8. razred

11. teden, 1. 6.–2. 6. 2020 (2 uri SLJ)

3. 6. 2020 SE VIDIMO V ŠOLI!

1., 2. ura       UREJANJE ZVEZKA

Prav sredi 11. tedna pouka na daljavo se vračaš nazaj v šolo. Čas, odmerjen slovenščini, do takrat izkoristi za:

 • pregled vseh obravnavanih vsebin preteklih tednov,
 • pregled in urejanje zvezka,
 • izpolnjevanje manjkajočih obveznosti,
 • pripravi vprašanj o snovi, ki so se ti porajala v času pouka na daljavo.

 

V šolo prinesi zvezek, 2. del samostojnega delovnega zvezka in berilo.

Se vidimo v šoli!

 

 

*********************************************

 

 

10. teden (25. 5.–29. 5.)

1. ura

LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ

Na spletu preberi opis Tolstojevega življenja in v obliki miselnega vzorca napiši vsaj 7 podatkov, ki se ti zdijo pomembni/zanimivi: https://www.rtvslo.si/kultura/razglednice-preteklosti/lev-n-tolstoj-med-plemicem-in-ruskim-kmetom/158526.

 

 

 

 

2. in 3. ura

MOJ STAREJŠI BRAT (L. N. Tolstoj)

V berilu ali na spletu (https://eucbeniki.sio.si/slo8/2358/index1.html) preberi besedilo Moj starejši brat.

Vprašanja in odgovore v celih povedih napiši v zvezek:

1. V katero literarno vrsto/zvrst spada odlomek?
(Namig: V pesništvo. V pripovedništvo.  V dramatiko.)

2. O čem predvsem govori odlomek?


3. Zakaj se je pripovedovalec (pisatelj) od brata oddaljil? Kaj ga je pri njem še posebej jezilo?


4. Katere značajske lastnosti veljajo za pripovedovalca in katere za Volodjo? Poleg spodaj napisanih lastnosti napiši P, če veljajo za pripovedovalca, in V, če veljajo za starejšega brata Volodjo.

Lastnosti:
- Je odkritosrčen in plemenit.
- Navdušuje se nad različnimi stvarmi.
- Veliko premišljuje in analizira.
- Skriva svoja čustva.
- Je navdušen in zavzet.
- Je trmast in otročji.

 

5. Kako se je spor med bratoma končal?

6. Kako bi ti ravnal ti, če bi bil na Volodjevem mestu? Ali (in pod katerim pogojem) bi bratu odpustil njegovo ravnanje? Zapiši svoje razmišljanje.

***********************************************************************

Kakšne so tvoje pozitivne značajske lastnosti in kako te drugi vidijo?

 

************************************************

 

 

9. teden (18. 5.22. 5.)

1., 2., 3. ura

Oglej si  gledališko predstavo Dnevnik Jadrana Krta: https://vimeo.com/sngnovagorica.

Predstava je posneta po knjižni predlogi angleške uspešnice Skrivni dnevnik Jadrana Krta, ki so jo brali že tvoji starši v osnovni šoli.  Avtorica Sue Townsend je napisala več knjig z osrednjim likom Jadranom, ki piše dnevnik od 13. leta do svoje poroke in ločitve.

 

Svoji učiteljici napiši vabilo na ogled zgoraj omenjene gledališke predstave, ki ga boš poslal PO MEJLU (ne v wordu ali na roko) in v njem napiši tri razloge, zakaj bi si jo morala ogledati. Vse manjkajoče podatke, ki jih mora vabilo vsebovati, si izmisli. Še posebej bodi pozoren na pravopis.

4. ura

LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ

Na spletu preberi opis Tolstojevega življenja in v obliki miselnega vzorca napiši vsaj 7 podatkov, ki se ti zdijo pomembni/zanimivi: https://www.rtvslo.si/kultura/razglednice-preteklosti/lev-n-tolstoj-med-plemicem-in-ruskim-kmetom/158526.

 

 

******************************************************

 

 

 

8. teden (11. 5.–15. 5.)

1. ura DNEVNIK ANE FRANK

KDO JE ANA FRANK?

Ana je bila Nemka judovskega (židovskega) rodu. Rodila se je 12. junija 1929 v Frankfurtu na Majni, v Nemčiji. Poleg staršev, Otta in Edith Frank, je imela Ana še starejšo sestro Margot.

Ko je bila Ana stara štiri leta, se je njena družina zaradi vse večjih nacističnih groženj preselila v Amsterdam. Ko so nacisti zasedli tudi Nizozemsko, se je družina skrila v skrivno nadstropje v stavbi, kjer je delal njen oče Otto. Tam so živeli dve leti.

