6. razred

10. teden

POPRAVI NAPAKE! UPORABI DOGOVORJENA POPRAVNA ZNAMENJA. POPRAVLJENO BESEDILO BREZ NAPAK PREPIŠI!

policaji še niso ugotovil, kdo je vdrl v trgovino in kdaj se je to zgodilo. cesta je bila glatka in spolska. Najslapše reši nalogo, kadar hiti. bi si marsigdo rad na morju privoščiv počitnice. Poslau je pismo brez potpisa. obuj si že štunfe, fonzi. V gostišču so stregli tudi met tekmo. kdaj gremo domol. Na tkmovanje grem sama. Mami kosilo, oče pa je šeu v trgovino.

 

***********************************************

 

 

9. teden

Reševanje vaj:

https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_ps/oblikoslovje_6_9r.html

 

 

*******************************************************

 

8. teden

 

Napiši pesem: Šola v karanteni.

 

*******************************************************

 

 

7. teden

 

 

 

 

***************************************************

 

 

6. teden

 

 

 

4. teden

ŠTEVNIKI

 

  1. Reši miselni vzorec na str. 125 v DZ.
  2. Spodnje povedi prepiši in v njih obkroži števnike. Obkrožene števnike razdeli glede na glavne in vrstilne in jih prepiši z besedo.

 

Na OŠ Bratov Jezeršek je 672 učencev. V 9. razredih je 21 učencev tekmovalo za Cankarjevo priznanje. Šolsko tekmovanje je potekalo 6. decembra., začelo pa se je ob 13. uri. Učenci so imeli 90 minut časa, da so napisali svoj spis. 6 najuspešnejših tekmovalcev se je uvrstilo na področno prvenstvo, ki bo 29. januarja 2013. leta.

 

********************************************************

 

 

3. teden

Da ponoviš svoje znanje o samostalniku in pridevniku reši delovni list. KLIK.

 

****************************************************

 

2. teden

Oglej si znanstvenofantastičen film in ga obnovi v 15 povedih. Ne pozabi jih poslati svoji učiteljici.


***************************************************

 

1. teden

PRISLOV

V zvezek prepišite naloge in jih rešite.

1. Izpiši vse prislove in jim določi vrsto.
Zaman se trudiš, ko pa oni nalašč delajo vse narobe.
Včeraj jih je nesramno pozdravila.
Od takrat Turkov ni bilo več semkaj.
Počasi se daleč pride.
Zatorej lepo ostani doma.
Sinoči ga ni bilo domov.

2. Poišči in obkroži prislove v naslednjih povedih:
a) Zaman hitiš, ko pa oni nalašč delajo počasi.
b) Hud pes malo laja in hudo grize.
c) Zunaj sonce, znotraj tema.
č) Kdor visoko leta, nizko pade.
d) Zrela jabolka sama dol padajo.
e) Kdor le doma tiči, se vedno kislo drži.
f) Kdor preprosto živi, je srečen.
g) Počasi se daleč pride.
h) Čim globlje si v gozdu, tem večje oči ima strah.
3. Dopolni sestavek z ustreznimi prislovi.

V sobi je _____________________ (kako?) tiktakala ura. Palček je ______________ (kako?) skakal _______________ (kod?) in ________________ (kam?). _________________ (kdaj?) je poskusil zlesti celo v uro, toda ______________ (kje?) ni bilo zanj prostora, zato je z nogo ______________ (kako?) udaril ob tla. _______________ (kako?) je zaropotalo, on pa je od bolečine in strahu pred nevarnostjo zatulil: »Joj, ______________ (kdaj?) je pa po meni!« In res. _______________ (kdaj?) ja završalo in prihrumel je Hrustopalček. Ta je _____________ (kako?) odprl usta in __________________ (kako?) spregovoril: »Nikar se me ne boj, le pozdraviti te želim. In prosim te __________________ (kako?), ne delaj hrupa, ker počivam.« ________________ (kako?) je potrepljal palčka po levem ramenu in _________________ (kako?) odšel.


Prejšnja stran: Dopolnilni pouk
Naslednja stran: Dodatni pouk