6. razred

11. teden, 1. 6.–2. 6. 2020 (2 uri SLJ)

3. 6. 2020 SE VIDIMO V ŠOLI!

1., 2. ura       UREJANJE ZVEZKA

Prav sredi 11. tedna pouka na daljavo se vračaš nazaj v šolo. Čas, odmerjen slovenščini, do takrat izkoristi za:

 • pregled vseh obravnavanih vsebin preteklih tednov,
 • pregled in urejanje zvezka,
 • izpolnjevanje manjkajočih obveznosti,
 • pripravi vprašanj o snovi, ki so se ti porajala v času pouka na daljavo.

V šolo prinesi zvezek, 2. del samostojnega delovnega zvezka in berilo.

Se vidimo v šoli!

 

************************************************

 

 

10. teden (25. 5.–29. 5.  2020)

V tem tednu imaš dve zadolžitvi. Obe zadolžitvi mi pošlji skupaj v enem elektronskem sporočilu.

 

1, 2. in 3. ura

Zate imam danes malo drugačno nalogo. In sploh ni lahka! Malo boš razmišljal/-a o velikem filozofskem vprašanju: KAJ JE ČLOVEK? Še vedno se nahajamo v neprijetni situaciji, ko z opazovanjem sebe in okolice dobimo zelo zanimive odgovore.

Da pa ne bo vse skupaj preveč resno, boš za začetek poslušal/-a pesem na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=FAmY4mdu2Vs&t=23s

Nato pa jo še preberi. KLIK ali pa jo poišči v berilu.

Ti je bila pesem všeč? Ti je smešna, resna, odbita? Pesnik je čisto na svoj, pesniški način poskusil odgovoriti na vprašanje, kdo ali kaj je človek.

V oklepaju piše rap. Preveri, če se jo res da odrapat'.. Lahko se tudi posnameš in ...

Sedaj odpri zvezek in napiši naslov: Boris A. Novak, ČLOVEK (RAP)

Odgovori na vprašanja. Vprašanja in odgovore zapiši v zvezek.

 1. Ali si pesem razumel/-a?
 2. Kaj te je v tej pesmi še posebej presenetilo?
 3. Ti je bila všeč? Zakaj? Kaj ti je bilo še posebej všeč?
 4. Kaj ti ni bilo všeč? Zakaj?
 5. Ali se ti zdijo odgovori običajni?
 6. Znaš razložiti, zakaj je človek bžraumps?
 7. Razvozlaj kratici K. in P. kdo vse se lahko skriva za njima?
 8. Sedmi, osmi in deveti verz vsebujejo nenavadno besedo. Poskusi razvozlati pomen teh besed
 9. Zaključek pesmi je en sam smeh. Ali pesnik svoje oznake človeka torej jemlje strogo, resno? Ali ni ta pesem predvsem igra z nenavadnimi besedami?

 

Zapis v zvezek.

Za pesem Človek je značilno ''izumljanje'' novega jezika, rušenje in kršenje jezikovnih pravil, uporaba nenavadnih besed, za katere išče bralec ustrezen pomen, skladanje besed v besedne zveze in stavke, ki na videz nimajo nobenega smisla, namerna uporaba nevsakdanjih besed.

V poeziji je dovoljeno kršenje teh pravil.

Pesem je kljub temu razumljiva in ima sporočilo, saj ima pri tem pomemben prispevek tudi bralec in njegovo razumevanje pesmi.

 

 

Sedaj si pa ti na vrsti! 
Kaj bi mi ti odgovoril na vprašanje: Kdo ali kaj je človek? 
Kaj opažaš pri ljudeh v tej posebni situaciji, v kateri smo se znašli? 
Katere lastnosti in katera čustva prepoznavaš v našem obnašanju? 
Je težko biti človek? Pa Človek z veliko začetnico? 
Kaj se ti zdi neumno v obnašanju človeka? Kaj preziraš? Kaj spoštuješ pri ljudeh? Kaj ceniš pri svojih starših?
Kakšen človek želiš biti, ko odrasteš?
Tako, natresla sem ti nekaj vprašanj za razmišljanje. In sedaj ti!

