9. teden: torek, 19. 5. 2020

Ustno ocenjevanje znanja preko zooma. Učenci boste predstavljali svoje govore in sodelovali pri analizi v času, ko je na urniku retorika: 12.30–13.15. Povabilo prejmete nekaj minut pred vsakim srečanjem.

 

 

 

************************************

 

8. teden: torek, 8. 5. 2020

Ustno ocenjevanje znanja preko zooma. Učenci boste predstavljali svoje govore in sodelovali pri analizi v času, ko je na urniku retorika: 12.30–13.15. Povabilo prejmete nekaj minut pred vsakim srečanjem.

 

*************************************************

 

7. teden: torek, 5.5. 2020

 

Ustno ocenjevanje znanja preko zooma. Učenci boste predstavljali svoje govore in sodelovali pri analizi v času, ko je na urniku retorika: 12.30–13.15. Povabilo prejmete nekaj minut pred vsakim srečanjem.

 

 

****************************************************

 

 

6. teden in 8. teden: torek, 21. 4. 2020 in torek, 5. 5. 2020

 

»Podpiramo prepoved »make upa«  v osnovnih šolah.«

Draga moja učenca, drage moje učenke, tokrat se bomo lotili debate na daljavo. Da pa boš lažje oblikoval svoj prispevek, si lahko prebereš opis vsakega govora, ki nastopi v tem debatnem formatu. Trditev je podana, tokrat si sam izbereš, ali si član zagovorniške ali negacijske skupine in tudi sam določiš, s katerim govorom boš nastopil. 

Svoj prispevek zapiši in mi ga pošlji po e-pošti do 8. 5. 2020. Če se srečamo v živo, bomo debate izpeljali v šoli, sicer pa vas povabim na daljavo. (Navodila za primer daljave, vam zapišem v povratni informaciji). Pogrešam še kar nekaj vaših govorov. Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj … in nalogo opravi zdaj.

 

STRUKTURA GOVOROV ZAGOVORNIŠKE IN NEGACIJSKE STRANI V KARL POPPER DEBATNEM FORMATU

http://www.zainproti.com/web/index.php/debatni-formati/karl-popper-format.html

ZAGOVORNIŠKA SKUPINA

1. govor zagovorniške skupine  (5 minut)

Uvod. Vzpostavi vzdušje, lahko je zgodba, primerjava, anekdota, apel na emocije, jezik lahko bolj barvit, pesniški kot kasneje v debati. Tudi strnjeno, v nekaj besedah bistvo zagovorniškega predmeta, glavne točke, 30 sekund.

Definicija pojmov v trditvi (definicije morajo biti splošno sprejete in razumljene in fer, take, ki omogočajo uravnoteženo debato, pri definiranju se uporablja SSJK, splošne enciklopedije, leksikone …, 20 sekund)

Argumentacijski nizi: 2 do 3 (3,4 minute), ki podpirajo trditev. Ne pozabite, argumenti morajo biti sestavljeni iz 3 elementov: trditve/predpostavke, sklepanja in podpore/dokaza.

Zaključek (ponovno se na kratko predstavi glavne točke zagovorniškega predmeta in udarno zaključi, 30 sekund).

2. govor zagovorniške skupine (4 minute)

Uvod. Glavne točke, napovednik, kaj se bo v tem govoru zgodilo, 10 sekund.

Zavračanje argumentov negacijske skupine (1,5 do 2 minuti).

Zavračanje zavračanja negacijske skupine. Ponovna vzpostavitev argumentov zagovorniške strani, nove podpore (1,5 do 2 minuti).

Zaključek. Ponovi se glavne točke predstavljenega govora. (20 sekund)

3. govor zagovorniške skupine (4 minute)

Uvod. Strnjeno, predstavitev glavnih točk sklepnega govora, 20 sekund.

Zavračanje argumentov negacijske skupine in zavračanje zavračanja negacijske skupine. Ponovna vzpostavitev argumentov zagovorniške skupine, nove podpore. (1 do 2 minuti)

Analiza debate. Pregled najmočnejših točk spora v debati. Tehtanje argumentov. (2 do 3 minute)

Zaključek. Na kratko, udarno in čustveno se predstavi glavne točke tega govora. Zadnji apel na sodnike in publiko. (30 sekund).

NEGACIJSKA SKUPINA

1. govor negacijske  skupine (5 minut)

Uvod. Vzpostavi vzdušje, lahko je zgodba, primerjava, anekdota, apel na emocije, jezik lahko bolj barvit, pesniški kot kasneje v debati. Poleg tega v nekaj besedah bistvo negacijskega predmeta in negacijske strategije (do največ 30 sekund).

