prepiši spodnje besede v zvezek in nato poišči angleške izraze v nalogi 3 a. Besede so napisane po vrsti.

onesnaževati –

smeti –

naravni viri –

premog –

nafta –

deliti si –

neosvinčen bencin –

javni prevoz –

trošiti, porabljati –

varčne žarnice –

jedrske elektrarne –

ponovno uporabiti –

povratne steklenice –

plastična embalaža –

reciklirati –

pipe –

ohraniti, varčevati –

recikliran papir –

sortirati –

nakupovalne vrečke –

zavrniti –

ovitek, ovoj –

 

Zapis v zvezku slikaj in pošlji svoji učiteljici.

 

6. teden (20. 4.—24. 4- 2020)

1. ura

Marsikdo ima rad potovanja. Nekateri pa potujejo tudi po službeni dolžnosti. Oglej si voznika tovornjaka v UČBENIKU na strani 152, naloga 7. Katere evropske države manjkajo na njegovem seznamu držav, kjer je že bil?

Danes bomo ponovili izraze za države v angleščini, izraze za izražanje narodnosti, dodali pa bomo tudi izraz za prebivalca te države

V zvezek prepiši zapis iz tega dokumenta.

Zapis v zvezku slikaj in pošlji svoji učiteljici.

 

2. ura

Sedaj, ko poznaš izraze za države, narodnosti in prebivalce, si oglejmo, kako to poveš v povedih.

Primer:

Marco is from Italy. (država)

He is Italian. (narodnost)

He is an Italian. (prebivalec)

*V angleščini se tudi narodnost piše z veliko začetnico.

Zolt (Madžarska);

Mary (ZDA);

Pablo (Španija);

Vigo (Švedska);

Anja (Norveška);

Lotte (Nizozemska);

Azra (Turčija);

Aimo (Finska);

Agnete (Danska);

Janusz (Poljska).

 

Za zgoraj napisane osebe napiši povedi na naslednji način (Glej primer za Marca):

1. poved: napiši, iz katere države je oseba.

2. poved: napiši narodnost osebe.

3. poved: napiši, da je oseba prebivalec te države.

 

Za vajo reši še ta učni list.

Zapis v zvezku slikaj in pošlji svoji učiteljici.

Dodatne vaji, ki ju lahko rešiš, če želiš, nista pa obvezni:

VAJA 1 VAJA 2

 

3. ura

Veliko smo govorili o izkušnjah in doživetjih, kjer smo morali uporabiti PRESENT PERFECT. Ta čas pa se uporablja tudi v naslednjih primerih. Kaj izraža?

The Smiths have lived in London for 15 years. (V Londonu živijo 15 let.)

Patsy has known Greg since last summer. (Patsy pozna Grega od lanskega poletja.

V obeh primerih dejanje še vedno traja – oni še vedno živijo v Londonu, Patsy pa še vedno pozna Grega. Uporabili pa smo tudi dva posebna izraza: FOR in SINCE.

V zvezek zapiši spodnji zapis:

Naslov: PRESENT PERFECT WITH FOR AND SINCE

 

The Smiths have lived in London for 15 years.

FOR + a period of time

(časovno obdobje oziroma koliko časa traja dejanje)

 

The Smiths have lived in London since 2005.

SINCE + the starting point

(začetek dejanja, od kdaj traja dejanje)

 

Kate hasn't seen him for a long time.

Kate hasn't seen him since last spring.

 

I have had my computer for 3 years.

I have had my computer since 2017.

 

Čas present perfect v povezavi s FOR ali SINCE izraža dejanja, ki so se začela v preteklosti in še vedno trajajo v sedanjosti.

 

Nato reši še vaje v DZ:

str. 162/ 27a, 27b

str. 163/28

Zapis v zvezku ter pregledane naloge iz DZ slikaj in pošlji svoji učiteljici.