Ana je dnevnik pisala od 12. junija 1942 do 1. avgusta 1944, ko so jih po izdaji našli vojaki in jih poslali v koncentracijska taborišča. Ana je tam umrla za tifusom nekaj mesecev pred koncem vojne. Oče je edini preživel.

Prepiši zgornje besedilo v zvezek.

***********************************

Predstavljaj si, da bi Ana lahko posnela dogodke iz svojega življenja.

Kaj bi posnela, če bi imela v svojem življenju telefon s kamero? Poglej si posnetek.

https://www.annefrank.org/en/museum/web-and-digital/video-diary/

Kakšno bi bilo življenje v skrivališču, kjer živi družina Frank in se jim pridruži še družina z najstnikom Petrom ter zobozdravnik?

Oglej si posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=fcSbG8QD7yQ

 

*************************

2. ura

Taborišče je od vseh iz skrivališča preživel le Anin oče, ki se je po koncu vojne vrnil v Amsterdam, našel njen dnevnik in ga objavil. Dnevnik so objavili v več kot 70 jezikih. Ena najbolj obiskanih znamenitosti v Amsterdamu pa je še danes Hiša Ane Frank.

Ani je oče za 13. rojstni dan (junij 1942) podaril dnevnik. Pisala je namišljeni prijateljici Kitty, ki je postala njena zaupna prijateljica. Takole je Ana zapisala v dnevnik:

“Nimam prijateljice. To je seveda treba razložiti, saj si ne more nihče misliti, da je trinajstletna deklica sama na svetu. In to tudi ni res. Imam ljubeznive starše in šestnajstletno sestro in, če vse seštejem, vsaj trideset takih znank, ki jim po navadi pravi­mo prijateljice, vendar nisem nikoli bolj zaupna z njimi. Da bi ta srčno zaželena prijateljica postala v moji domišljiji še bolj resnična, ne bom kot vsi drugi pisala v dnevnik le dogodkov. Ta dnevnik naj postane moja prijateljica in ime ji je Kitty.”

Preberi odlomek iz Aninega dnevnika (klikni PRELISTAJ ME, premikaj se s puščicami na desno, skupaj je 10 strani): https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/dnevnik-ane-frank-161276-pr

V zvezek na kratko napiši, kaj si izvedel iz dnevnika.

3. ura DNEVNIK

V zvezek napiši definicijo DNEVNIKA.

Dnevnik je zbirka osebnih zapisov, ki so urejeni v časovnem zaporedju. V njem so zapisani dogodki, misli, razmišljanja ipd. v določenem obdobju (navadno v enem dnevu, lahko tudi  v tednu, mesecu ipd.). Po navadi ga pišemo v 1. osebi ednine (Npr. Danes sem pisal …) in v pretekliku. Začnemo z nagovorom in zaključimo s svojim podpisom. Po navadi zapišemo tudi kraj in datum (kot v pismu).

Napiši svoj dnevniški zapis  (LIST IZ MOJEGA DNEVNIKA), ki naj vsebuje vsaj 15 povedi. Ne pozabi na nagovor in podpis, členitev na odstavke in pravopis.

Kaj lahko zajameš v dnevniku?

-       (Pomembne) dogodke, ki so se ti zgodili.

-       O dnevu/tednu, ki je za nami.

-       O ljudeh, ki jih doživljaš ali srečuješ.

-       O svojih dosežkih, lahko tistih najmanjših, ki jih po navadi niti ne prepoznaš, ali ciljih, tistih, ki si jih dosegel ali ki si si jih šele zastavil.

-       O svojih občutkih in skrbeh.

-       O težavi ali odločitvi, pred katero se znajdeš …

Nalogo pošlji učiteljici.

 

***************************

 

 

7. teden (4. 5.–8. 5., 7. maj: tehniški dan)

1. ura MALA ZAČETNICA

Pred počitnicami si reševal vaje z malo začetnico v delovnem zvezku.

V zvezek napiši naslov (MALA ZAČETNICA) in 8 alinej, kaj vse pišemo z malo začetnico (namig v definicijah: str. 106-113; naloge 2, 5, 9, 12, 15, 18, 21, 24 v delovnem zvezku Slovenščina za vsakdan 8 (2. del).

https://folio.rokus-klett.si/?credit=SZVD8SDZ2&pages=106-107

2. ura

Na spletni strani reši interaktivne vaje o veliki in mali začetnici. Svoj rezultat (%) napiši v zvezek. Lahko ga tudi izboljšaš z večkratnim ponavljanjem vaje. https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1x51s8mz831d

Poslušaj narek in ga zapiši s pisanimi črkami. Bodi pozoren na zapis velike in male začetnice.

http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo8/007_velika_zacetnica/narek2.mp3

 

Preveri rešitve.