Definicija trditve: negacijska skupina običajno sprejme definicijo, ki jo je postavila zagovorniška skupina. Zavrne jo le v primeru, ko je zagovorniška skupina postavila definicijo, ki ni fer oz.  ne omogoča uravnotežene debate. Če se negacijska skupina ne strinja z definicijo trditve, ki jo je postavila zagovorniška skupina, mora razložiti zakaj se ne strinja in razložiti, zakaj definicija negacijske skupine, bolje definira trditev kot zagovorniška skupina ( do 30 sekund).

Kriterij: negacijska skupina lahko sprejme kriterij zagovorniške skupine oz. ga zavrne.  V primeru, ko ga zavrne, mora razložiti, zakaj ga zavrača in pojasniti,  zakaj kriterij negacijske skupine bolj ustreza tej debati. ( do 30 sekund).

Zavračanje argumentov zagovorniške skupine ( 1 do 2 minuti).

Predstavitev konstruktivnih argumentov, 2 do 3 argumenti, ki zavračajo debatno trditev, (2 do 2,5 minuti).

Zaključek. Ponovno se na kratko predstavi glavne točke negacijskega predmeta in udarno zaključi, 30 sekund.

2. govor negacijske  skupine (4 minute)

Uvod. Strnjeno, kaj je bistvo tega govora, napovednik, kaj se bo v tem govoru zgodilo, bistvene točke.  (10 sekund)

Zavračanje argumentov zagovorniške skupine (1 do 2 minuti).

Zavračanje zavračanja zagovorniške  skupine. Ponovna vzpostavitev argumentov negacijske strani, nove podpore. (1 do 2  minuti)

Zaključek. Ponovno se na kratko predstavi glavne točke negacijskega predmeta in udarno zaključi, 20 sekund.

3. govor negacijske  skupine (4 minute)

Uvod. Strnjeno, kaj je bistvo tega govora, napovednik, kaj se bo v tem govoru zgodilo, bistvene točke.  (10 sekund)

Zavračanje argumentov zagovorniške skupine in zavračanje zavračanja zagovorniške  skupine. Ponovna vzpostavitev argumentov negacijske  skupine, nove podpore. (1 do 2 minuti)

Analiza debate. Pregled najmočnejših točk spora v debati. Tehtanje argumentov. (1–2 min)

Zaključek. Predstavitev glavnih točk v tem govoru. Zadnji apel na publiko in sodnike, da so argumenti negacijske skupine pomembnejši, tehtnejši od argumentov zagovorniške skupine in da naj zato sodnik odloči zmago negacijski skupini (30 sekund).


 

 

 

**********************************

 

 

 

4. teden: torek, 7. 4. 2020

Dragi moj retorik,

izberi 5 stalnih besednih zvez oz. pregovorov, ki se navezujejo na retoriko: govorjenje, sporočanje, beseda, jezik … in jih zapiši. Izberi tisti pregovor, ki te najbolj prepriča in mi ga pošlji po e-pošti s kratko utemeljitvijo.

Namig: uporabi Fran.

Primer: »Narava je dala človeku 1 jezik in 2 ušesi, da bi dvakrat več poslušal kot govoril.«

http://gradiva.txt.si/slovenscina/slovenscina-za-triletne-sole/jezik-in-besedilne-vrste/besedilne-vrste-2/besedilne-vrste-2/neuradni-pogovor/vrste-pogovora/

 

 

******************************************************

 

3. teden: TOREK, 31. 3. 2020

Če si pridno sledil navodilom, si sedaj v fazi, ko imaš vsebino pod kontrolo, se pravi se moraš lotiti izvedbe. Nekaj namigov za prepričljiv nastop lahko prebereš v spodnjem zapisu.

NELAGODJE - TREMA - STRAH NENEHNI SPREMLJEVALCI NASTOPANJA V JAVNOSTI

Kot otroci posedujemo spretnost javnega nastopanja in to veščino imamo v krvi.

Nekaterim uspe, da to svojo spretnost ohranijo skozi čas, večini pa ne. In kaj se zgodi? Na življenjski poti naletimo na veliko neuspehov, bodisi malih ali malo večjih (v vrtcu, šoli, v družini, v okolju, kjer živimo in prebivamo). Neuspehi (pa tudi nevzpodbude, kritika inočitanja, zlasti pa lastna želja po uspehu ali neuspehu) povzročijo, da se vedno bolj zapiramo, vedno težje nam je nastopiti v javnosti, strah nas je neuspeha in zlasti tega, kaj bodo dejali drugi, kako nas bodo ocenili, kakšno mnenje bodo imeli o nas.

