Ocenjevanje

KRITERIJI ZA OCENJEVANJE


so podani na strani:

https://www.os-sostro.si/index.php/pouk/kriteriji-ocenjevanja


Prejšnja stran: 7. RAZRED
Naslednja stran: Tekmovanja