(pust, Cankarjev dom, Mladinska knjiga, Severjeva nagrada, Povest o Janezovi sreči, oktobrska revolucija, božič, barok, muslimani, vajevci, angleška kraljica, založba Slovenska matica)

Če si imel 0 ali 1 napako, znaš začetnice odlično zapisovati.
Če si imel 2–5 napak, imaš v znanju o začetnici še nekaj lukenj. Ponovi pravila.
Če si imel več kot 6 napak, začetnice še ne obvladaš. Potrebno bo narediti še nekaj vaj.

PREVERI SVOJE ZNANJE

S pisanimi črkami prepiši spodnje besedilo v zvezek. Bodi pozoren na besede iz oklepajev, ki jih napiši tudi v pravilni sklonski obliki. Ne pozabi na malo oz. veliko začetnico.

Prebivalci Ljubljane, ki jih imenujemo (ljubljančani) ________________, so upravičeno ponosni na zgodovino svojega mesta. Okoli leta 2000 pred našim štetjem so na (ljubljansko barje) ____________ živeli (koliščar) ________________, okoli leta 14. pa so (rimljan) _________________ na območju današnje Ljubljane ustanovili tudi (rimsko) ______________kolonijo. V 16. stoletju, v obdobju (reformacija) _______________, je večina meščanov za sporazumevanje uporabljala (slovenščino) _______________________, preostanek pa (nemščina) __________________. Med (druga svetovna vojna) _______________________ je bila nekaj časa pod (italijanski) ___________________ okupatorji. Danes je poznana kot eno lepših turističnih središč, še posebej zaživi (silvestrovo) ______________________, ko je njen stari del obdan z raznobarvnimi (novo leto) __________________ lučmi.

 

Besedilo pošlji učiteljici.

 

 

 

******************************

 

6. teden (20. 4.–24. 4.)

1. ura PONOVITEV VELIKE ZAČETNICE

S pisanimi črkami izpolni tabelo in jo prepiši v zvezek.  V vsaki vrstici napišeš rešitve na določeno črko.

MESTO

POKRAJINA

DRŽAVA

JEZERA/MORJE/REKA

GOROVJE/HRIBOVJE

A

 

 

 

 

P

 

 

 

 

Š

 

 

 

 

K

 

 

 

 

 

2. ura KAJ PIŠEMO Z MALO ZAČETNICO?

Reši naloge v delovnem zvezku Slovenščina za vsakdan 8 (2. del), str. 106-109.

(preglej rešitve: https://folio.rokus-klett.si/?credit=SZVD8SDZ2&pages=108-109)

3. ura

Reši naloge v delovnem zvezku Slovenščina za vsakdan 8 (2. del), str. 110-114.

(preglej rešitve: https://folio.rokus-klett.si/?credit=SZVD8SDZ2&pages=108-109)

 

 

*****************************

 


5. teden (14. 4.–17. 4.)

13. april: praznik (velikonočni ponedeljek)

14. april: ŠPORTNI DAN

15. april: TEHNIŠKI DAN

 

JANKO KERSNIK: MAČKOVA OČETA

1. ura

Preberi 1. del pripovedi Mačkova očeta. https://eucbeniki.sio.si/slo8/2355/index1.html

Reši naloge v e-učbeniku: https://eucbeniki.sio.si/slo8/2355/index2.html

In  https://eucbeniki.sio.si/slo8/2355/index3.html

Preberi 2. del pripovedi Mačkova očeta. https://eucbeniki.sio.si/slo8/2355/index4.html

Reši naloge v e-učbeniku: https://eucbeniki.sio.si/slo8/2355/index5.html

2. ura

V zvezek napiši NASLOV: JANKO KERSNIK: MAČKOVA OČETA

Mačkova očeta je pripoved iz knjige z naslovom Kmetske slike, kjer pisatelj prikazuje kmečko življenje. Kersnik je te pripovedi imenoval SLIKE. Slika je kratka pripoved, ki zajema dolgo časovno obdobje, v njenem središču je ena književna oseba.

Napiši zaokroženo besedilo, v katerem boš obnovil pripoved, in v njem razloži, zakaj se oče in sin sovražita. Na koncu vključi pregovor –  Kakor ti spoštuješ svoje starše, tako bodo tebe spoštovali tvoji otroci. in ga pokomentiraj. Zakaj meniš, da moramo spoštovati starejše? Kakšen je tvoj odnos do starejših, do staršev?

Oglej si film o Janku Kersniku. V zvezek napiši: kraj in letnico rojstva; študij in poklic; njegova dela; kraj in letnico smrti.

https://eucbeniki.sio.si/slo8/2355/index5.html

 

 

************************************************

 

 

4. teden (6. 4.–10. 4.)

