OBOGATITVENE DEJAVNOSTI V LETU 2018/19

Dejavnost

Mentor

Razred

Glasbeni nastopi na prireditvah

Martina Kogovšek

1.–5.

Gradimo z Lego

Blaž Bašič

3.-4.

Angleške zgodbe

Tina Lavrič

2.–3.

Računalniški krožek (začetni)

Tone Vogler

3.

Dramski klub

Slađana Đorđević,

Mina Pogačar,

Katja Klakočar

4.–9.

Višja matematika–priprava na matematična tekmovanja Matemček, Logična pošast

Petra Florjančič

3.–5.

Priprava na tekmovanje iz Vesele šole

Andreja Rakar škafar

4.–5.

Naravoslovne delavnice

Mojca Plut

4.–5.

Priprave na tekmovanje Kresnička in naravoslovne delavnice

Mojca Plut

4.–5.

Barvanje pravljične vile za novoletno razstavo v Zvezda parku

Lea Cebe Podržaj

6.–9.

Sodelovanje na fotografskem natečaju Moja domovina

Lea Cebe Podržaj

5.–9.

Slikarske delavnice za nadarjene

Lea Cebe Podržaj

5.- 9.

Inštrumenti in igranje nanje

Lilijana Stepic

4.–9.

Glasbeni nastopi na prireditvah

Lilijana Stepic

4.–9.

Priprava na medšolska športna tekmovanja

Miha Košnik

Marko Šosterič

6.–9.

Male sive celice

Martina Golob

7.–9.

Prometno–kolesarska dejavnost

Jože Drab

5.–9.

Orientacija

Jože Drab

5. – 9.

Gorništvo

Jože Drab

6. – 9.

Dodatni pouk iz matematike za 7. razred

Dodatni pouk iz matematike za 8. razred

Dodatni pouk iz matematike za 9. razred

Mateja Štefančič

Mitja Vatovec

7.

8.

9.

Dodatni pouk iz angleščine za 7. razred

Dodatni pouk iz angleščine za 8. razred

Dodatni pouk iz angleščine za 9. razred

Maja Primožič

Martina Lavrin Povše

Andreja Miklavčič

7.

8.

9.

Dodatni pouk iz slovenščine za 8. in 9. razred

Dodatni pouk iz slovenščine za 7. razred

Renata More

Martina Golob

8.–9.

7.

Astronomski tabor za nadarjene (Medvedje Brdo 28.9.–30.9.2018)

Urška Šetina

7.–9.

Priprave na tekmovanje iz astronomije

Urška Šetina

7.–9.

Obisk observatorija Golovec

Urška Šetina

7.–9.

Zabavna fizika

Urška Šetina

6.–7.

Dodatni pouk iz fizike

Urška Šetina

8.–9.

Priprave na tekmovanje Kresnička

Urška Šetina,

Marolt Špela

6.–7.

Priprave na tekmovanje iz znanja logike

Klavdija Kresnik

6.–9.

Priprave na tekmovanje iz Razvedrilne matematike

Mitja Vatovec

6.–9.

Priprave na tekmovanje iz Matemčka

Mitja Vatovec

6.–9.

SMaRT (Sostrski matematični raziskovalni tabor)

Mitja Vatovec

8.

Sestavljanje mobilnih aplikacij

Mitja Vatovec

7.–9.

Ogled predstave Pygmalion v angleškem jeziku, 18.12.2018 ob 11.15

aktiv TJA

8.–9.

Priprave na tekmovanje iz znanja angleškega jezika v 9. razredu

Andreja Miklavčič

9.

Priprave na tekmovanje iz angleškega jezika v 8. razredu

Martina Lavrin Povše

8.

Testiranje in pomoč za ŠVK (športno vzgojni karton)

Nina Penko

7.-9.

SOS klub (pomoč pri učenju)

Andreja Miklavčič,

Katarina Leban Škoda

6.-9.

World Scholar’s Cup

(mednarodno tekmovanje v znanju)

Andreja Miklavčič,

Jerneja Osredkar

6.-9.

Mednarodni e-Twinning projekt

Andreja Miklavčič

6.-9.

Obisk Francoskega inštituta Charles Nodier in jezikovna delavnica s francoskim učiteljem

Jerneja Osredkar

5.–8.

Interesna dejavnost FRANCOŠČINA

Jerneja Osredkar

5.-6.

Ogled francoskih filmov v Kinodvoru

Jerneja Osredkar

5. - 8.

