7. razred

11. teden, 1. 6.–2. 6. 2020 (2 uri SLJ)

3. 6. 2020 SE VIDIMO V ŠOLI!

1., 2. ura       UREJANJE ZVEZKA

Prav sredi 11. tedna pouka na daljavo se vračaš nazaj v šolo. Čas, odmerjen slovenščini, do takrat izkoristi za:

 • pregled vseh obravnavanih vsebin preteklih tednov,
 • pregled in urejanje zvezka,
 • izpolnjevanje manjkajočih obveznosti,
 • pripravi vprašanj o snovi, ki so se ti porajala v času pouka na daljavo.

 

V šolo prinesi zvezek in 2. del samostojnega delovnega zvezka.

Se vidimo v šoli!

**************************************************************

10. teden, 25. 5–29. 5. 2020 (4 ure SLJ)

1., 2. in 3. ura

GLAGOL

V tem tednu bomo s pomočjo PPT predstavitve ponovili vse, kar že vemo o glagolu.

Pred tabo sta dve PPT predstavitvi.

V prvi osvežimo spomin na pomen glagola in vprašalnice zanj ter na kategorije (osebo, število, časa in naklon), ki jih osebnim glagolskim oblikam določimo. KLIK do PPT

V drugi ponovimo, kateri neosebni glagolski obliki poznamo, kako ju imenujemo in kdaj uporabljamo. KLIK do PPT

Nazadnje se loti nalog na https://www.znamzavec.si/vsebine/iZZV_SLO7/index.html. Rešuj samo glagol.

Pravilnost odgovorov ti bo sporočil kar računalnik, ti pa mi po koncu reševanja napiši, kako dobro ti je šlo.

 

4. ura

KAKO NAPISATI URADNI DOPIS

Kako že napišem uradni dopis? Kam moram napisati datum? Katere podatke moram sploh napisati? Kako naj razvrstim podatke pošiljatelja in naslovnika? Oh, koliko vprašanj!

Zanke in uganke o uradnih dopisih so za vas razpletali v oddaji Izodrom.

Poglej si posnetek: https://www.rtvslo.si/tv/otroski/izodrom/kako-se-napise-uradno-neuradno-vabilo-opravicilo-sporocilo/524305.

V zvezek (stran jezik) zapiši naslov URADNO PISMO (ponovitev).

Zapiši, katere se obvezne sestavine uradnega pisma, in nariši, kako so razvrščene (shema uradnega pisma).

 

 

********************************************************

 

 

9. teden, 18. 5–22. 5. 2020 (3 ure SLJ)

 

1. ura

Majnice – Fulaste pesmi


Majnice – Fulaste pesmi (zbirka izšla leta 1996) so pesniška zbirka ljubezenskih pesmi – pesmi o ljubezni deklet in fantov višjih razredov osnovne šole in morda nekoliko starejših. Pesnik v verzih slika portret zaljubljencev s šolskih hodnikov: uporne in trmoglave brihtne »bučmane« in občutljive dekliške »face«, pa ljubezenske puščice in pisma, prebodena srca in inicialke na drevesnih deblih.

V zvezek napiši naslov MAJNICE – FULASTE PESMI.

Pod naslov prepiši zgornje besedilo in ga dopolni z vsaj tremi zanimivostmi, ki si jih o Majnicah izvedel iz pogovora s pesnikom. KLIK.

 

2. ura

Most za majniško pravljico in njeno skrivnost

Se spomniš Songa o ljubezni, pesmi Ervina Fritza, ki smo jo skupaj prebrali v šoli? Naučili smo se, da je ljubezenska pesem. Če se je ne spomniš, si osveži spomin z branjem pesmi v berilu na strani 82.

Tudi pesmi, zbrane v zbirki Majnice – Fulaste pesmi, imajo skupno temo – to je ljubezen. Zapis v svojem zvezku dopolni še z definicijo ljubezenske pesmiKLIK

Ponovi vse, kar že veš o POEZIJI ali PESNIŠTVU ter PESNIŠKIH SREDSTVIH. KLIK.

