5. razred


Dragi starši in učenci,

pripravljeno je gradivo za 10. teden pouka na daljavo (25. 5.—29. 5. 2020). Prosim, da si učenci pozorno preberete navodila in potem naloge opravite po korakih, kot so zapisani.  Določene naloge boste morali poslati učiteljici po elektronski pošti, da bo preverila, ali ste snov razumeli. Tukaj prosimo starše za malo pomoči, če je potrebno. Če imaš težave ali vprašanje, pa lahko svoji učiteljici vedno pišeš na njen elektronski naslov, ki ga najdeš pod zavihkom DELO NA DALJAVO.

10. teden (25. 5.—29. 5. 2020)

1. ura

What are they doing? Sedaj že zelo dobro znaš vprašati ter odgovoriti na vprašanje, kaj nekdo počne v tem trenutku.

 

Oglej si spodnje slike. Pretvarjal se boš, da ne veš, kaj ljudje počnejo. Vprašanje, ki ga postaviš, naj bo napačno. Nato pravilno napiši, kaj ta oseba počne. Glej primer, ki je rešen. Na ta način zapiši za vse slike.

Uporabi naslednje aktivnosti: READ A BOOK; DO HOMEWORK; LISTEN TO MUSIC; TALK ON THE PHONE; WRITE A LETTER; PLAY FOOTBALL; SLEEP; HAVE BREAKFAST; USE A COMPUTER

Primer: 1. Is John listening to music? No, he isn't. He is writing a letter.

Zapis v zvezku slikaj in pošlji svoji učiteljici.

 

2. ura

Za ponovitev reši stran 85 v DZ.

Nato odpri učbenik na strani 112 in poslušaj zgodbo The bus trip. Zgodbo si lahko tudi ogledaš na računalniku, če si si nanj naložil DVD rom. Odpri še zvezek in napiši naslov zgodbe. Prepiši prevozna sredstva iz naloge 2 na strani 113 v zvezek. Poišči jih na slikah in zraven prevoznih sredstev napiši številko ustrezne slike.

Nato ponovno odpri delovni zvezek in reši še stran 86. Posnetek za 1. nalogo najdeš tu.

Naloge slikaj in pošlji svoji učiteljici.

3. ura

To uro boste ponavljali in utrjevali snov.

Najprej reši učni list s prevoznimi sredstvi.


Nato pa še učni list z dejanji, ki se dogajajo v tem trenutku:

Reši stran 89 v delovnem zvezku.

Odpri učbenik na strani 116, naloga 1. Videl boš 6 trditev. Prepiši jih v zvezek ter poleg njih napiši YES, če bi to želel narediti, ali NO, če tega ne bi želel narediti.

VAJE ZA UTRJEVANJE

VAJE ZA VEDOŽELJNE

9. teden (18. 5.—22. 5. 2020)

1. ura

Prejšnji teden si se naučil, kako poveš, kaj počneš v tem trenutku. Za ponovitev reši učni list.

Kako pa poveš, kaj počne nekdo drug? WHAT ARE THEY DOING?

Oglej si videoposnetek.

V zvezek napiši spodnji zapis:

naslov: WHAT ARE THEY DOING?

 

She is eating a sandwich. = She's eating a sandwich. (TAKO POVEŠ ZA OSEBO ŽENSKEGA SPOLA)

He is playing the piano. = He's playing the piano. (TAKO POVEŠ ZA OSEBO MOŠKEGA SPOLA)

It is playing with a ball. = It's playing with a ball. (TAKO POVEŠ ZA ŽIVAL)

 

They are playing football. = They're playing football. (TAKO POVEŠ, ČE JE OSEB ALI ŽIVALI VEČ)

Nato reši še učni list (Kaj počnejo ta trenutek1). Če tiskalnika nimaš, povedi napiši v zvezek. Preveri rešitve tu.

 

2. ura

Najprej reši učna lista na teh povezavah:

VAJA 1 VAJA 2

Nato odpri dokument in reši učni list. Če doma nimaš tiskalnika, lahko povedi napišeš kar v zvezek. Preveri se z rešitvami.

3. ura

Za ponovitev prevoznih sredstev ter tega, kar ljudje počnejo v tem trenutku, reši učni list. Povedi lahko napišeš kar v zvezek. Preveri se z rešitvami.

Sedaj si oglej sliko in skušaj uganiti, kaj dela Lisa. Kako bi to vprašal?

Is Lisa cleaning her room?                          No, she isn't.

Is Lisa playing video games?                       No, she isn't.

Is Lisa doing her homework?                    Yes, she is. Lisa is doing her homework.

 

Kako si torej tvoril vprašanja? Samo zamenjal si vrstni red besed.