ZADOLŽITEV #1:
Razmisli! Svoj odgovor lahko narišeš, predstaviš v miselnem vzorcu, uglasbiš, napišeš v spisu, posnameš v filmu ... karkoli.

Naslov lahko daš svoj, lahko pa preprosto:
Človek ALI Človek – kdo si? Ali pa: ČLOPICA ... ali ....

Potem poslikaj in mi pošlji.

 

4. ura

Za domačo nalogo je Peter napisal spis o svojem prijatelju Simonu. Ampak nekaj ni v redu. Naredil je kar nekaj napak!

ZADOLŽITEV #2. Poišči jih in besedilo brez napak prepiši v zvezek. Nato mi ga pošlji.

Simon je pršu domol in vrgel nahrptnik v kot. "Kako je blo v šol?" Ga je vprašala mama. "Vredu," je odgovoril simon . "Nič novga nismo vzel." "seveda, kot ponavadi," je vzdihnila mama. "Boš juho!" ga je vprašala. "Bom, čeprov nimam cajta," je odvrnil Simon. Hiter je pojedel župo. Mudilo se mu je namreč v klup, kjer so mel sestanek. Zdrvel je po štengah in se skoraj ubil, ko je eno zgrešu. Komi je uspel ujeti sestank, saj mu je avtobus ušel pred nosem. 
Ali lahko verjameš tej zgodbi? Jest verjamem.

 

5. ura

KAKO NAPIŠEMO URADNO/NEURADNO SPOROČILO?

Da ne bo več pomislekov, kako napisati elektronsko sporočilo učitelju, si poglej posnetek na povezavi. Ob gledanju si zabeleži vse pomembne informacije v zvezek. Svojega zapisa ti ni potrebno pošiljati.

KLIK do posnetka.

 

 

********************************************************

 

 

9. teden, 18. 5.–22. 5.  2020

 

Boris A. Novak, Prebesedimo ...

1. ura

SPOZNAJ AVTORJA IN PESEM

Če medvedi jedo med, zakaj so potem medvedi in ne medjedi? KLIK in spoznaj avtorja, ki postavlja podobna vprašanja.

Nato večkrat glasno preberi pesem. Svojega prepisa ti NI potrebno pošiljati.

 

2. ura

Ponovno večkrat glasno preberi pesem. Nato reši vprašanja na povezavi. KLIK. Ne pozabi svojih odgovorov poslati učiteljici.

 

3. ura

USTVARJAJMO!

1. Sedma kitica ti ponuja možnost, da po svoje dopolniš pesem. S katerimi besedami bi nadomestil/-a črtice? Ne zadovolji se z enostavno rešitvijo, poskušaj poiskati čimbolj izvirna dopolnila. Novo kitico zapiši v zvezek.

2. Še sam poskusi prebesediti »stare besede«. Bodi izviren. Lahko poskusiš napisati pesem.

Pošlji mi, svoje prebesedene besede.

 

4. ura

NAUČIMO SE NEKAJ NOVEGA.

Preberi in natančno prepiši v zvezek. KLIK. Prepisa mi NI potrebno pošiljati.

 

5. ura

Da ne bo glava prepolna literature, KLIK in rešuj vaje iz jezika. Izberi oblikoslovje.

 

 

********************************************

 

 

 

8. teden, 11. 5.–15. 5.  2020

 

V priponki te čaka zadolžitev za cel teden. KLIK.

Svoje zadolžitve pošljite najkasneje do petka, 15. 5. 2020, do 15.00. 

**********************************

 

 

7. teden, 4.5.–8. 5.  2020

 

1. in 2. ura

Ta teden bi bil malo drugačen, saj bi morali pisati nacionalno preverjanje znanja. Da začetek tedna ne bo pretežek, vas na povezavi (KLIK) čaka ponovitev znanja. Podobne tipe nalog bi imeli tudi na NPZ.

Naloge lahko rešuješ kar v wordovem dokumentu, ki mi rešenega pošlješ nazaj.

REŠITVE.

 

3. ura

Bina Štampe Žmavc, Šola v nedeljo

Danes se boš po dolgem času potopil/-a nazaj v svet književnosti. Prebral/-a boš, kaj šola počne ob nedeljah in verjetno tudi v času karantene.