 

3. in 4. ura

Svoje znanje preveri z reševanjem naslednjih nalog.  KLIK

 

 

 

******************************************

 

 

8. teden, 11. 5–15. 5. 2020 (3 ure SLJ)

 

1. ura

Koga je na tone in kdo je pav?
Ljubim besede, tiste prave,
ki nočejo v glave odraslih:
sočne in zvočne in vsemogočne,
zmožne in prožne,
gladke in sladke,
ki se v ustih tope /…/,
ki, kadar se rabijo, gladijo, vabijo,
sladijo, zvenijo, živijo /…/
(T. Pavček: Besede take in drugačne)

 

Kdo je pesnik, ki ljubi besede in jih prepleta v verze? Gotovo že veš, da se bomo družili s Tonetom Pavčkom. V zvezek (književnost) zapiši naslov TONE PAVČEK.

Oglej si posnetek o sodobnem slovenskem pesniku, ki je v slovensko mladinsko poezijo vnesel igrivost, domišljijo, humor, besedne igre, mladostni smeh in še kaj.

https://www.youtube.com/watch?v=s_ct1ErqmfA

Ob ogledu posnetka si v zvezek zabeleži ključne podatke o pesnikovem življenju in delu.

Nazadnje zbrane podatke uredi v obliko miselnega vzorca ali krajši zapis.

 

2. ura

Kakšna je prava pesem?

Kadar nam nekaj dobro gre, rečemo, da je šlo kot pesem. Če nam je prijetno, toplo, če je dan lep in prijazen z nami, rečemo, da je prava poezija. Če moraš nekaj znati na pamet, npr. imena in vprašalnice za sklone ali poštevanko, rečemo, da moraš znati kot pesmico (malo pesem, torej). Kaj je torej pesem?

Tone Pavček je napisal pesem z naslovom Pesem. Objavljena je bila v zbirki Prave (in neprave) pesmi.

Preden jo prebereš, prisluhni kratkemu pogovoru s pesnikom. Izdal ti bo, od kod mu navdih, kako se v njem rojevajo nove pesmi, pa tudi, kako je s prevajanjem pesmi iz drugih jezikov.

Svoj včerajšnji zapis dopolni z novimi spoznanji.  KLIK

Nato prisluhni pesmi Pesem. KLIK (na strani klikni na znak za zvočnik)

Pesem še preberi v berilu na strani 152.

V zvezek napiši naslov TONE PAVČEK: PESEM.

krajšem zaokroženem besedilu (6 povedi) zapiši, kaj pravi pesnik o lastnostih prave pesmi. V pomoč naj ti bodo naslednja vprašanja:

 • Kdaj nastaja pesem?
 • Kje v človeku nastane?
 • V kakšnih pogojih se pesem rodi?
 • Kako si razlagaš pesnikovo misel, da je pesem zate in zame? Komu daje pesnik svojo pesem? Kako jo sprejmejo bralci, če je prava?

3. ura

Pesem je zate in zame.

Za začetek današnjega druženja prisluhni eni Pavčkovih uglasbenih pesmi Dober dan, življenje v izvedbi pevke Ditke.

Dober dan, življenje https://www.youtube.com/watch?v=BVPPqeqeFgU

»Nekoč. Pred leti, ko me je kot strela z jasnega zadelo hudo, mi je star mož, živi modrec, dejal: In nikdar se odslej ne boj življenja! Tako zdaj jaz govorim po njem podobne besede za vas: Ne bojte se življenja! Naj pljuska v vas z vso silo in v vse žile, naj vas nese ali zanese, le ne pustite, da vas spodnese. In imejte ga radi, da bo tudi ono, življenje, imelo rado vas!« (Tone Pavček)

Pred tabo je branje Pavčkove poezije, polne življenja in mladostne ljubezni – v maju je čas za Majnice – Fulaste pesmi. KLIK.

