SLOfit

SLOfit je vse bolj uveljavljeno ime za nacionalni sistem spremljave telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine, ki ga poznamo tudi pod imenom Športnovzgojni karton.

V ta sistem so vsako leto vključene vse slovenske osnovne in srednje šole, preizkusili pa smo ga tudi na študentski populaciji. S pomočjo SLOfit podatkov lahko otroci in mladostniki ter njihovi starši ugotovijo, kako se šolarji telesno in gibalno razvijajo, učitelji športne vzgoje in zdravniki pa pridobivajo pomembne informacije, na podlagi katerih lahko otrokom ali mladostnikom, ki imajo v svojem razvoju težave, ali pa so gibalno nadarjeni, strokovno pomagajo in jih usmerjajo.

Predstavitveni video:

 


Prejšnja stran: NPZ
Naslednja stran: Povezave