Elektrotehnika

Izbirni predmet se v tem šolskem letu ne izvaja.

Prejšnja stran: obdelava gradiv - kovine
Naslednja stran: Robotika v tehniki