 

 

*********************************

 

 

7. teden, 4. 5–8. 5. 2020 (4 ure SLJ)

 

ANTON INGOLIČ: TAJNO DRUŠTVO PGC

1.–3. ura

Leta 1958 je Anton Ingolič, slovenski pisatelj, napisal mladinsko povest z naslovom Tajno društvo PGC. Literarno delo, ki so ga kmalu po izidu mladi bralci močno vzljubili, je nekaj let kasneje doživelo dramatizacijo.

To pomeni, da je bilo iz pripovednega besedila preoblikovano v dramsko besedilo. Se spomniš, kaj je značilno za dramsko besedilo?

PONOVIMO:

Dramska besedila so namenjena uprizoritvi (gledališke igre, radijske igre …).

Dramsko besedilo je zapisano v obliki govora oseb (dvogovor/dialog ali samogovor/monolog) in odrskih napotkov oz. didaskalij (običajno zapisano v oklepajih ali s poševnim tiskom, namenjeno igralcem; pove, kdo pride na oder, kaj počno igralci, katere rekvizite uporabljajo, kakšna so njihova občutja, kako se spremeni prizorišče …). Didaskalijam rečemo tudi režijski napotki.

Dramsko besedilo je pogosto členjeno na dejanja (akte), prizore ali slike.

 

 

 • V zvezek (stran književnost) z rdečo napiši naslov TAJNO DRUŠTVO PGC, GLEDALIŠKA PREDSTAVA in prepiši, kar velja za dramska besedila (zgornje besedilo v modri barvi).

 

V tem tednu te čaka ogled gledališke predstave, ki so jo po mladinski povesti Tajno društvo PGC pripravili v Lutkovnem gledališču Ljubljana. Predstava je igrana in traja 1 uro in 20 minut.

Za ogled predstave imaš na voljo današnjo in še dve naslednji uri slovenščine. 4. ura pa bo namenjena dejavnostim po ogledu predstave.

 

 • Pred ogledom si preberi še nekaj o predstavi: KLIK.

 

Namig: Gledališka izkušnja bo skoraj kot prava, če zatemniš sobo, poskrbiš za mir in tišino, na ogled povabiš še koga od družinskih članov, če utegnejo, in si predstavo ogledaš s čim manj premori.

 

4. ura

Napiši mi pismo (dolžina: najmanj 15 povedi), v katerem predstavi svoj ogled predstave Tajno društvo PGC na domu.

 

 • Opiši svoj najljubši prizor in napiši, zakaj te je najbolj pritegnil.
 • Si predstava po tvojem mnenju zasluži priporočilo za ogled? Svoje mnenje utemelji (najmanj 3 povedi).
 • Pismo napiši v Wordu in mi ga pošlji kot priponko.
 • Napiši, kako je potekal tvoj ogled predstave. Kaj meniš o ogledu predstave v svoji sobi?

 

 

**************************************************

 

 

6. teden, 20. 4.–24. 4. 2020 (4 ure SLJ)

22. 4. TEHNIŠKI DAN

 

PESEM JE IGRA BESED IN IGRA JE PESEM BESED

1. ura

V zvezek (stran: književnost) napiši naslov: Niko Grafenauer.

Spoznajmo pesnika.

Oglej si 10-minutni posnetek pogovora s pesnikom. KLIK.

V zvezek si zapiši vsaj 5 podatkov o njegovem ustvarjanju. Svoj zapis dopolni še z nekaj podatki o pesnikovem življenju (rojstvo, šolanje, poklic, literarna dela). Pomagaj si z berilom (str. 147) ali s spletom.

 

2. ura

Pesnika zdaj že nekoliko poznaš. Gotovo se še iz zgodnjega otroštva spomniš kakšnega verza o Pedenjpedu. A Niko Grafenauer ne piše le za otroke, besede v najbolj nepredvidljive besedne zveze in verze sklada tudi za mladostnike.

Za pesnika Nika Grafenauerja je značilno, da ne prikazuje le človeških likov, ampak pogosto tudi predmete, čustva in občutja.

