7. RAZRED

UMETNE SNOVI

 1. Kaj so naravne snovi?
 2. Kaj so umetne snovi?
 3. Katere so glavne surovine za izdelavo umetnih snovi?
 4. Kje pridelujemo umetne snovi?
 5. Naštej polizdelke, ki pridejo iz tovarne?
 6. Kako delimo umetne snovi?
 7. Kaj so plasti?
 8. Kako delimo plaste?
 9. Kako se razlikujejo duroplasti od termoplastov?
 10. Kateri izdelki spladajo med duroplaste? Naštej jih vsaj 5.
 11. Naštej 5 izdelkov, ki spadajo med termoplate.
 12. Kaj so elasti?
 13. Naštej 5 izdelkov, ki spadajo med elaste.
 14. Kaj so silikoni?
 15. Naštej 5 izdelkov, ki spadajo med silikone.
 16. Kako delimo obdelovalne postopke pri umetnih snoveh?
 17. Kateri so mehanski obdelovalni postopki? Naštej.
 18. Kateri so toplotni obdelovalni postopki? Naštej.
 19. Kaj je globoki vlek?
 20. Kaj je vakuumski globoki vlek? Opiši postopek.
 21. Naštej vsaj 5 izdelkov, ki so narejeni s postopkom (vakmuumski) globoki vlek.
 22. Opiši rotacijsko ulivanje?
 23. Katere izdelke naredimo z rotacijskim ulivanjem? Našteji jih vsaj 5.
 24. Opiši postopek upogibanja termoplastov.
 25. Katere izdelke dobimo z upogibanjem? Naštej jih vsaj 5.
 26. Katera dva kemijska obdelovalna postopka poznamo?
 27. Opiši postopek litja umetnih snovi.
 28. Katere izdelke izdelujemo z litjem? Našteji vsaj 3.
 29. Kaj je armiranje umetnih snovi?
 30. Opiši postopek armiranja umetnih smol.
 31. Naštej 5 izdelkov iz armirane umetne smole.
 32. Katere so prednosti in katere slabosti umetnih snovi?
 33. Na slikah prepoznaj izdelke, ki so narejeni z rotacijskim ulivanjem, globokim vlekom, upogibanjem ali z armiranjem umetnih snovi.

Prejšnja stran: 6. RAZRED
Naslednja stran: 8. RAZRED