6. razred

Dragi starši in učenci,

pripravljeno je gradivo za 10. teden pouka na daljavo (25. 5.—29. 5. 2020). Prosim, da si učenci pozorno preberete navodila in potem naloge opravite po korakih, kot so zapisani.  Določene naloge boste morali poslati učiteljici po elektronski pošti, da bo preverila, ali ste snov razumeli. Tukaj prosimo starše za malo pomoči, če je potrebno. Če imaš težave ali vprašanje, pa lahko svoji učiteljici vedno pišeš na njen elektronski naslov, ki ga najdeš pod zavihkom DELO NA DALJAVO.

E-UČBENIK REŠITVE 4. ENOTA DZ REŠITVE 4. ENOTA UČB

REŠITVE 5. ENOTA DZ REŠITVE 5. ENOTA UČB

10. teden (25. 5.—29. 5. 2020)

1. ura

Pozdravljeni. Danes bomo še malo povadili dajanje predlogov. Najprej v DZ na strani 116 rešite vajo 27. Nad sličicami je primer, ki kaže, kako jo naredite.

Sedaj bomo pa združili snov zadnjih nekaj ur, in sicer letne čase, oblačila ter dajanje predlogov. Odpri ta dokument. Najprej prepiši primer, nato dopolni spodnja besedila glede na sliko. Povedi piši v zvezek.

Zapis slikaj in sliko pošlji svoji učiteljici.

 

9. teden (18. 5.—22. 5. 2020)

1. ura

Pozdravljeni. Kako hitro je minil vikend, drži? Danes bomo nadaljevali z oblačili. Rešili boste nekaj vaj v delovnem zvezku, in sicer:

DZ stran 151 (pri vaji 25 pobarvaj oblačila in v opisu dodaj barvo),

DZ stran 152/ vaja 27,

DZ stran 153/vaja 28.

 

Vaje v DZ najprej preveri v rešitvah, nato jih slikaj in pošlji svoji učiteljici.

2. ura

Danes se bomo naučili izraziti svoje mnenje o oblačilih. Odpri učbenik na strani 155 in poslušaj besedilo na tej povezavi.

Sedaj pa poglej Remember Box. V zvezek napiši naslov in spodnji povzetek:

Talking about clothes

Do you like this dress? It's great.

Do you like these shoes? – They  are fantastic.

Pazi! Če je samostalnik v ednini, uporabljamo THIS, če je v množini THESE. Tudi v odgovoru pazimo. Če je samostalnik v ednini, uporabimo IT'S, če je v množini, pa THEY ARE.

 

Izpiši pridevnike:

(very) nice – (zelo) lep

fantastic - fantastičen

great - krasen

beautiful - lep

fabulous - izjemen

pretty – lep, ljubek

all right – v redu

unusual - nenavaden

funny - funny

horrible -grozen

awful – obupen

 

too long/short – predolg/ prekratek

too large/tight – preširok/preozek

too small – premajhen

 

Učbenik stran 156 / vaja 2. V zvezek napiši, kaj si misliš o sledečih oblačilih.

Slika 1: Do you like this T-shirt?

Slika 2: Do you like these shoes?

Slika 4: Do you like this hat?

Slika 5: Do you like this skirt?

 

Zapis slikaj in ga pošlji svoji učiteljici.

 

3. ura

Najprej v DZ reši stran 155. Ponovil boš pridevnike za izražanje mnenja o oblačilih.

Kot ste že prvo uro, ko smo se učili poimenovati oblačila, opazili, so nekatera oblačila lahko v ednini in množini, druga pa so lahko le v množini.

V zvezek napišite spodnje besedilo.

Naslov: Plural only nouns (množinski samostalniki)

a cap – 3 caps (v ednini in množini)

jeans, trousers, shorts, tights, glasses, underpants, pyjamas, braces, trunks  -  ti samostalniki so vedno v množini in za njimi uporabiš glagol v množini.

Primer: These jeans are fantastic.

Če želiš omeniti enega ali več  kosov nekega oblačila, ki so vedno v množini v angleščini, lahko uporabiš A PAIR OF (PAIRS OF).

Primer: He’s wearing a pair of green shorts.

He has got three pairs of glasses.

Sedaj pa v DZ rešite stran 154.

Zapis v zvezku in vaje v DZ slikaj ter pošlji svoji učiteljici.

 

DODATNE VAJE ZA UTRJEVANJE

Vsi, ki potrebujete dodatne vaje za utrjevanje besedišča in struktur, pa si odprite ta dokument in rešujte vaje.