Pred branjem in poslušanjem ene njegovih pesmi te danes vabim k razmisleku o samoti. Kaj sploh je samota? Je samota to, da si sam/-a ali osamljen/-a? Kdaj si želiš samote? Kako se v samoti počutiš? Svoje doživljanje samote lahko izraziš na različne načine: samoto lahko opišeš z besedami, lahko jo narišeš, morda jo zmoreš celo ujeti v objektiv.

Kakšna je torej današnja naloga?

 • Nariši ali fotografiraj ali opiši samoto.
 • Nato prisluhni pesmi Nika Grafenauerja Samota. (KLIK)

 

Na povezavi klikni na znak za poslušanje (glej fotografijo).

V zvezek napiši naslov Niko Grafenauer: SAMOTA. V eni ali dveh povedih strni svoje vtise po prvem poslušanju pesmi.

 

3. ura

Še enkrat poslušaj pesem Nika Grafenauerja Samota. (KLIK)

Sedaj jo preberi v berilu na strani 146.

SPOZNAJMO PESEM

 

Svoja spoznanja pod naslovom Niko Grafenauer: SAMOTA zapisuj v zvezek.

OBLIKA PESMI

a)    Koliko kitic sestavlja pesem?

b)    Koliko verzov ima vsaka kitica?

c)    Iz prve in druge kitice izpiši besede, ki se rimajo. Kako imenujemo tako rimo? Za osvežitev spomina o rimi, prisluhni razlagi (glej fotografijo) (KLIK).

(Posnetek ti je le v pomoč. Navodila o pisanju kitice z žensko rimo ne izpolnjuj.)

VSEBINA PESMI

Pesem govori o doživljanju samote. Samota kot osrednji pojem je tesno povezan s človekom, ki želi biti sam. Tak človek si izbira samotne poti, kjer doživlja mir in zbranost. Iz miru in zbranosti se rodijo lepota, sanjarije in hrepenenje po drugem človeku. (berilo Sreča se mi v pesmi smeje, str. 147)

a)    Kako pa ti razumeš besedne zveze:
 • zaklepati se sam vase,
 • graditi gradove v oblakih,
 • biti na štiri oči?

b)    Česa samota po pesnikovem mnenju ne mara? Ali opaziš v prvem verzu kakšno besedno igro?

c)    Kdaj je samota najlepša?

d)    Kaj počne ta, ki se je zaklenil v samoto?

e)    Kam zbeži samota iz svojega samskega hrama, kadar si ne želimo biti več sami?

 

4. ura

V samoti se človek pogosto sam s sabo pogovarja ali komu kaj pripoveduje. Tega ne počne glasno, to počne tiho, v svojih mislih, v svoji glavi. Takemu notranjemu govoru rečemo notranji monolog.

Kaj praviš, o čem teče notranji monolog v glavah ljudi na fotografijah? Kaj pa razmišlja ovčka na risbi? Skušaj ugotoviti, kakšno je njihovo razpoloženje, o čem razmišljajo, s kom se v svoji glavi tiho pogovarjajo … Izberi si eno fotografijo in notranji monolog zapiši.

 

 

 

****************************************

 

 

(5. teden, 13. 4.–17. 4. 2020)

13. 4. VELIKONOČNI PONEDELJEK

VELIKA IN MALA ZAČETNICA

1. ura

Ponovno preberi svoj zapis o rabi velike začetnice. Zdaj poznaš že vse trike.

Jih res? Zvezek naj vzame član družine, ti pa stresi iz rokava vsa pravila za rabo velike in male začetnice. Držim pesti za zeleni obrazek!

Svoje znanje o rabi velike začetnice pri stvarnih lastnih imenih izpopolni z reševanjem nalog 9–14 v delovnem zvezku, str. 128–136.

Rešene naloge preveri s pomočjo priloženih rešitev: (https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=1033&file=1).

 

2. ura

Čas je, da preizkusiš svoje znanje.

