Pravilnik obnašanja v tehnični učilnici

PRAVILNIK OBNAŠANJA V TEHNIČNI UČILNICI

 

1.           Po prihodu v razred si umijemo roke in se mirno postavimo k svojim mestom. Stolov ne premeščamo!

2.           Se umirimo, po učiteljevem pozdravu odzdravimo in se usedemo.

3.           Pregledamo, če je klop čista.

4.           Poslušamo učiteljeva navodila za to šolsko uro.

5.           Učitelju ne segamo v besedo. Če želimo kaj povedati ali vprašati dvignemo roko!

6.           Začnemo z delom po učiteljevih navodilih.

7.           Ne motimo sošolcev pri delu.

8.           Ne sprehajamo se po razredu. Če želi kdo zapustiti delovno mesto naj dvigne roko in prosi učitelja za dovoljenje.

9.           Vse razstavljene izdelke in polizdelke v razredu lahko le gledamo in jih ne prijemamo.

10.  V delavnico smemo le z dovoljenjem učitelja.

11.  V delavnici so lahko naenkrat največ trije učenci.

12.  V tehnični kabinet učenci brez spremstva učitelja ne smejo.

13.  Pazimo na varnost pri delu.

14.  Kadar imamo praktično delo, prenehamo z delom 5 do 10 minut pred zvonjenjem, pospravimo orodje in počistimo svoje delovno mesto.

15.  Polizdelke ali izdelke pospravimo na določeno mesto.

16.  Dežurni učenci pobrišejo tablo. Če delamo praktično, pometejo oz. posesajo tudi delavnico in učilnico.

17.  Odpremo okna, da se učilnica prezrači.

18.  Ko je učilnica počiščena, se postavimo mirno na svoja mesta in počakamo, da nam učitelj dovoli oditi iz razreda. Šolski zvonec je le opozorilo učitelju.


Prejšnja stran: O TEHNIKI
Naslednja stran: UČITELJI