IVAN TAVČAR, VISOŠKA KRONIKA (berilo)

1. ura

Poglej kratek film o Visoški kroniki: https://vimeo.com/169558065.

V berilu  preberi odlomek romana Visoška kronika.

2. ura

Ponovno poglej kratek film o Visoški kroniki: https://vimeo.com/169558065.

 

V zvezek prepiši navodila in svoje odgovore:

 1. 1. Napiši 4 glavne književne osebe in jih na kratko označi.
 2. 2. Kje se dogaja pripoved?
 3. 3. Kako so si sledili dogodki? Označi od 1 do 7 in jih prepiši po vrsti v zvezek.
 • Jurij in Izidor se v Agato zaljubita.
 • Polikarp ubije Jošta Schwarzkoblerja, da si lahko prilasti njegovo polovico vojnega plena.
 • Agata na plesu udari vsiljivega Wulffinga.
 • Jurij Agato reši iz vode.
 • Marks Wulffing Agato obtoži, da je čarovnica.
 • Oče sinu razkrije svojo zločinsko preteklost in mu naroči, naj na Visoko pripelje Agato.
 • Izidor in Jurij sta zaslišana na sojenju.

(rešitve: 3147526)

 1. 4. Zakaj  Visoško kroniko uvrščamo med zgodovinske romane?
 2. 5. Prepiši definicijo romana:

 

Roman je najobširnejše pripovedno delo v prozi in je običajno razdeljeno na poglavja. Dogajanje v njem je razvejano in poteka na več dogajalnih prostorih ter zajema daljše časovno obdobje. V romanu nastopa veliko književnih oseb. Ob prikazu zunanjih dogodkov se osredotoča na značaj ene ali več glavnih oseb. Po vsebini romane delimo na pustolovske, zgodovinske, vojne, znanstvenofantastične, biografske, psihološke, kriminalne, ljubezenske idr.

3. ura

Poglej, kako so si zamislili Visoško kroniko v Slovenskem narodnem gledališču Drama: https://www.youtube.com/watch?v=N65DSAUO1z4

Takole pa so učenci obsojeno Agato prenesli v sodobni čas: https://www.youtube.com/watch?v=3Qqnz308mPU

Kateri filmček ti je bolj všeč in zakaj? Napiši v zvezek svojo utemeljitev.

 

 

********************************************

 

3. teden, 30. 3.–3. 4. 2020 (4 ure SLJ)

IVAN TAVČAR, TRŽAČAN (berilo)

1. ura V berilu preberi besedilo Ivana Tavčarja Tržačan.

2. ura V zvezek napišite obnovo besedila Tržačan v vsaj 15 povedih.

3. ura V zvezek napišite odgovore na vprašanja v razdelku Raziskujmo besedilo.

4. ura Na spletu poiščite informacije o življenju in delu Ivana Tavčarja. V zvezek zapišite pomembne informacije (rojstvo, šolanje, poklic, dela, zanimivost, smrt).

 

 

*****************************************

 

2. teden, 23. 3.–27. 3. 2020 (3 ure SLJ)

OPRAVIČILO
(naslov z rdečo zapiši v zvezek – jezik)

1. ura Reševanje nalog v delovnem zvezku, naloge 7–11 (str. 66–68).

(https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=1033&file=1)

2. ura V zvezek prepiši nalogo 12 (str. 69). Reševanje nalog v delovnem zvezku, naloge 13, 14, 16, 17 (str. 69–71).

(https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=1033&file=1)

3. ura V zvezek napiši opravičilo, naloga 18 (str. 71).

 

***********************************+

 

1. teden, 16. 3.–20. 3. 2020 (4 ure SLJ)

ZAHVALA
(naslov z rdečo zapiši v zvezek – jezik)

1. ura

Reševanje nalog 3–10 (str. 50–53) v delovnem zvezku. Rešitve nalog, namenjene pogovoru, napišite poleg vprašanj v DZ.

Pregled rešitev na spletu.
(https://www.devetletka.net/index.php?file=1&id=1320&r=downloadMaterial). 

2. ura

Reševanje naloge 11 (str. 53) v delovnem zvezku.

Besedilo ponovno natančno preberi, odpravi napake in ga prepiši v zvezek.

3. ura

Reševanje nalog 15–19 (str. 55–56) v delovnem zvezku.

Pregled rešitev na spletu.
(https://www.devetletka.net/index.php?file=1&id=1320&r=downloadMaterial).

 

4. ura

Reševanje še nerešenih nalog (str. 6–56) v delovnem zvezku.

Pregled rešitev na spletu.
(https://www.devetletka.net/index.php?file=1&id=1320&r=downloadMaterial).Prejšnja stran: 7. razred
Naslednja stran: 9. razred