Če se ti včeraj ni zeleno smejalo, še enkrat ponovi vsa pravila.

Zdaj pa zvezek in delovni zvezek v torbo, pisalo v roke – čaka te preverjanje znanja. KLIK NA UČNI LIST/PREVERJANJE

Rešuj ga največ 30 minut. Rešitve pošlji v pregled učiteljici.

 

3. ura

Svoje znanje preizkusi še s pomočjo interaktivnih vaj na spletu:

https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_ps/gradiva_slova/velika_zacetnica_6r/velika_zacetnica_6r_1.htm

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1x51s8mz831d

https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_ps/gradiva_slova/velika-zacetnica-zemljepisna-imena/velika-zacetnica-zemljepisna-imena.htm

https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_ps/gradiva_slova/velika-zacetnica-zemljepisna-imena/velika-zacetnica-zemljepisna-imena-nenaselbinska.htm

Svoje rezultate v odstotkih sporoči učiteljici.

 

 

**************************************************

 

4. teden

VELIKA IN MALA ZAČETNICA

1. ura

V tem tednu te čaka pomembna naloga. Čim bolje si moraš zapomniti pravila za rabo velike in male začetnice. Verjemi, to znanje se ti bo obrestovalo pri vseh samostojnih zapisih, ne le pri pouku slovenščine.

Za začetek v zvezek prepiši spodnje besedilo.

Poimenovanja ločimo na občna (ki zaznamujejo splošno) in lastna. Prva zapisujemo z malo začetnico, druga pa z veliko.

Z veliko začetnico pišemo:

lastna imena bitijkamor spadajo osebna imena (Primož, Teja), priimki (Kalan, Terpinc), vzdevki (Nac, Zoki),  imena pripadnikov narodov (Slovenec, Hrvat), imena prebivalcev naselij (Kranjčan), prebivalcev pokrajin (Primorec), prebivalcev držav (Avstrijec), prebivalcev celin (Azijec), prebivalcev planetov (Zemljan), imena živali (Floki), domišljijska imena (Alibaba, Pepelka), imena bogov (Bog, Alah, Zevs).

Pri domišljijskih imenih ali večbesednih zgodovinskih imenih zapišemo z veliko začetnico samo prvo besedo (Rdeča kapica), razen če je druga tudi lastno poimenovanje (Peter Nos).

Z veliko začetnico pišemo tudi svojilne pridevnike, ki izhajajo iz osebnih lastnih imen (Vzel je Rokovo žogo).

 

-----------------------------------KONEC PREPISA----------------------------

Odlično, pripomoček za učenje in reševanje vaj v delovnem zvezku je tako pripravljen.

Vaje te čakajo v delovnem zvezku, str. 117–120. Reši vse naloge in jih preglej s pomočjo rešitev.

(https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=1033&file=1)

 

2. ura

Danes dopolni svoj zapis v zvezku s pravili za rabo velike začetnice pri zapisu zemljepisnih lastnih imen.

Prepiši spodnje besedilo.

Z veliko začetnico pišemo:

zemljepisna lastna imena, ki jih ločimo na naselbinska (enobesedna: Ljubljana, večbesedna: Šmartno ob Paki) in nenaselbinska: reke, morja, doline ali hribovja, gore, države, pokrajine, kotline.

Enobesedna lastna zemljepisna imena vedno zapisujemo z veliko začetnico: Koper.

Neprve besede naselbinskih imen običajno pišemo z veliko začetnico, razen če je neprva beseda predlog (Šmartno ob Paki) ali ena izmed besed: mesto, vas, trg, selo, naselje (Lancova vas).

Neprve besede nenaselbinskih imen pišemo z malo začetnico (Goriška brda), razen če izvirajo iz lastnega imena.

 

---------------------------------KONEC PREPISA-------------------------------------

Odlično, pripomoček za učenje in reševanje vaj v delovnem zvezku je tako pripravljen.

Reši naloge 1–12 v delovnem zvezku, str. 121–125.

Naloge preglej s pomočjo rešitev.

