1., 2. razred

1. SKLOP: V ŠOLI

PESMI:

Uvodna pesem: Hello friends

Kako ti je ime?: What's your name?

Šolska pesem: School song

IGRE:

Igre za utrjevanje besedišča: Šolske potrebščine


Prejšnja stran: PODRUŽNICE
Naslednja stran: 3., 4. razred