7.razred

7. razred

Učne vsebine

 • SKICIRANJE IN PRAVOKOTNA PROJEKCIJA (skiciranje, pravila tehničnega risanja, pravokotna projekcija)
 • TEHNIČNA DOKUMENTACIJA (vrste načrtov, kosovnica, tehnološki list)
 • UMETNE SNOVI (področja uporabe, surovine, polizdelki, vrste, lastnosti, obdelovalni postopki, izdelava izdelkov)
 • ELEKTRIKA (električni krog s stikalom, prevodniki in izolanti, el. krog na kolesu, el. napetost, enosmerna in izmenična el. napetost, viri električne napetosti, pomen in uporaba el. energije, el. energija in okolje, vezja z več stikali)

 

Ocenjevanje

Učenci so pri predmetu ocenjeni:

 • eno ocenodobijo iz risanja pravokotnih projekcij,
 • eno oceno dobijo za izdelavo koledarske hišice,
 • eno oceno dobijo pisno iz teoretičnega znanja umetnih snovi,
 • eno oceno dobijo iz praktičnega dela za izdelek iz stiropora,
 • eno oceno dobijo iz praktičnega dela za izdelek iz pleksi stekla,
 • eno oceno dobijo iz poznavanja elektrotehnike,
 • ocene lahko pridobijo tudi ustno ali s projektnimi oz. seminarskimi nalogami.

Prejšnja stran: 6. razred
Naslednja stran: 8.razred