 

5. teden (14. 4.—17. 4. 2020)

1. ura

V pretekli uri si spoznal, kaj vse je že doživela Ethel. Tudi ti si že verjetno marsikaj doživel.

a)     Odpri DELOVNI ZVEZEK na strani 150 in reši nalogo 3, kjer moraš dopolniti vprašanja z ustreznimi glagoli (3. oblika!) in zase odgovoriti na vprašanja.

b)     Svoje izkušnje pa boš napisal v povedih v DELOVNI ZVEZEK, stran 151, naloga 5. Pomagaj si z Ethelinimi doživetji ali pa s sliko v učbeniku na strani 147.

c)     Nato reši še nalogo v DZ na strani 149, kjer boš spoznal še nekaj življenjskih zgodb. Ne pozabi, ko govoriš o izkušnjah, uporabljaj present perfect (have/has + past participle = 3. oblika).

 

4. teden (6. 4.—10. 4. 2020)

1. ura

Do sedaj si spoznal, da se čas present perfect uporablja, če poveš, kaj si že naredil ali česa še nisi, oziroma če je rezultat nekega dejanja viden v sedanjosti. Npr.:

I have already done the hoovering. (si že)

I haven't cleaned my shoes yet. (še ne)

He still hasn't done the dusting. (še ne)

She has just watered the flowers. (je pravkar)

She has lost weight. (rezultat je viden v sedanjosti)

Present perfect pa uporabljamo tudi, kadar govorimo o doživetjih ali izkušnjah, torej o nečem, kar si že ali pa še nisi doživel. Ni pomembno, kdaj se je to zgodilo, samo ali si to doživel.

Odpri UČ na strani 147. Oglej si slike. Spodaj pod sliko so vprašanja, zraven napiši številko slike, ki spada k posameznemu vprašanju.

Predstavljaj si, da te nekdo sprašuje po teh izkušnjah. V zvezek napiši 10 vprašanj (iz učbenika na str. 147) in nanje odgovori. Če si to doživel, napiši Yes, I have, če ne, napiši No, never.

Primer: Have you ever eaten frogs' legs? No, never.

Have you ever swum in a river? Yes, I have.

Zapis v zvezku poslikaj ali skeniraj ter pošlji svoji učiteljici.

2. ura

Have you ever hitch-hiked?

Se spominjaš, kaj smo naredili v prejšnji uri? Spoznal si, da se present perfect uporablja tudi, ko govorimo o izkušnjah.

V zvezek napiši spodnji zapis.

 

naslov: THE PRESENT PERFECT TENSE: EXPERIENCES (ever, never)

A: Have you ever flown by plane? Ko sprašujemo po izkušnjah, uporabimo izraz EVER.

B: Yes, I have./ No, never (ali: No, not yet.). Če tega nisi doživel, v odgovoru uporabiš NEVER.

Poročanje o izkušnjah:

SI DOŽIVEL: I have already eaten Chinese food.

NISI DOŽIVEL: I have never eaten Chinese food.

Oglej si prezentacijo ter postavi vprašanja nekemu družinskemu članu (lahko tudi pokličeš prijatelja), da izveš, kaj je že doživel in česa ne. Če se ne spomniš, kako, si pomagaj z učbenikom, str. 147.

Nato v povedih pisno poročaj (v zvezek, naslov npr. MY MUM'S EXPERIENCES, odvisno od tega, koga si spraševal), kaj je ta oseba že doživela ter česa ni.

Primer: My mum has already broken her arm. ALI My mum has never broken her arm.

Povedi slikaj ali skeniraj ter pošlji svoji učiteljici.

3. ura

Nekateri ljudje so doživeli že marsikaj, še posebno, če imajo radi adrenalinske športe ali potovanja. Oglej si, kaj vse je že izkusila Ethel. Razpredelnico z dejavnostmi najdeš v učbeniku na strani 150.

V zvezek napiši naslov ETHEL'S PERSONAL EXPERIENCE CHART. Nato v povedih napiši, kaj vse je že doživela (vsi primeri - 16 povedi).

Primer:

ACCIDENTS:

She has broken an arm, a leg and a nose.

Ko končaš, nalogo preveri z rešitvami ter zapis pošlji svoji učiteljici.

 

 


Prejšnja stran: 7. razred
Naslednja stran: 9. razred