Kako pa sprašuješ, če je oseb več? Oglej si primer.

Are they playing basketball?                      No, they aren't.

Are they playing tennis?                            No, they aren't.

Are they playing football?                          Yes, they are. They are playing football.

 

Sedaj odpri zvezek in napiši naslov QUESTIONS. Zgornjih 6 vprašanj in odgovorov prepiši v zvezek.

DODATNE VAJE ZA VEDOŽELJNE

Vsi, ki imate angleščino radi in si želite še kakšnega izziva ali pa vam je dolgčas, lahko naredite še kakšno izmed aktivnosti, ki smo jih pripravile v tem dokumentu.

VAJA 1

VAJA 2

VAJA 3

VAJA 4

VAJA 5

VAJE ZA UTRJEVANJE

VAJA 1

VAJA 2

VAJA 3

VAJA 4

VAJA 5

VAJA 6

 

8. teden (11. 5.—15. 5. 2020)

1. ura

HOW DO YOU GO TO SCHOOL? Kako greš v šolo? Greš peš, s kolesom, kombijem, avtobusom ali te pripeljejo z avtom?

V zvezek napiši naslov HOW DO YOU GO TO SCHOOL?

Nato si napiši naslednje primere:

I go to school ON FOOT. (peš)

I go to school BY car.

I go to school BY van.

I go to school BY bus.

I go to school BY bike.

Kadar poveš, s čim potuješ, pred prevoznim sredstvom uporabiš besedo BY. Izjema je beseda peš, kar poveš z izrazom ON FOOT.

Odpri DELOVNI ZVEZEK na strani 82, naloga 1. Križanko si že izpolnil, sedaj pa si predstavljaj, da greš v šolo na take načine, kot prikazujejo slike in v zvezek napiši povedi:

  1. I go to school by bus.
  2. I go to school on foot.

 

Zapis v zvezku slikaj in pošlji svoji učiteljici.

 

2. ura

WHAT ARE YOU DOING RIGHT NOW? Kaj počneš v tem trenutku? Delaš nalogo, pišeš, rišeš, poslušaš? Danes se bomo naučili, kako to povemo v angleščini.

Oglej si posnetek na povezavi.

V zvezek napiši spodnji zapis:

naslov WHAT ARE YOU DOING?

I am washing my hands. = I'm washing my hands.

I am singing a song. = I'm singing a song.

I am doing my homework. = I'm doing my homework.

Kar počneš v tem trenutku poveš tako, da dodaš besedo AM, glagolu pa končnico ING. Lahko uporabiš tudi krajšane oblike.

Sedaj pa napiši še spodnje aktivnosti v angleščini. Pretvarjaj se, da ji počneš v tem trenutku.

Plavam. –

Jem zajtrk. –

Pijem čaj. –

Berem knjigo. –

Gledam televizijo. –

Hodim v šolo. –

Vozim kolo. –

Kuham kosilo. –

Umivam si zobe. –

Igram se s psom. –

 

Ko končaš, se preveri z rešitvami - objavljene so malo nižje na tej strani. Zapis v zvezku slikaj in pošlji svoji učiteljici.

VAJE ZA UTRJEVANJE rešite tisti učenci, ki želite ponoviti in utrditi strukture iz tega tedna.

3. ura (samo 5. b)

Danes bomo na video konferenci reševali naloge za utrjevanje znanja. Če se video konference ne boste udeležili, potem rešite naslednje vaje:

VAJA 1 VAJA 2 VAJA 3

Ob koncu kliknite FINISH in EMAIL MY ASNWERS TO MY TEACHER - vpišite zahtevane podatke (vaše ime, razred, predmet in moj elektronski naslov) in mi pošljite naloge v pregled. Ko boste vse to naredili, pa boste tudi videli, kako ste vi reševali naloge.

 

REŠITVE ZA ZADNJO NALOGO 2. URE

WHAT ARE YOU DOING?

Plavam. –  I am swimming.

Jem zajtrk. – I am eating breakfast. ALI I am having breakfast.

Pijem čaj. – I am drinking tea.

Berem knjigo. – I am reading a book.

Gledam televizijo. – I am watching TV.

Hodim v šolo. – I am walking to school. ALI I am going to school on foot.

Vozim kolo. – I am riding a bike.

Kuham kosilo. – I am cooking lunch.

Umivam si zobe. – I am brushing my teeth.

Igram se s psom. – I am walking a dog. ALI I am going for a walk with my dog.

7. teden (4. 5.—8. 5. 2020)

1. ura

Oglej si dokument in v zvezek napiši v povedih, katero prevozno sredstvo bi otroci radi preizkusili.

