6. RAZRED

i-učbenik

slušni posnetki

 

Countries and capital cities    LEARN MATCH

COUNTRIES, CAPITALS AND NATIONALITIES - UČNI LIST

Osebni zaimki in glagol biti - UČNI LIST

PRIDEVNIKI, NASPROTJA NAUČI SE POVEŽI NAPIŠI


Prejšnja stran: 5. RAZRED
Naslednja stran: PODRUŽNICE