Povezave

Svetovna zveza za srce (World Heart Federation, WHF) je s podporo Evropske nogometne zveze (United European Football Association, UEFA), leta 2014 pripravila mednarodni projekt »Otroci v mestu« (Children in the City, http://www.world-heart-federation.org/what-we-do/awareness/children-youth/children-in-the-city ). Projekt je namenjen poudarjanju pomena telesne dejavnosti in ustvarjanju zdravih življenjskih navad. Otroke navdušuje za ukvarjanje z rekreacijo, s športom, vključno z nogometom.

Cilj projekta in potek raziskave
Izboljšati dostopnost različnih oblik telesne dejavnosti in povečati zavedanje o pomembnosti telesne dejavnosti pri otrocih, starih od 7-12, ki živijo v izbranih mestih oziroma četrtnih skupnostih z nižjimi prihodki. Osnovni in obenem glavni cilj projekta pa je sprejetje ustreznih ukrepov za izboljšanje pogojev za telesno dejavnost in vedenjskih navad otrok starih od 7 do 12 let glede telesne dejavnosti.

Projekt Otroci v mestu ( pdf  )

Nina Penko


Prejšnja stran: SLOfit