Spodaj imate na voljo povezave do gradiv, ki jih uporabljamo pri poučevanju angleščine v 1., 2. in 3. razredu, ter druge uporabne povezave za učenje angleščine doma.

Učiteljica: Ana Vodopivec

GU: ob četrtkih 5. šolsko uro od 11.10 do 12.00 v prostorih PŠ Besnica ali po telefonu(01 367 20 33).

1. TEMATSKI SKLOP: V ŠOLI

Pesmi:

HELLO SONG

WHAT'S YOUR NAME?

MAKE A CIRCLE

ABC SONG

SHAKE BREAK SONG


Števila:

LET'S COUNT TO 20

NUMBERS TO 20

Igre: NUMBERS

IGRA 1 (Preberi števila)

IGRA 2 (Napiši števila 1-10)

IGRA 3 (Napiši kar slišiš 1-10)

IGRA 4 (Spomin 1-10)

IGRA 5 IGRA 6 (Poveži število z besedo 1-10)

IGRA 7 (Poveži število z besedo 11-20)

Šolske potrebščine:

SCHOOL SONG

SCHOOL SUPPLIES

CLASSROOM OBJECTS

Vreme:

WEATHER

HOW'S THE WEATHER?

Pravljica: HOW IS THE WEATHER?

Tongue twister (Poslušaj in ponovi)

Igre 1: WEATHER

IGRA 2 (Poveži sliko z besedo)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2. TEMATSKI SKLOP: V PROMETU

Prometna sredstva:

WHAT DO YOU SEE?

LEARN VEHICLES - GUESSING GAME

TRANSPORTATION SOUNDS

IGRA 1 (Pobarvaj vozila)

Tongue twister (Poslušaj in ponovi)

Oblike:

SHAPES

THE SHAPE SONG

THE SHAPES SONG

IGRA 1 (Ponovi)

IGRA 2 (Poveži besedo in sliko)

IGRA 3 (Napiši)

IGRA 4 (Pobarvaj oblike)

Orientacija v prostoru:

DIRECTIONS SONG

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3. TEMATSKI SKLOP: JESEN

Noč čarovnic:

PESEM: HALLOWEEN NIGHT

ZGODBA: IN A DARK, DARK LAND

Hrana in pijača:

PESEM: DO YOU LIKE BROCCOLI ICE CREAM?

ZGODBA: THE VERY HUNGRY CATERPILLAR

IGRA 1: KAJ IMAŠ RAD?

IGRA 2: POSLUŠAJ IN IZBERI PIJAČO

Barve:

PONOVITEV BARV: LEARN COLORS

IGRA 1: SPOMIN

IGRA 2: POSLUŠAJ IN IZBERI BARVO

IGRA 3: POSLUŠAJ IN IZBERI BARVO

IGRA 4: POVEŽI BESEDO IN SLIKO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4. TEMATSKI SKLOP: DRUŽINA

DRUŽINSKI ČLANI

PESEM: The family song

RISANKA GOGO: She is my mother

IGRE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

5. TEMATSKI SKLOP: ZIMA/PRAZNIKI

Pesmi:

WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS

IF YOU'RE HAPPY

Pravljica:

MAISY'S SNOWY CHRISTMAS EVE

Glasbila:

INSTRUMENTS

YES, I CAN

Koledar:

DAYS OF THE WEEK (Dnevi v tednu)

SEASONS (Letni časi)

MONTHS OF THE YEAR (Meseci v letu)

IGRE

Zimska oblačila:

IGRA: PAINT THE SKATER

IGRE: arnes

IGRA: CLOTHES AND COLORS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

6. TEMATSKI SKLOP: BILO JE NEKOČ

Protipomenke:

Pesem: Opposites

Igra: Match the Opposite Pictures

Prostori v hiši:

Pesem: Rooms in the home

House types

Igre:

Rooms (sobe)

House (hiša)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

7. TEMATSKI SKLOP: POMLAD/ŽIVALI

WHAT DO YOU SEE? I SEE A ___. (Divje živali)

I HAVE A PET (Hišnji ljubljenčki)

THE ANIMALS ON THE FARM (Živali na kmetiji)

Pesem po knjigi: Brown bear, brown bear, what do you see?

Igre:

Animals (Živali)

Wild animals (Divje živali)

Pets (Hišni ljubljenčki)

Farm animals (Živali na kmetiji)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

8. TEMATSKI SKLOP: ŽIVIM ZDRAVO

Pesem: Head, shoulders, knees and toes

Dialogues for kids (igre vlog):

Igre:

Body parts (Deli telesa)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------