NIP RAČUNALNISTVO

SPLOŠNO


Učenci si lahko v 4., 5. in 6. razredu izberejo neobvezni izbirni predmet računalništvo
(1 ura tedensko / 35 ur letno):

- Predmet si učenec lahko izbere v kateremkoli razredu.
- Izbira predmeta ne pogojuje predhodnega obiskovanja predmeta v nižjem oz. nadaljevanja predmeta v višjem razredu.

Šola samostojno oblikuje učne skupine, glede na skupno število prijavljenih učencev iz vseh razredov:
- V eni skupini je do 28 učencev.
- Skupine so lahko mešane, tako po po starosti oz. razredih kot po predznanju - npr. učenci, ki so si izbrali predmet prvič, skupaj z učenci, ki so ga že obiskovali v nižjih razredih.

Predmet je pri ocenjevanju izenačen obveznim predmetom:
- Znanje se ocenjuje, zaključne ocene se vpišejo v spričevalo.
- Učenec obiskuje predmet celo šolsko leto. Prisotnost pri pouku se obravnava enako kot pri obveznih predmetih.

VSEBINA PREDMETA


Pri predmetu učenci pridobijo znanja, ki so prenosljiva in uporabna na vseh področjih človekovega življenja. Poleg spoznavanja osnov dela s posameznimi programi predmet seznanja učence s temeljnimi koncepti računalništva.

Učenci pri računalništvu:
- Računalnik uporabljajo na aktiven in ustvarjalen način
- Načrtujejo in izdelujejo preproste programe: zgodbe, animacije, igrice
- Spoznavajo omejitve človeških sposobnosti na eni strani in omejitve računalniške tehnologije na drugi strani
- Razvijajo kreativnost, natančnost in logično razmišljanje- razvijajo sposobnost izbiranja najustreznejše poti za rešitev problema
- Pridobivajo zmožnost razdelitve problema na manjše probleme

Pridobljena znanja so neodvisna od trenutnih tehnologij in so s tem uporabna tudi na drugih področjih in okoliščinah.

SPLETNA UČILNICA


https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=24666

PRIMERI IZDELKOV


- Risanje kvadrata -
https://scratch.mit.edu/projects/136397942/
- Slikovni kviz - https://scratch.mit.edu/projects/158669857/
- Kviz francoščina/slovenščina - https://scratch.mit.edu/projects/158743288/
- Labirint (igra) - https://scratch.mit.edu/projects/148788788/
drevesa (elektronska predstavitev)
države (urejanje besedila)

POVEZAVE


- učni načrt (MIZŠ, 2013)


Prejšnja stran: Šol. leto 2008 / 09