8.razred

8. razred

Učne vsebine:

 • TEHNIČNO RISANJE (izometrična projekcija)
 • KOVINE (zgodovina, vrste, pridobivanje, polizdelki, lastnosti kovin)
 • OBDELAVA KOVIN (merjenje, zarisovanje, odrezovanje, preoblikovanje, spajanje, zaščita)
 • OD IDEJE DO IZDELKA (projektno delo)
 • MOTORJI Z NOTRANJIM IZGOREVANJEM (deli motorja, štiritaktni bencinski motor, dvotaktni bencinski motor, dizelski motor,  vpliv na okolico)
 • ELEKTROTEHNIKA (el. krog, el. vezave, elektromotor)
 • PRENOS GIBANJA (gonila za prenos gibanja, ročični mehanizem, prestavna razmerja)

 

Ocenjevanje:

Učenci so pri predmetu ocenjeni:

 • eno oceno dobijo iz risanja v izometrični projekciji,
 • eno oceno dobijo iz obdelave kovin (kovinski izdelek),
 • eno ali dve oceni dobijo pisno za teoretično znanje o kovinah oz. o toplotnih motorjih in gonilih,
 • eno oceno dobijo za projektno delo,
 • eno oceno dobijo iz poznavanja osnov elektrotehnike in izdelave električnega izdelka.

Prejšnja stran: 7.razred
Naslednja stran: IZBIRNI PREDMETI