O TEHNIKI

Včasih slišimo razmišljanja nekaterih otrok: "Kaj pa sploh rabimo tehniko, saj jaz ne bom mizar-ka ... , če pa bom rabil-a pomoč, pa že najdem kakšnega strokovnjaka, pokličem, pa je. "
A na srečo je takšno mišljenje na naši šoli redko, saj učenci  zelo radi hodijo k pouku tehnike in tehnologije.

Kar 70 % poklicev je tako ali drugače vezano na tehniko. Tudi domača opravila so izredno povezana s tehniko. Za vsako malenkost že ne bomo klicali strokovnjakov, saj nam gre pri tem čas in denar.

Otrokom v osnovni šoli pri pouku tehnike in tehnologije predstavimo vso paleto tehničnih možnosti, ki jih bodo srečevali v življenju:
- spoznavajo papirne, lesne in kovinske materiale ter materiale iz naravnih in umetnih snovi,
- krepijo ročne spretnosti pri njihovi obdelavi z orodji in stroji,
- razvijajo natančnost pri tehničnem risanju,
- spoznajo načine tehničnega risanja s pomočjo računalnika,
- spoznavajo delovanje strojev in naprav,
- dobijo osnove elektrotehnike in
- krepijo sposobnosti za delo samostojno in v skupini.

Pri pouku tehnike in tehnologije želimo učencem priljubiti tehniko in jim obenem dati dovolj znanja, da bodo kasneje na tem področju čim bolj uspešni. Kar nekaj naših bivših učencev je uspešno zaključilo šolanje in so sedaj arhitekti, inženirji, učitelji tehnike, elektrotehniki, mehaniki, ...