Ko že moramo nastopiti, smo polni strahov in dvomov. Vsekakor se, ko smo odrasli, nastopanja v javnosti da naučiti skozi prave tehnike in skozi osnovno zavedenje:

"DRUGI NE OPAZIJO IN JIM TUDI NI MAR, KAJ SE DOGAJA V MENI".

Stojimo na govorniškem odru, pred nami je veliko ljudi, gledajo nas v pričakovanju, imamo občutek, da nas presojajo in ocenjujejo, glas se nam trese, kar govorimo javnosti, se nam ne zdi pametno ali se nam zdi nepovezano, izgubljamo rdečo nit vsebine,... VSE TO JE ZGREŠENO!

Z raziskavami so dokazali, da v občinstvu ni nikogar (ali pa jih je nepomembno malo), ki bi zaznal ali opazil kaj nenavadnega. Nihče ne sliši, kako se nam trese glas, nihče ne vidi, da smo v stresu in nikogar ne zanima, če smo morda čustveno obremenjeni. Če smo kongruentni, če stanje stresa uporabimo kot energijo za prenos naših idej in entuziazma, smo uspeli. Ne pozabimo, da si poslušalci zapomnijo le 7% vsebine (besed) in 93% vsega tistega, česar nismo izrazili z besedami (izrazili pa smo nebesedno ali parabesedno).Vprašajmo se, kaj lahko "prenesemo" občinstvu, če v nas ni niti trohice energije!Javno nastopanje je umetnost. Ni dovolj, da smo blesteči v besedah in argumentih, torej v vsebini. Potrebno je predvsem uporabljati jezik telesa, gestiko, mimiko, ton glasu, ki je globok, razgiban, dramatičen in skratka tak, da občinstvo pritegne k aktivnemu poslušanju in seveda k sodelovanju. Bistveno je, da znamo prilagajati ton glasu povedanemu, postavljati pavze na pravih mestih in ob pravem času (s tem pritegnemo poslušalce, da so bolj pozorni, da nam bolj prisluhnejo), da znamo poudarjati oziroma izpostavljati z glasom in telesom vse tisto, kar je v govoru pomembno oziroma najbolj pomembno.

Naša beseda naj bo v javnem nastopanju precizna, jasna, konkretna in ne pozabimo večkrat omeniti (in v govor vnašati) naših lastnih izkušenj. V njej naj bo čimveč elementov iz vsakdanjega življenja.

Tako besedo in ideje posredujemo občinstvu obdane s strastjo, gorečnostjo, entuzijazmom in konkretnostjo.

(Vir:https://skupnost.sio.si/pluginfile.php/147062/mod_resource/content/0/Javno_nastopanje/Nastopanje_in_trema.pdf)

 

****************************************************

 

2. teden: TOREK, 24.3. 2020

Prejel si mojo povratno informacijo za svoj govor. Sedaj je na vrsti vaja za izvedbo. Postavi se pred ogledalo ali pa povabi družinske člane, naj ti prisluhnejo in vadi svoj govor, da bo tvoj nastop v razredu suveren in prepričljiv.

 

**************************************************

 

1. teden: TOREK, 17.3. 2020

Navodila za izdelavo svojega govora za drugo ocenjevalno obdobje. Ko doma pripravljaš svoj govor na poljubno temo, si lahko pomagaš z naslednjimi nasveti in pa seveda z navodili, ki smo jih že predhodno obravnavali. Svoj osnutek besedila mi pošlji v predogled po e-pošti.

Kako pripravim svoj govor?

Dober govor je tisti govor, ki je pazljivo pripravljen in načrtovan vnaprej. Izberi temo, ki ti je zares všeč in o njej veliko veš. Seveda moraš temo približati predznanju svojih vrstnikov, da ti bodo z veseljem prisluhnili. Skozi celoten govor se morate zavedati, kaj je vaše glavno sporočilo govora. V uvodnem delu pojasnite, zakaj ste izbrali določeno temo, v zaključku pa ne pozabite poudariti svojih glavnih misli o temi. Izberite tudi primerno dodatno gradivo za ponazoritev svojih stališč, ki vam bodo pomagala prepričati poslušalce. Ne pozabite na časovni okvir od 3 do 5 min.