UREJANJE BESEDIL

Pri urejanju besedil se učenci v začetnem delu predmeta naučijo hitrega in pravilnega oblikovanja krajšega (enostranskega) besedila:

  1. oblikovanje posameznih delov besedila (znaka, besede, vrstice, odstavka)
  2. vstavljanje slik
  3. izdelava in oblikovanje tabel ter grafikonov
  4. oblikovanje poravnave s tabulatorji

 

Hkrati se ob tem učijo pravilne uporabe tipkovnice, vnosa podatkov in shranjevanja vnešenih podatkov (shranjevanje, kopiranje, premikanje, brisanje obnavljanje datotek in map).

V drugem delu predmeta učenci pri pouku izdelajo daljše (večstransko) besedilo - seminarsko nalogo, katere vsebino si izberejo po lastni presoji in interesu. Pri tem se naučijo oblikovanja daljšega besedila:

  1. uporabo vgrajenih slogov za številčenje poglavij
  2. številčenje strani
  3. iskanje in uporabo informacij (slike, besedilo) v spletu ter ter njihovo pravilno uporabo v nalogi
  4. izdelavo samodejnih kazal vsebine in slik

 

Na koncu nalogo natisnejo ter jo s kratko elektronsko predstavitvijo predstavijo sošolcem.

Nekaj boljših {#emotions_dlg.wink}primerov izdelkov:


Prejšnja stran: Pouk, govorilne ure
Naslednja stran: MULTIMEDIJA