DODATNE VAJE ZA VEDOŽELJNE

Vsi, ki želite, si odprite ta dokument in rešite nalogo.

4. ura

Pozdravljeni, kako hitro je prišel petek, drži? Danes najprej odpri učbenik na strani 123 in poslušaj posnetek .

 

Jill je predlagala Royu, da gresta v kino. Katero strukturo je uporabila? Tako je, Let’s go to the cinema.

Ker Roy ni imel časa, je predlagal, da gresta en drug dan. Poglejmo, kaj je predlagal? Why don’t we go on Sunday?

Sedaj pa v zvezek napiši naslov in spodnje besedilo.

 

Making suggestions (Nekaj predlagati)

 

Predlagamo lahko na dva načina, in sicer:

 

Let’s go to the cinema. (Pojdimo v kino.)

Why don’t we go to the cinema? (Zakaj ne bi šli v kino?)

 

Strinjanje lahko izraziš na več načinov:

All right.

OK. Fine.

That’s fine with me. (Meni je v redu.)

That’s a good idea. (To je dobra ideja.)

Yes, let’s. (Ja, dajmo.)

 

Seveda lahko predlog tudi zavrnemo.

No, I don’t feel like it. (Ni mi do tega.)

No, that’s boring. (Ne, to je dolgočasno.)

No, I don’t like going to the cinema. (Ne maram hoditi v kino.)

No, I want to watch TV. (Ne, želim gledati TV.)

I’d love to but I can’t. (Bi šel z veseljem, pa ne morem.)

 

Sedaj pa odprite učbenik na strani 124 in na podlagi vaje 2 tvorite 6 dialogov.  Tri predloge sprejmite, tri zavrnite.

Primer: A: Let’s play ludo (Človek ne jezi se).

B: That’s a good idea. / No, I don’t feel like it.

 

Zapis v zvezku slikaj ter pošlji svoji učiteljici.

 

DODATNA AKTIVNOST

Danes pa tekmujemo, kdo izmed vas me bo povabil na najbolj izvirno dejavnost. Zamislite si, katero aktivnost bi predlagali in kam vse bi šli. Seveda svoje predloge oblikujete z Let's ali Why don't we in jih pošljite na moj elektronski naslov(andreja.miklavcic@guest.arnes.si).

I'm looking forward to your suggestions.

Have a great weekend.

 

8. teden (11. 5.—15. 5. 2020)

1. ura

Pozdravljeni. Ne pozabite, danes do 12. ure je zadnji rok za oddajo vaših zadolžitev. Jutri pa nadaljujemo s snovjo.

2. ura

Pred počitnicami smo si izpisali nekaj oblačil. Se še spomniš besed? Povadi jih na tej povezavi. Pazi pants = trousers.

Sedaj pa odpri učbenik na strani 152 in poslušaj posnetek. Katero strukturo uporabljamo, ko opisujemo, kaj ima nekdo oblečeno? Res je, opisni sedanjik. Bravo! Zakaj? Ker imajo oblačilo oblečeno v tem trenutku.

V zvezek napiši primere:

She is wearing a yellow dress.

They are wearing blue jeans.

I am wearing a nice green jacket.

 

Če je samostalnik v ednini, dodamo spredaj a/an, če je v množini pa ne.

Sedaj pa napiši, kaj imaš ti oblečeno. Pri opisu oblačila vedno dodaj barvo.

Primer: I am wearing a white T-shirt and a black jacket. I am wearing a pink scarf and a black cap. I am also wearing black jeans, black socks and grey shoes.

Zapis slikaj in ga pošlji svoji učiteljici.

DODATNI IZZIV

Reši vaji na spodnjih povezavah, če želiš delati še z malo bolj zahtevnim besediščem in besedilom.

VAJA 1 VAJA 2

 

3. ura

Tudi danes bomo povadili opis oblačil različnih oseb. Za začetek reši vajo na  povezavi.

Plump: debelušen

Plimsolls: platneni športni copati

Bermudas: udobne kratke hlače, ki segajo do kolen

Striped: črtast

 

Nato odpri učbenik na strani 153. Pri vaji 2. b izberi 4 osebe in opiši, kaj imajo oblečeno.

Opise slikaj in jih pošlji svoji učiteljici.

 

DODATNE VAJE ZA UTRJEVANJE

Vsi, ki potrebujete dodatne vaje za utrjevanje besedišča in struktur, pa si odprite ta dokument in rešujte vaje.