Tvoja naloga je:

 

 • KLIK in natančno preberi Power Point predstavitev,
 • zapise prepiši v zvezek,
 • pesem poišči v berilu in jo nekajkrat glasno preberi (pesmi NE prepisuj v zvezek),
 • svojih zapisov ti ni potrebno pošiljati.

 

 

4. ura

Najprej pesem Šola v nedeljo ponovno preberi.

KLIK in vprašanja prepiši v zvezek ter na njih odgovori v celih povedih. Ne pozabi svojih odgovorov poslati učiteljici.

 

5. ura

Prepiši v zvezek:

Pesnica nam predstavlja šolo kot živo bitje. Uporabila je pesniško sredstvo POOSEBITEV. S tem pesniškim sredstvom neživim stvarem, živalim in rastlinam damo človeške lastnosti.

***

Sedaj pa je tvoja naloga, da se spremeniš v pesnika/pesnico in napišeš pesem o šoli.

Pesem mi pošlji na mail.

 

 

 

 

 

 

 

6. teden (20. 4.–24. 4.)

 

1. ura

Danes boš spoznal/-a, da nekatere besede zapisujemo skrajšano, in sicer uporabljamo KRAJŠAVE, ki so več vrst.

KLIK in besedilo prepiši v zvezek. Fotografij prepisa ni potrebno pošiljati.

 

2. ura

Ponovno preberi svoj prepis o krajšavah. Nato se loti reševanja nalog v DZ, ki so v 17. poglavju.

Reševanje nalog 1–11 (str. 55–58).

Učiteljici v elektronskem sporočilu napiši, kje imaš težave, če jih imaš. Fotografij ni potrebno pošiljati.

Pregled rešitev na spletu. (https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=2424&file=1).

 

3. ura

Danes boš najprej ponovil/-a izražanje vzroka, namena, pogoja in posledice.

Reševanje nalog 22–24 (str. 41–42).

Pregled rešitev na spletu. (https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=2424&file=1).

 

Sedaj pa ponovi še osebne zaimke, glagol, samostalnik in pridevnik.

Reševanje nalog 25–28 (str. 43–44).

Pregled rešitev na spletu. (https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=2424&file=1).

 

4. in 5. ura

OPIS LJUDSKEGA OBIČAJA

Prejšnji teden si spoznal/-a opis igre in športa. Sedaj pa je na vrsti še opis ljudskega običaja.

1. Najprej si oglej videoposnetek. KLIK.

2. Sedaj KLIK in tvoja naloga je, da prebereš opis ljudskega običaja, in sicer jurjevanje.

3. Odpri zvezek (jezik) in prepiši spodnje besedilo:

OPIS LJUDSKEGA OBIČAJA

Ljudski običaj opišemo tako, da:

 • ga umestimo v okolje/prostor in čas,
 • imenujemo udeležence običaja,
 • predstavimo dejavnosti udeležencev in njihov namen,
 • predstavimo pripomočke, potrebne za opravljanje tega običaja,
 • predstavimo morebitne posebnosti običaja,
 • predstavimo položaj tega običaja danes.

___________________________________________________________________

4. Tvoja naloga je, da boš opisal/-a ljudski običaj. Po telefonu pokliči babico, dedka, teto, strica … nekoga, ki ti bo z veseljem opisal kakšen ljudski običaj. Če te možnosti nimaš, pobrskaj po spletu za informacijami.

Opisati moraš ljudski običaj. Besedilo naj obsega od 15 do 20 povedih. Pazi na uvod, jedro in zaključek besedila (ne pozabi na naslov).

Besedilo členi na smiselne odstavke. Pazi na ustrezno rabo velike začetnice, vejice in končnih ločil. Svoj opis običaja večkrat preberi in ga skušaj izboljšati.

Opis lahko napišeš na računalnik.  Ne pozabi ga poslati svoji učiteljici.

 

 

*************************************************

 

 

5. teden (13. 4.–17. 4.)

 

 

1. ura

Preberi besedilo Letalo brez pilota v nalogi 13. na strani 37.

Reševanje nalog 14–16 (str. 38–39).

Pregled rešitev na spletu. (https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=2424&file=1).

