Šolsko novinarstvo

9. in 10. teden (20. in 27. maj)

Tokrat je pred teboj zadnja naloga, preden zapustiš osnovno šolo.

Naloga bo ocenjena.

 

V programu PREZI izdelaj predstavitev o poglavitnih temah, ki si se jih (na)učil pri pouku slovenščine. Lahko dodaš slikovno podobo in glasbo. Uporabna bo tudi pri tvojem nadaljnjem šolanju.

 

Izberi eno temo/lahko obe:

1.     KNJIŽEVNOST
-       Obdobja književnosti (protestantizem, razsvetljenstvo, romantika, realizem, moderna, med obema vojnama, socialni realizem, sodobna): napiši čas obdobja
-       Za vsako obdobje pripni (vsaj) 3 avtorje (fotografije) in eno poglavitno delo

 

2.     SLOVNICA
-       Stavčni členi (tabela)
-       Besedne vrste (tabela)
-       Odvisniki (tabela)
-       Priredja (tabela)
-       Uporaba male začetnice
-       Besedilne vrste (pismo, vabilo, opravičilo, življenjepis, opis idr.): dodaj primer (lahko ga najdeš na spletu pod eučbeniki)

 

Svojo nalogo pošlji učiteljici do 1. junija.

 

 

*****************************************

 

7. in 8. teden (6. in 13. maj)

MOJ PRVI ANIMIRANI FILMČEK

Ali veš, da je prva animacija stara 5000 let in izhaja iz Irana? Na glineni posodi je umetnik upodobil kozo, ki skače proti krošnji drevesa, da bi dosegla liste. Koza je naslikana v različnih položajih, ki so jih arheologi združili, in nastal je 20-sekundni film.

Kako nastane animiran film?

Za izdelavo animiranega filma potrebujemo primerno opremo: likovni material (npr. plastelin, kolaž papir, lepilo, škarje), iz katere oblikujemo lik, računalnik oz. telefon (mikrofon, kamero ali fotoaparat).Gib, katerega želimo, da naš lik naredi v filmu, razdelimo v več majhnih premikov. Vsak takšen premik fotografiramo. Fotografije v programu (ki si ga naložiš na svoj telefon) združimo in jih v pravilnem zaporedju predvajamo. Tako dobimo gibanje.

Tvoja naloga bo, da izdelaš kratek animirani film. Preden se lotiš, poglej prispevek: https://www.rtvslo.si/tv/otroski/izodrom?4d=174688430#modal.

V filmčku se mora pojaviti tvoje ime (bodisi kot napis na animiranem predmetu ipd.).

Filmček pošlji učiteljici na mejl do 13. maja.

 

****************************************************

 

 

5. in 6. teden (15. in 22. april)

VIHAR V GLAVI (gledališka predstava)

Med 12. in 24. letom se v tvojih možganih dogajajo velike spremembe. To  povzroča čustvovanje, odzive in vedenje, ki tvoje starše in druge odrasle pogosto prestraši. Ni čudno, da se ti včasih približujejo v strahu, spet drugič pa se nate jezno odzivajo.

Zakaj je tako? Zakaj te ne razumejo? Kaj je narobe?

NIČ. Samo najstnik si 

KLIK in si oglej gledališko predstavo na spletu.

Po ogledu:

  1. napiši na listek tri stavke oz. besedne zveze, ki bi jih na plakat napisal ti, če bi igral z igralci v tej predstavi,
  2. pošlji listek v priponki.

 

 

 

 


Prejšnja stran: Filmska vzgoja
Naslednja stran: Literarni klub