Razredna stopnja

 

1.A

Število učencev: 24

Razredničarka: MAŠA DVORNIK RAČKI

Vzgojiteljica: KARMEN VODOPIVEC

Učiteljica v OPB: KATARINA BIRK

1.B

Število učencev: 22

Razredničarka: RAHELA VREČKO

Vzgojiteljica: MINA POGAČAR

Učiteljica v OPB: MARUŠA BABNIK

1.C

Število učencev: 24

Razredničarka: TINA KELHAR

Vzgojiteljica: LIDIJA LEGAN LANDEKER

Učiteljica v OPB: MARTINA KOGOVŠEK

 

2.A

Število učencev: 23

Razredničarka: KATJA KOVAČIČ

Učiteljica v OPB: VESNA BIZJAK

 

2.B

Število učencev: 25

Razredničarka: ANJA DIVJAK

Učiteljica v OPB: KATARINA BIRK

 

2.C

Število učencev: 25

Razredničarka: KATJA MLAKAR

Učiteljica v OPB: NATAŠA JENKO

 

 

3.A

Število učencev: 28

Razrednik: VALENTINA KORES

Učiteljica v OPB: ANA SKALAR

3.B

Število učencev: 27

Razredničarka: PETRA FLORJANČIČ

Učiteljice v OPB: JOŽICA LOČIČNIK

 

 

3.C

Število učencev: 28

Razredničarka: ANDREJA RAKAR ŠKAFAR

Učiteljica v OPB: JULIJANA ZORKO ŠKRABL

 

4.A

Število učencev: 22

Razrednik: MOJCA PLUT

Učitelji v OPB: MATEJA LOVŠE MATOS

4.B

Število učencev: 22

Razredničarka: SLAĐANA ĐORĐEVIĆ

Učitelji v OPB: TATJANA LAZAR, MATEJA LOVŠE MATOS

4.C

Število učencev: 23

Razredničarka: BLAŽ BAŠIČ

Učitelji v OPB: TATJANA LAZAR

 

5.A

Število učencev: 27

Razredničarka: LIDIJA TURK

Učitelji v OPB: MAROLT ŠPELA

5.B

Število učencev: 28

Razredničarka: ZDENKA HITI

Učitelji v OPB: DRAGANA KISOVEC

5.C

Število učencev: 27

Razredničarka: URŠKA OVEN

Učitelji OPB: MAROLT ŠPELA, DRAGANA KISOVEC

 

 Naslednja stran: 1.A