(https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=1033&file=1)

 

3. ura

Ponovno preberi svoj zapis o rabi velike začetnice.

O pravilih, ki jih je pri pisanju potrebno upoštevati, sedaj brez zvezka poročaj članu družine. Oceni naj tvoje znanje.

Sedaj svoje znanje preveri in izpopolni z reševanjem nalog 13–22 v delovnem zvezku, str. 125–128.

Rešene naloge preveri s pomočjo priloženih rešitev: (https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=1033&file=1).

 

4. ura

Danes dopolni svoj zapis v zvezku s pravili za rabo:

 • velike začetnice pri zapisu stvarnih lastnih imen in
 • male začetnice.

 

Prepiši spodnje besedilo.

Z veliko začetnico pišemo:

stvarna lastna imena, kot so naslovi knjig, filmov, arhitekturnih stvaritev ipd.;

Poimenovanja so lahko eno- ali večbesedna. Prve besede v stvarnih lastnih imenih zapisujemo z veliko začetnico (Sosedov sin), neprve pa z malo – z veliko jih pišemo le, če so tudi same lastno ime (Ta veseli dan ali Matiček se ženi).


Z malo začetnico pišemo:

Z malo začetnico pišemo:

 • imena jezikov (slovenščina, francoščina),
 • imena pripadnikov ras (belec, mulat),
 • imena praznikov (božič, dan državnosti),
 • imena zgodovinskih dogodkov (pomlad narodov, prva  svetovna vojna),
 • obdobij (antika, srednji vek)
 • imena pripadnikov obdobij, gibanj, nazorov, strank (klasicist, modernist).

 

----------------------------------KONEC PREPISA----------------------------------


Odlično, pripomoček za učenje in reševanje vaj v delovnem zvezku je tako pripravljen.

Reši naloge 1–8 v delovnem zvezku, str. 129–133.

Naloge preglej s pomočjo rešitev.

(https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=1033&file=1)

 

 

*******************************************************************

 

 

3. teden (30. 3.–3. 4.)

1. ura

OBRAZCI

 • Včasih pa obrazca za naročilo oz. naročilnice ni. Takrat moraš napisati pismo, s katerim naročaš želeni izdelek.

 • Tvoja naloga je, da v zvezek napišeš pismo, s katerim v trgovini RUTICA, Slovenska cesta 119, 1000 Ljubljana, naročaš 85 majic z napisom Sedmošolci so zakon.

 • Upoštevaj zgradbo uradnega pisma na sliki. Ne pozabi ga poslati učiteljci.

 

 

2. ura

Utrjevanje: PREDLOGI s/z in k/h

S pomočjo i-učbenika https://eucbeniki.sio.si/slo8/2300/index5.html preizkusi svoje znanje o predlogih, ki si ga usvojil prejšnji teden. Kdaj se piše s in kdaj z? Grem h učiteljici in k knjižničarki?

Rešite strani 64/463 in 56/463 (na naslednjo stran se pomaknete z majhno puščico na desni strani spodaj).

 

3. ura

J. K. ROWLLING: HARRY POTTER

Dovolj JEZIKanja, čas je za dobro knjigo. Čaka te najcenejše potovanje – to je BRANJE.

Preberi odlomek iz knjige Harry Potter in kamen modrosti.

Morda ti zna pri branju pomagati tale slovarček manj znanih besed.

V svoj zvezek (stran književnost) napiši naslov Joanne Kathleen Rowling: Harry Potter in kamen modrosti.

S pomočjo spleta poišči podatke o življenju in delu avtorice ter v zvezek zapiši 3 najbolj zanimive. Svoje zapiske pošlji tudi učiteljici.

 

4. ura

Prejšnja ura je bila namenjena branju, danes v svoj zvezek (Naslov Joanne Kathleen Rowling: Harry Potter.

