NATEČAJI, RAZPISI, ZANIMIVOSTI


  • Astronomsko geofizikalni laboratorij Golovec ob solsticijih in enakonočjih organizira dneve odrtih vrat. Vsak drugi četrtek v mesecu pa v večernih urah potekajo "Večeri na AGO".

 

Več na spletni strani: http://astro.ago.fmf.uni-lj.si/vega/pmwiki.php?n=Main.HomePage
  • Mladinski tehnološki raziskovalni center Zavod 404 organizira tehnične delavnice za otroke od 9. do 14. leta starosti. Več na povezavi:

https://404.si/osnovne-sole/

Delavnica: Tekmovanje V Izdelavi Skakajočih Robotkov

  • KOLEDAR TEKMOVANJ, kot je objavljen na spletni strani Zavoda za šolstvo:
https://www.zrss.si/koledar_tekmovanj_18-19-september
  • Zveza prijateljev mladine Maribor v okviru projekta "Omogočimo sanje" organizira tematske tabore za nadarjene učence iz celotne Slovenije. Na tabore starši učenca prijavljajo sami, šola je le posrednik informacij.

Taborov se lahko udeležijo učenci, ki izpolnjujejo naslednje kriterije:

-ustrezna starost

-izkazujejo izjemne potenciale, motivacijo in interes na izbranem področju (otrok izpolni motivacijsko pismo)

-so identificirani kot nadarjeni (potrdilo lahko učenci prejmejo v svetovalni službi v šoli)

-v primeru prevelikega števila prijav imajo prednost učenci iz družin z nižjim dohodkom na družinskega člana

Tabori so plačljivi, vendar starši lahko uveljavljajo možnost subvencioniranja glede na prihodek na družinskega člana.

Več informacij dobite na spletni strani ZPM Maribor http://zpm-mb.si/programi/omogocimo-sanje/, kjer najdete tudi prijavnico. Za informacije se lahko obrnete tudi na gospo Uršo Žiger, 02 229 69 15, ursa@zpm-mb.si

Tabori za nadarjene v šolskem letu 2015/2016  • Na spletni strani Fakultete za računalništvo in informatiko https://fri.uni-lj.si/sl/dogodki lahko spremljate razpise za delavnice s področja računalnišva in elektronike.