VAJA 1 VAJA 2 VAJA 3 VAJA 4 VAJA 5 VAJA 6 VAJA 7

VAJE ZA VEDOŽELJNE

VAJA 1 VAJA 2

 

7. teden (4. 5.—8. 5. 2020)

1. ura

Hitro so minile počitnice, je tako? Sedaj pa ponovno veselo na delo. Danes bomo utrjevali snov za nazaj, ker boste iz te snovi pridobili oceno. Vsa navodila boste dobili v sredo.

Najprej na tej povezavi povadi glagole, ki jih uporabljamo za opis dneva.

Nato prepiši opis in ga dopolni z ustreznimi besedami.

My day

I (1)__________________ (zbudim se) at 6 o’clock but I (2)___________________ (vstanem) at 6.10. Then I get (3)_______________________ (se oblečem). I have (4)__________________ at 6.30.  After breakfast I  (5)________________ my teeth and (6)___________________ my hair. I also (7)__________________ my face. I (8)_______________ to school at 7.20.  I (9)________________school at 8.00.

At school I (10)_______________________ English, Maths, Slovene, Science and Art. I (11)______________ school at 12.25. Then I have (12)__________________. After lunch I go home. When I get home I first do my (13)______________________ (naloga). After that I take my dog for a  (14)___________________. When we come back home I (15)_______________ (pomagam) my mum. I often (16)________________ pancakes. Next I (17)___________________ with my friends. At 6 p.m. I play (18)____________________ games. I often (19)________________ a bike.  Then I have (20)___________________. After dinner I (21)__________________ a shower. At 8 p.m. I (22)_______________ TV with my family. Then I go to bed. I (23)____________________ a book every evening. I go to sleep (24)__________ 10.p.m.

Zapis v zvezku slikaj in pošlji svoji učiteljici.

2. ura

Najprej ponovi šolske predmete na spodnji povezavi.

VAJA 1 VAJA 2

Sedaj pa dopolni spodnje besedilo. Prva črka je podana.

My favourite subject

My f___________________ subject is Science  because I love animals. We’ve got it on W_______________ and F____________. Our t_________________ is Miss Jackson. She is really nice. We learn about n_______________ and a________________. Our classroom is very interesting. We have got fish t_________________ with many fish. There are c ______________ with 3 guinea pigs and one terrarium with 2 s________________. They are not dangerous. We often talk about problems our p_________________ has.

Opis šolskega predmeta slikaj in pošlji svoji učiteljici.

Rešitve opisa dneva:

1. wake up

2. get up

3. dressed

4. breakfast

5. brush

6. comb

7. wash

8. go

9. start

10. learn

11. finish

12. lunch

13. homework

14. walk

15. help

16. make

17. play

18. computer

19. ride

20. dinner

21. have/take

22. watch

23. read

 

3. ura in 4. ura

Rešitve včerajšnjega opisa šolskega predmeta:

favourite, Wednesday, Friday, teacher, nature, animals, tanks, cages, snakes, planet

Pripravil boš natančno predstavitev sebe. Izdelek bo ocenjen, ocenjujejo se vsebina, jezikovna pravilnost in besedišče. Zadnji rok za oddajo je 11. 5. 2020 do 12. ure. Če pa ga narediš prej, ga lahko prej pošlješ. Piši v zvezek in nato pošlji svoji učiteljici sliko. Zapis naj bo čitljiv. Pri izdelavi lahko uporabljaš vse svoje pripomočke za angleščino.

Predstavitev mora biti v obliki spisa. V predstavitev vključi vse iztočnice. Pazi na zapis in na slovnično pravilnost. Predstavitev naj obsega 150-180 besed. Vključi naslednje iztočnice:

-          ime in priimek,

-          star sem________________, moj rojstni dan je _____________ (datum),

-          opiši, kako preživiš en tipičen dan med tednom, napiši 10 povedi oziroma 10 dejavnosti; pri tem ne pozabi uporabljati vezniških besed (then, after that, next, after breakfast, at 2 p.m.),

-          povej, kateri je tvoj najljubši predmet v šoli,

-          v povedih opiši svoj najljubši predmet (kdo je tvoj učitelj, kdaj ga imate na urniku, kaj tam delate, kakšna je učilnica, zakaj imaš ta predmet rad),

-          napiši 3 stvari, ki jih rad delaš,

-          napiši 2 stvari, ki ju znaš narediti, in 2 stvari, ki ju ne znaš narediti.