ODGOVORI:

 1. Akademija, na kateri je poudarek na praktičnem pouku – na Bradavičarki je poudarek na čaranju.
 2. Obe šoli imata stopnišče, učilnice, vrata, učitelje.
 3. Razlikujeta se po čarobnosti. Bradavičarka ima premikajoče se stopnice, vrata, ki ne vodijo nikamor ali vsakič drugam, stene so opremljene s portreti, ki se obiskujejo ipd. Profesorji imajo čarobne moči, šolski predmeti so čarovniški.
 4. Imena so pomenljiva: Zhoprnack (zoprn, nadležen, neprijazen), Smottan (smrdi po česnu, natolcava – govori zgodbe, ki jim ne gre verjeti), Speedy (duh, razlaga monotono), Colibri (suh in majhen kot kolibri), McHudurra (stroga, bistra).
 5. Ime prof. Colibrija namiguje na njegovo zunanjost, saj je bil suhcen in majhen.
 6. Zhoprnack, Smottan, McHudurra.

Svoje zapiske pošlji tudi učiteljici.

Še ščepec literarnega znanja, pa teden zaključimo. V spodnjem okvirčku preberi in v zvezek izpiši, kaj pomeni literarnovedni pojem VSEVEDNI PRIPOVEDOVALEC.


 

*******************************************************

 

2. teden (23. 3.–27. 3.)

Vaje v delovnem zvezku preverite s pomočjo rešitev. Če imate kakšno vprašanje, ga pošljite učiteljici. Poročilo o pustnem rajanju lahko napišete v zvezek in fotografijo zapisa pošljete učiteljci, lahko pa ga natipkate na računalnik in ga pošljete v elektronski obliki.

POROČILO
(naslov z rdečo zapiši v zvezek – jezik)

1. ura
Preberite besedilo z naslovom Dan črnih vrečkstr. 70.
Reševanje nalog v delovnem zvezku, naloge 17–28 (str. 70–72).
Pregled rešitev na spletu (https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=1033&file=1)
V zvezek prepišite definicijo poročila, naloga 7 (str. 68).

2. ura
V zvezek napiši poročilo o pustnem rajanju na naši šoli, ki je bilo v torek, 25. 2. 2020. Besedilo naj vsebuje najmanj 10 povedi. Ne pozabi na naslov. Upoštevaj definicijo poročila, ki je v nalogi 7, str. 68.

DEFINICIJA POJMA

3. ura
Reševanje nalog v delovnem zvezku, naloge 1–8 (str. 86–88).
(https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=1033&file=1)


OBRAZCI

4. ura

Reševanje nalog v delovnem zvezku, naloge 2, 3, 5–10, 13 (str. 95–100).
(https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=1033&file=1)

 

********************************************************************************

 

1. teden (16. 3.–20. 3.)

Opravljene in s pomočjo rešitev pregledane naloge (kljukice, popravki z rdečo) pošljite svoji učiteljici po e-pošti.

STALNA BESEDNA ZVEZA

(naslov z rdečo zapiši v zvezek – jezik)

1. ura

Reševanje nalog 1–8 (str. 54–56) v delovnem zvezku. 7. nalogo rešite v zvezek.

Pregled rešitev na spletu (https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=1033&file=1).

2. ura

Reševanje nalog 9–16 (str. 57–59) v delovnem zvezku. Rešitve nalog, namenjenih pogovoru, rešite v zvezek.

Pregled rešitev na spletu (https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=1033&file=1)

3. ura

Reševanje (klikni --> učnega lista). Rešitve bodo tukaj objavljene dan kasneje.


PREDLOG
(naslov z rdečo zapiši v zvezek – jezik)

 

4. ura

Pregled rešitev delovnega lista za stalno besedno zvezo (KLIK).

Pregled in izpolnjevanje (KLIK --> učnega lista). Rešitve bodo tukaj objavljene dan kasneje.

Izpolnjen učni list prilepite v zvezek (jezik), če imate doma tiskalnik. Če ga nimate, naloge rešujte v zvezek (jezik).


Prejšnja stran: 1. teden (16. 3. - 20. 3. 2020)
Naslednja stran: 8. razred