6. razred

6.  razred

Učne vsebine:

 • PAPIRNA GRADIVA (področja uporabe, zgodovina, surovine, izdelava, vrste, lastnosti, obdelovalni postopki, izdelava izdelka)
 • IZDELAVA TEHNIČNE DOKUMENTACIJE (tehnična pisava, risanje črt, kotiranje ravnega roba, kotiranje kroga in loka, risanje v merilu)
 • LES (področja uporabe, vrste, lastnosti, lesni polizdelki, obdelovalni postopki, orodja in pripomočki, zaščita lesa, izdelava izdelka)
 • INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA (zgodovina, sestav, strojna in programska oprema)
 • PROMET (vzdrževanje kolesa, prometni predpisi)

 

Učenci so pri predmetu ocenjeni:

 • eno oceno pridobijo z izdelavo vzorcev papirja
 • eno oceno dobijo z izdelavo igre "spomin"
 • dve oceni pridobijo z izdelavo izdelkov iz papirnih gradiv (škatlici)
 • eno oceno pridobijo iz tehničnega dokumentiranja (tehnična pisava, kotiranje)
 • dve oceni pridobijo z izdelavo dveh izdelkov iz lesa (stojalo za pisala, sestavljeni leseni izdelek )
 • dve oceni dobijo iz teoretičnega znanja iz področja papirnih gradiv in iz lesa
 • ocene lahko pridobijo tudi ustno ali s projektnimi oz. seminarskimi nalogami

Prejšnja stran: TIT
Naslednja stran: 7.razred