KRITERIJI

 

6. teden (20. 4.—24. 4. 2020)

1. ura

Pa je ponovno na vrata potrkal ponedeljek. Nič hudega, še en teden pouka (na daljavo), potem pa sledi teden dni počitnic. Prejšnji teden smo se pogovarjali o vremenu in tudi danes bomo naredili še nekaj vaj. Odpri učbenik na strani 127, vaja 4. Poslušaj ta posnetek in odkljukaj besede, ki so omenjene v besedilu .

Nato pa naredi naslednje vaje:

DZ, stran 118 (cela)

DZ, stran 120/ vaja 33.

 

2. ura

Tudi danes bomo naredili še nekaj vaj, in sicer:

DZ, stran 119 (cela)

DZ, stran 121/ vaji 35 in 36.

 

3. ura

Se še spomniš letnih časov? Danes se bomo pogovarjali o dejavnostih, ki jih lahko počnemo v določenem letnem času oziroma o stvareh, ki jih povezujemo z določenim letnim časom. Odpri učbenik na strani 111. Napiši naslov: Which season do you associate with these things? (Kateri letni čas povezuješ s sledečimi dejavnostmi?) Nato pa tvori povedi.

Primer: You can make a snowman in winter.

Uporabi naslednje dejavnosti:

have a picnic (imeti piknik)

pick grapes (obirati grozdje)

celebrate Easter (praznovati veliko noč)

see swallows  (videti lastovke)

eat watermelon and icecream (jesti lubenico in sladoled)

go camping (iti kampirat)

ski (smučati)

swim in the sea (plavati v morju)

cut the grass (kositi travo)

fly a kite (spuščati zmaja)

 

Sedaj pa napiši še povedi za vreme.

Primer: WIND:  It's windy in autumn.

Sun:

Cloud:

Rain:

Snow:

 

Reši še ta učni list.

 

DODATNE VAJE ZA VEDOŽELJNE

Vsi, ki imate angleščino radi in si želite še kakšnega izziva ali pa vam je dolgčas, lahko napišete tale spis in mi ga pošljete na martina.lavrin@guest.arnes.si.

DODATNE VAJE ZA UTRJEVANJE

Vsi, ki potrebujete dodatne vaje za utrjevanje besedišča in struktur, pa si odprite ta dokument in rešujte vaje.

4. ura

Pozdravljeni. Že slišite počitnice, kako trkajo na vrata? Čisto še malo, potem pa teden dni brezskrbnosti in zabave.

Najprej reši učni list na povezavi.  Na začetku je video posnetek, ki si ga moraš pogledati.

Od vremena je odvisno tudi, kaj oblečemo. Odpri učbenik na strani 153 in pod naslov CLOTHES prepiši ter prevedi besede, ki so v vaji 2. a. Če ne poznaš pomena besed, si pomagaj s slovarčkom, ki je objavljen na tej povezavi. Dodaj še spodnje tri besede.

Sunglasses – sončna očala

A sleeveless pullover - brezrokavnik

A turtle-neck sweater -puli

DODATNA AKTIVNOST

Spet je čas, da mi pošljete zvočni posnetek. In sicer mi danes povejte vse o svojem najljubšem letnem času. Sporočite mi, zakaj je to vaš najljubši letni čas, kakšno je takrat vreme, kaj takrat počnete in  kaj imate pri tem oblečeno. Veselim se vaših posnetkov, ki jih pošljite na moj elektronski naslov andreja.miklavcic@guest.arnes.si.

 

5. teden (14. 4—17. 4. 2020)

1. ura

Ljudje se pogosto pogovarjamo o vremenu. Mogoče veš, po kakšnem vremenu slovi Velika Britanija? Ja, res je, tam pogosto dežuje. Danes bomo spoznali osnovno besedišče v povezavi z vremenom. Najprej si oglej posnetek na povezavi.

Iz priloženega Power Point dokumenta prepiši besedišče. Pojave lahko narišeš ali le prevedeš, kar ti je ljubše. Nato na posnetku poslušaj izgovorjavo.

2. ura

Prepričana sem, da svojim starim staršem ali prijateljem pošlješ razglednico, ko greš na dopust. Napišeš tudi, kakšno je vreme? Odpri učbenik na strani 125 (vaja 1.b)  in poslušaj posnetke na tej povezavi. Razglednico poveži z ustrezno sliko ob strani.

Nato v učbeniku na strani 126 reši vajo 2. Vprašanja in odgovore napiši v zvezek.

Primer: What's the weather like in Madrid? – It's sunny and warm.

Nato v DZ na strani 117 reši vajo 29.