 

2. ura

OPIS IGRE ali ŠPORTA

Izberi, kateri šport ali igro boš opisal/-a. V knjigah, revijah ali na spletu poišči besedila o njem ter iz njih izberi le tiste podatke, ki jih potrebuješ za opis.

Besedilo členi na smiselne odstavke. Pazi na ustrezno rabo velike začetnice (igre pišemo z malo začetnico), vejice in končnih ločil. Svoj opis igre ali športa večkrat preberi in ga skušaj izboljšati.

Opis lahko napišeš na računalnik. Obsega naj 15 povedi. Ne pozabi ga poslati svoji učiteljici.

 

3. ura

Imena iger pišemo z MALO ZAČETNICO.

 • Peter me je premagal v igranju kavbojcev in indijancev.
 • Za darilo sem dobil šah.
 • Otroci se igrajo človek ne jezi se.
 • Dečki so se pomerili v igranju nogometa.

 

Reševanje nalog 19–21 (str. 40). Pregled rešitev na spletu. (https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=2424&file=1).

V priponki (KLIK) boš našel/-a navodila za igre, ki jih je pripravila učiteljica Špela Marolt. Preberi navodila in preizkusi igre z družinskimi člani.

 

*******************************************

 

4. teden

1. ura

Reševanje nalog 12–20 (str. 112–114).Pregled rešitev na spletu.

(https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=2424&file=1).

 

2. ura

Reševanje nalog 21–24 (str. 115–116).

Pregled rešitev na spletu.

(https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=2424&file=1).

Reševanje delovnega lista. KLIK. REŠITVE - KLIK.

 

3. in 4. ura

Za tabo so že trije tedni pouka na daljavo in čas je, da preveriš, kako dobro si usvojil/a snov v letošnjem letu.

Pred tabo je nekaj ponovitvenih vaj. KLIK.

Rešitve. KLIK.

 

5. ura

OPIS IGRE

Odpri delovni zvezek na str. 33. Oglejte si fotografijo in nato naredite 1. nalogo na str. 34.

Oglej si posnetek na povezavi (KLIK) (2. nalog, stra. 34).

Reševanje nalog 3–5 (str. 34–35).

Ponovimo, kako opišemo igro

Igro opišeš tako, da navedeš:
-       kje se igra,
-       kdo jo igra,
-       kdo jo vodi in kaj pri tem dela,
-       s čim se igra,
-       kako se igra (navedeš korake oz. faze igre, ki jih moraš pravilno razvrstiti).Reševanje naloge 8 (str. 36).

 

 


***************************************************
3. teden (30. 3.–3. 4.)

1. ura

V delovnem zvezku, enota 24 Premisli, dopolni, predstavi rešite miselne vzorce na straneh (118, 120, 123, 124). Pri reševanju si pomagajte z zvezkom.

Pregled rešitev na spletu.

(https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=2424&file=1).

 

2. ura

Preberite besedilo 4. naloge (str. 48).

Reševanje nalog 6–10 (str. 49).

Pregled rešitev na spletu. (https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=2424&file=1).

 

3. ura

Reševanje nalog 13–20 (str. 50–52).

Pregled rešitev na spletu.

(https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=2424&file=1).

 

4. ura

V spletni brskalnik vpiši: https://interaktivne-vaje.si.

Odprite spletno stran in rešujte naloge za samostalnik in glagol (Slovenščina 6.–9. razred --> Oblikoslovje --> Samostalnik/Glagol)

 

5. ura

ŠTEVNIKI

Spoznali boste novo snov, in sicer števnike. KLIK in pozorno preberi učni list.

Učni list tudi prepiši/prilepi v zvezek.

Reševanje nalog 1–11 (str. 108–111) v delovnem zvezku.

Pregled rešitev na spletu.

(https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=2424&file=1).

 

**********************************************

 

 

2. teden (23. 3.–27. 3.)

1. ura

Predstavljajte si, da ste Tomov sosed/a in napišite domišljijsko pripoved o dogodivščini, ki sta jo doživela skupaj. Besedilo naj obsega vsaj 20 povedi. Ne pozabi na členitev besedila na uvod, jedro in zaključek. Besedilu dodaj zanimiv naslov.

