9. razred

9. teden: četrtek, 21. 5. 2020

Dragi devetošolci,

na spodnji povezavi preverite svoje znanje iz slovenske književnosti.

https://www.bralnica.com/aktualno/kviz-kako-dobro-poznas-slovensko-knjizevnost/

 

 

 

***************************************************

 

 

8. teden: četrtek, 14. 5. 2020

Dragi devetošolci,

predstavljajte si, da ste pripovedovalec Ciril Kosmač, ki iz ječe v Rimu pišete pismo domačim. Upoštevajte vsebino obravnavanega odlomka in dogajalni čas, ki se odlično ujema in sovpada z našim realnim časom. Pismo lahko pošlješ svoji učiteljici. Najboljše bomo objavili. Ne zamudi te priložnosti.

 

 

 

**************************************

 

 

7. teden: četrtek, 7. 5. 2020

Na spodnji povezavi reši naloge iz pravopisa.

https://www.znamzavec.si/vsebine/iZZV_SLO9/index.html

 

 

***************************************

 

 

6. teden: četrtek, 23. 4. 2020

 

Na spodnji povezavi se preizkusi v pravilni rabi vejice (str. 145, naloga 13).

https://folio.rokus-klett.si/?credit=ODGKS9_2izd&pages=144-145

 

 

***************************************

 

 

5. teden

KAKO DOBRO POZNAŠ KNJIŽEVNA OBDOBJA?

Reši naloge v i-učbeniku na strani 444 in jih preveri s pomočjo rešitev.

 

 

****************************************

 

 

4. teden

Naslov: JOSIP MURN ALEKSANDROV: PESEM (V DALJAVI)

Spoznal boš še eno Murnovo pesem.

1. V berilu poišči pesem in jo zbrano tiho preberi.


2. Kakšno razpoloženje vzbuja pesem v tebi? Svoje mnenje utemelji.


3. Kakšne volje je pesnik? Ali v pesmi najdeš odgovor, zakaj?


4. S katero besedno zvezo pesnik poudari nejasnost dogajanja?


5. Pesem je dvodelna. Kaj prikazuje pesnik v prvi in drugi kitici, kaj pa v tretji? Katero podobno dvodelno pesem si pri slovenščini spoznal(a) lansko leto?


6. Ali je pesem epska ali lirska? Svoje mnenje utemelji.


7. Glede na temo je pesem:   domoljubna/ljubezenska/socialna/razpoloženjska/miselna.

Pesem je: simbolistična/dekadentna/romantična/impresionistična.

 

 

***********************************************************

 

3. teden

Do 9. 4. 2020 moraš prebrati domače branje: Boris A. Novak, Oblike sveta.

Poezija je po besedah Borisa A. Novaka "tisti jezik, ki znane stvari naredi, kot da jih vidiš prvič". Poezija je zato po njegovem mnenju namenjena otrokom in vsem, ki ohranjajo otroško dušo. S poezijo se običajno vsak sreča že v otroštvu, prek uspavank in izštevank, je dejal Boris A. Novak, ki se boji, da jih v današnjem času vse bolj izpodriva virtualni svet iger. Tudi pozneje v življenju človeka poezija spremlja v trenutkih največje sreče - v ljubezni ter v času največje žalosti - ob smrti bližnjega in "že zato je njen obstoj upravičen", je poudaril. https://www.rtvslo.si/kultura/knjige/oblike-duha-ko-pesniske-oblike-vsega-sveta-zazivijo-v-slovenscini/409477

Ob mednarodnem dnevu knjig za otroke, se spomni vseh otroških pesmic, ki jih še vedno znaš na pamet. Napiši, katera ti je najljubša in zakaj.

 

**************************************************

 

2. teden

S pomočjo spodnje povezave ponovi vse, kar si se naučil o književnih obdobjih do sedaj. Dopolni svoje zapiske v zvezku.

https://eucbeniki.sio.si/slo9/2399/index.html (str.444–446)

 

************************************************************

1. teden

Med branjem Cankarjevih črtic, ste se gotovo spomnili tudi na svoje zgodnje otroštvo. Izberite enega od zanimivih dogodkov in ga predstavite, pri tem poskušajte posnemati Cankarjev slog pisanja. Prispevek mi pošljite po elektronski pošti.


Prejšnja stran: 8. razred
Naslednja stran: KRITERIJ ZA OCENJEVANJE