NALOGA ZA USTVARJALNE

Pozdravljeni,

danes vas bom prosila, da mi napišete elektronsko sporočilo po zgledu razglednic, ki ste jih prebrali v učbeniku. Izmislite si, kam bi šli na mini počitnice, kakšno je tam vreme in kaj bi tam v tem trenutku počeli (uporabi opisni sedanjik). Morda mi lahko zastavite tudi kakšno vprašanje.

Elektronsko sporočilo mi pošljite na  andreja.miklavcic@guest.arnes.si.

Se že veselim vaših sporočil.

 

4. teden (6. 4.—10. 4. 2020)

1. ura

V petek si prepisal strukturo novega slovničnega časa. Se še spomniš, kako se tvori?  Vedno je sestavljen iz dveh besed, in sicer glagola BITI (am, is, are) in glagola s končnico ING (primer: He is singing.). Poudarili smo, da z njim povemo, kaj se dogaja TA TRENUTEK.

Danes bomo začeli z vajami. Najprej boš povadil spregatev glagola biti. V DZ na strani 109 reši vajo 14.

Se spomniš pravopisnih posebnosti, ko dodamo končnico -ING? V DZ na strani 110 reši vajo 15.

Seveda bomo povadili tudi strukturo. Reši tudi vaje 16, 17 in 18.

Najprej vaje sam preveri z rešitvami (glej na vrhu te strani), nato sliko pošlji svoji učiteljici.

2. ura

 

Tudi danes bomo vadili The Present Continuous Tense. Najprej reši vajo na povezavi. Na koncu klikni Finish in jo pošlji svoji učiteljici.

Nadaljeval boš z vajami v učbeniku.

Stran 117/2: Poglej si sliko, nato najprej v zvezek napiši 5 povedi v opisnem sedanjiku.

Primer: Alf is eating a banana. (Ne pozabi, dve besedi)

Spodaj je napisanih 16 vprašalnih povedi. Izberi jih 5, dodaj ustrezni glagol biti in jih prepiši v zvezek. Nato pa glede na slikico napiši kratek odgovor.

Primer: Is Roy having a shower? – No, he isn't.

Sliko pošlji svoji učiteljici.

3. ura

Že obvladaš The Present Continuous Tense? Ne dvomim, a bomo danes vseeno še malo povadili.

V DZ reši strani 112 in 113. Na strani 114 pa reši vajo 22.

Najprej vaje sam preveri z rešitvami (objavljene so na vrhu te strani), nato sliko pošlji svoji učiteljici.

DODATNE VAJE ZA VEDOŽELJNE

Vsi, ki imate angleščino radi in si želite še kakšnega izziva ali pa vam je dolgčas, lahko naredite še kakšno izmed aktivnosti, ki smo jih pripravile.

VAJA 1 VAJA 2 VAJA 3 VAJA 4

DODATNE VAJE ZA UTRJEVANJE

Vsi, ki potrebujete dodatne vaje za utrjevanje besedišča in struktur, pa si odprite povezave spodaj in rešujte vaje.

VAJA 1 VAJA 2 VAJA 3 VAJA 4

 

4. ura

Juhuhu, petek je tu! Še malo vaj, potem pa vikendu naproti.

U/117/3 (gledaš slike na strani 118): V zvezek napiši, kaj delajo.

Primer:  Bob is having a bath.

Nato vse te primere zanikaj. Primer: Bob isn't having a bath.

Nazadnje tvori še vprašalne povedi. Primer: Is Bob having a bath?

U/118, vaja 4: Poslušaj besedilo in vstavi pravo besedo. Kdor nima svojega učbenika, naj samo besede napiše v zvezek.

DODATNA VAJA ZA USTVARJALNE

Pomisli, kaj vse lahko počneš v tem trenutku.

Ti dam primer: I am breathing. I am standing on one leg. I am watching a film on TV. I am talking on the phone. I am drinking juice and I am doing my homework.

Si predstavljaš, kako bi to izgledalo? Zdaj si pa ti izmisli 6 aktivnosti, ki jih počneš istočasno. Morda lahko tokrat namesto, da povedi napišeš, narediš zvočni posnetek s telefonom in mi ga potem pošlješ na andreja.miklavcic@guest.arnes.si.

Happy Easter!

 

 

 

DODATNE VAJE ZA UTRJEVANJE

Vsi, ki potrebujete dodatne vaje za utrjevanje besedišča in struktur, pa si odprite ta dokument in rešujte vaje.


Prejšnja stran: 5. razred
Naslednja stran: 7. razred