Nato odpri DELOVNI ZVEZEK na strani. 83. Najprej poslušaj posnetek in reši nalogo 1. Nato reši še nalogo 2.

Zapis v zvezku in delovnem zvezku slikaj in pošlji svoji učiteljici.

 

2. ura

Hello! V zadnjih urah smo se naučili, kako povemo, da si želimo peljati npr. z avtomobilom. Danes se bomo naučili, kako lahko povemo, da si želimo početi še druge stvari.

I'd like to go to the USA.

I'd like to see the pyramids.

I'd like to ride an elephant.

To so moje želje. Sedaj pa odpri učbenik na str. 110 in poslušaj pesem. Kaj si želijo otroci? Nato si odpri dokument in prepiši pesem v zvezek. Dopolni jo z besedami iz okvirčka spodaj.

Zapis v zvezku slikaj in pošlji svoji učiteljici.

VAJE ZA UTRJEVANJE

VAJE ZA VEDOŽELJNE

6. teden (20. 4.—24. 4. 2020)

1. ura

Danes boš spoznal izraze za prevozna sredstva v angleščini. Odpri učbenik na strani 108 in si oglej nalogo 1. Poslušaj posnetek in si oglej slike. Prevozna sredstva so zelo različna: nekatera vozijo po tleh ali tirih, nekatera letijo, druga pa plujejo.

V zvezek na novo stran napiši naslov MEANS OF TRANSPORT (prevozna sredstva). Stran v zvezku razdeli na 3 stolpce (do konca strani) ter prevozna sredstva iz prve naloge prepiši v ustrezne stolpce kot kaže primer:

BY LAND (po kopnem)

BY WATER (na vodi)

BY AIR (v zraku)

a lorry (a truck – ameriška angl.)

 

 

 

a boat

 

a plane

 

 

To pa niso vsa prevozna sredstva, verjetno jih poznaš še več. Oglej si učni list. Sedaj pa dodaj nova prevozna sredstva iz učnega lista v tabelo v zvezku. Prevozna sredstva na tirih napiši kar k tistim, ki vozijo po kopnem.

Zapis v zvezku slikaj in pošlji svoji učiteljici.

2. ura

V DZ odpri stran 82 in reši nalogi 1 in 2.

Nato reši učni list. Če imaš tiskalnik, ga lahko natisneš in rešiš, če ne, v zvezek napiši številke in poimenuj prevozna sredstva. Lahko pa si dokument shraniš na računalnik, pobrišeš črte in napišeš izraze za prevozna sredstva pod slike. Dokument ponovno shrani. Tudi tako ga lahko pošlješ kot priponko učiteljici.

Rešeni nalogi v DZ in rešen učni list pošlji svoji učiteljici.

Reši tudi učni list na tej povezavi.

 

3. ura

Odpri DZ na strani 88 in poslušaj posnetek. Pobarvaj, kot boš slišal na posnetku. Nato poimenuj prevozna sredstva – kar na sliko (ali zraven) prevoznega sredstva napiši angleški izraz.

Kot že veš, nekatera prevozna sredstva peljejo, druga letijo ali plujejo. Kako pa to poveš po angleško?

Odpri učbenik na strani 109, naloga 1. Kaj bi otroci želeli poizkusiti? Odpri tudi zvezek in vanj zapiši spodnji zapis:

 

naslov: I'D LIKE TO… (Rad bi…)

DRIVE a car/a train/a bus/a lorry = voziti (sediš v vozilu)

RIDE a bike/a motorbike/a scooter = voziti (sediš ali stojiš na vozilu)

FLY a plane/a helicopter = pilotirati

SAIL a boat/a ship=  pluti

 

Si razvozlal primere v učbeniku? V zvezek napiši, kaj pravijo otroci:

 

  1. Paul: I'd like to drive a__________.
  2. Mary: I'd like to fly a __________.
  3. Eric: I'd like to ride a __________.
  4. Ruth: I'd like to sail a ___________.
  5. Tu pa napiši zase - katero prevozno sredstvo bi ti želel preizkusiti?

 

Stran v DZ ter zapis v zvezku slikaj in pošlji svoji učiteljici.

VAJE ZA UTRJEVANJA

Dragi učenci.

Svoje znanje delov telesa in obraza lahko utrjujete na spodnjih povezavah.

VAJA 1 VAJA 2 VAJA 3 VAJA 4 VAJA 5 VAJA6

VAJA 7 VAJA 8 VAJA 9

 

ZANIMIVOST: ROJSTNODNEVNE IGRE za vse, ki bi se radi še kaj naučili.

 


Prejšnja stran: 4.razred
Naslednja stran: 6. razred