7.razred

7. razred

Učne vsebine

 • UMETNE SNOVI (področja uporabe, surovine, polizdelki, vrste, lastnosti, obdelovalni postopki, izdelava izdelkov)
 • SKICIRANJE IN PRAVOKOTNA PROJEKCIJA (skiciranje, pravila tehničnega risanja, pravokotna projekcija)
 • TEHNIČNA DOKUMENTACIJA (vrste načrtov, kosovnica, tehnološki list)
 • ELEKTRIKA (električni (el.) krog s stikalom, prevodniki in izolanti, el. krog na kolesu, el. napetost, enosmerna in izmenična el. napetost, viri električne napetosti, pomen in uporaba el. energije, el. energija in okolje, vezja z več stikali)

 

Ocenjevanje

Učenci so pri predmetu ocenjeni:

 • eno ocenodobijo iz risanja pravokotnih projekcij
 • eno oceno dobijo iz teoretičnega znanja umetnih snovi
 • eno oceno dobijo iz praktičnega dela za izdelek iz stiropora
 • eno oceno dobijo iz praktičnega dela za izdelek iz PVC
 • eno oceno dobijo iz praktičnega dela za izdelek z ulivanjem
 • eno oceno dobijo za izdelavo koledarske hišice
 • eno oceno dobijo iz poznavanja električnih vezij
 • eno oceno lahko dobijo za projektno delo ali seminarsko nalogo

Prejšnja stran: 6. razred
Naslednja stran: 8.razred