Nalogo pošlji svoji učiteljici.

LEOPOLD SUHODOLČAN, STOPINJE V ZRAKU

2. ura
V berilu poiščite besedilo Stopinje v zraku in ga natančno preberite.

3. in 4. ura
Prebrano besedilo obnovite v obliki stripa, ki naj ima vsaj 12 slik. Strip naj bo barven (po želji: barvice, flomastri, tempera barve …) in narisan na brezčrten A4 list. Stripe prinesite k pouku, ko se vrnemo v šolo. Potrudite se, stripe bomo razstavili.

5. ura
Bržkone ti niso neznani znanstvenofantastični filmi in stripi. Pripoveduj staršem/bratu/sestri o tistem, ki ti je še posebej ostal v spominu. Spomin si lahko osvežiš z ogledom filma. Učiteljici pa sporoči, o čem si pripovedoval.


*****************************************************************************

 

1. teden (16. 3.–20. 3.)

Opravljene in s pomočjo rešitev pregledane naloge (kljukice, popravki z rdečo) pošljite svoji učiteljici po e-pošti.

PRISLOV

1. ura

Reševanje nalog 1–7 (str. 88–90) v delovnem zvezku.

Pregled rešitev na spletu. (https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=2424&file=1).

2. ura

Reševanje nalog 8–15 (str. 91–93) v delovnem zvezku.

Pregled rešitev na spletu. (https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=2424&file=1).

******
6. C: Napišite povezano besedilo, v katerem boste uporabili vsaj 15 prislovov. Prislove podčrtajte v besedilu in jih razvrstite v tabelo glede na vrsto. Ne pozabite naslova.

 

MARK TWAIN, SLAVNI PLESKAR TOM
(naslov z rdečo zapiši v zvezek – književnost)

3. ura

V berilu poiščite besedilo Slavni pleskar Tom in ga natančno preberite.

4. ura

Napišite obnovo prebranega besedila, ki naj vsebuje najmanj 15 povedi.

5. ura

V zvezek odgovorite na vprašanja, ki so v berilu v razdelku Pripoved je tudi tvoja.

ODGOVORI NA VPRAŠANJA
Kaj je Tomu pokvarilo lepo poletno jutro?
Sobotno jutro mu je pokvarilo navodilo tete Polly naj prebeli vrtno ograjo.

Na kakšen način je skušal pripraviti suženjskega dečka, da bi prevzel njegovo nalogo? Zakaj mu ni uspelo?
Tom je suženjskemu dečku ponujal belo frnikolo in pogled na poškodovani prst. Ko je že mislim, da mu bo uspelo, je to preprečila teta Polly, ki je suženjskega dečka udarila po zadnjici s copatom.

Pri Benu je Tom uporabil popolnoma drugačno taktiko. Kaj je počel, ko je ta prišel mimo?
Tom se najprej za Bena sploh ni zmenil, nato pa mu je odgovoril, da pleskanje zanj ni delo in da mu je všeč. Rekel mu je, da nima vsak deček možnosti pleskanja ograje. Med pogovorom je ves čas pleskal in zamišljeno opazoval svoje delo.

V kaj je Tom prepričal Bena? Česa si je ta silno zaželel?
Tom ga je prepričal, da pleskanja ne more in ne zna opravljati vsak deček, zaradi tega si je Ben silno želel, da bi mu Tom dovolil pleskati plot.

S katerim pridevnikom bi najbolje označil/-a Toma Sawyerja?
Iznjadljiv. Premeten. Prebrisan.

Kako se je iztekla prigoda z beljenjem skoraj trideset metrov dolge ograje?
Ograjo so prebelili dečki iz vasi, Tom pa se je valjal v pridobljenem bogastvu.

Se ti ne zdi, da je v Twainovem pisanju ob humorju tudi precej grenkobe? Kakšno spoznanje o človeku je zapisal ob koncu tega poglavja povesti Prigode Toma Sawyerja? V čem je po njegovem mnenju razlika med delom in igro?
Če moraš za delo plačati, je to zabava. Če dobiš plačilo, je služba.

Prejšnja stran: POUK NA DALJAVO
Naslednja stran: 1. teden (16. 3. - 20. 3. 2020)