Voden ogled proizvodnje makronov za slaščičarno Zvezda v Tomačevem

Jerneja Osredkar

5.–8.

Ogled/nastop na Frankofonskem festivalu za OŠ

Jerneja Osredkar

5.-8.

Noč knjige

Katarina Leban Škoda,

Natalija Panič,

Andreja Miklavčič

7.–9.

Medvrstniška mediacija (pomoč drugim učencem pri reševanju konfliktov)

Simona Vidmar,

Katarina Leban Škoda

6.–9.

Priprave na tekmovanje Zeleno pero

Špela Marolt,

Simona Hribar Kojc,

Renata More,

Dominika Mesojedec

6.–9.

Naravoslovne eksperimentalnice

Simona Hribar Kojc

6.–9.

Prvi kemijski poskusi

Dominika Mesojedec

6.–7.

UPI– ustvarjalnost, podjetništvo, inovativnost

Simona Hribar Kojc.

Dominika Mesojedec

6.–9.

Kemija v okolju

Dominika Mesojedec

8., 9.

Vodni agent

Simona Hribar Kojc.

Dominika Mesojedec

6.–9.

Čebelarski krožek

Dominika Mesojedec

6.–9.

Gospodinjski krožek

Špela Marolt

5.

Fotografski natečaji

Simona Hribar Kojc

Dominika Mesojedec

6.–9.

Projekt Vodni agent

Simona Hribar Kojc,

Dominika Mesojedec

6.–9.

Literarni natečaji

Petra Aškerc

Katarina Leban Škoda

Martina Golob

Renata More

6.-9.

Delavnice učencev predmetne stopnje za učence razredne stopnje

Špela Marolt

6.–9.

Slovenščina ima dolg jezik 7, književnost na filmu

Katarina Leban Škoda

Martina Golob

Renata More

6.-9..

Natečaj Vodni detektiv

Simona Hribar Kojc

6.–9.

Delavnice ob dnevu Zemlje

Simona Hribar Kojc.

Dominika Mesojedec

6.–9.

Ekskurzija IP Turistična vzgoja

Simona Hribar Kojc.

Dominika Mesojedec

6.–9.

Projekt “Turizmu pomaga lastna glava”

Simona Hribar Kojc.

Dominika Mesojedec

6.–9.

Eko beri

Simona Hribar Kojc.

Dominika Mesojedec,

Renata More,

Špela Marolt

6.–9.

Delavnica Domača kozmetika

Simona Hribar Kojc.

Dominika Mesojedec

7.–9.

Kakšen zrak dihamo?

Simona Hribar Kojc.

Dominika Mesojedec

6.–9.

Festival znanosti (aktivna udeležba)

Simona Hribar Kojc.

Dominika Mesojedec,

Špela Marolt

6.–9.

Dan očarljivih rastlin

Simona Hribar Kojc.

Dominika Mesojedec,

Špela Marolt

6.–9.

Body worlds vital

Simona Hribar Kojc,

Dominika Mesojedec,

Špela Marolt

6.–9.

Zavod za transfuzijo

Simona Hribar Kojc.

Dominika Mesojedec,

Špela Marolt

6.–9.

Dvodnevna ekskurzija v tujino (Graz)

Simona Hribar Kojc.

Dominika Mesojedec

7.–9.

Obisk ZOO Ljubljana

Simona Hribar Kojc.

Dominika Mesojedec

6.–9.

Priprave na tekmovanje iz kemije

Dominika Mesojedec

8.–9.

Priprave na tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni

Špela Marolt

6.–9.

Razstave šolska avla in panoji

Simona Hribar Kojc,

Dominika Mesojedec

6.–9.

Priprave tekmovanje iz znanja biologije

Simona Hribar Kojc

8.–9.

Priprave na tekmovanje iz zgodovine

Tomaž Božič Nosan

7.–9.

Priprave na tekmovanje iz geografije

Urša Lužar

7.–9.

Priprave na Cankarjevo tekmovanje

Martina Golob,

Katarina Leban Škoda,

Renata More,

Petra Aškerc

6.–9.

Reševanje šahovskih problemov

Tomaž Božič Nosan

6.–9.

Šolsko ozvočenje

Tone Vogler

7.–9.

(predlog

razrednika)

Šolski radio

Renata More

7.–9.

Izdelava projektne ali raziskovalne naloge

 

 

 

 


Prejšnja stran: Urejen seznam
Naslednja stran: NATEČAJI, RAZPISI, ZANIMIVOSTI