Elektrotehnika

Izbirni predmet se v tem šolskem letu ne izvaja.