TEHNOLOŠKI LIST

TEHNOLOŠKI LIST je tabela v katero vpisujemo "zgodovino" nastajanja izdelka. Za vsako pozicijo posebaj in/ali za več skupaj

  • napišemo vsako delovno operacijo, ki smo jo izvedli,
  • navedemo del stroje, orodja in pripomočke, ki smo jih potrebovali pri tej delovni operaciji
  • navedemo kateri material smo obdelovali
  • napišemo, če smo in katere varnostne ukrepe smo izvajali pri tej operaciji
  • napišemo čas trajanja te delovne operacije v minutah

 

Poz. Kos Delovna operacija Orodje Material Varstvo pri delu Čas [min]

Prejšnja stran: KOSOVNICA
Naslednja stran: NAČRT