Več na spletni strani: http://astro.ago.fmf.uni-lj.si/vega/pmwiki.php?n=Main.HomePage
https://404.si/osnovne-sole/

Delavnica: Tekmovanje V Izdelavi Skakajočih Robotkov

https://www.zrss.si/koledar_tekmovanj_18-19-september

Taborov se lahko udeležijo učenci, ki izpolnjujejo naslednje kriterije:

-ustrezna starost

-izkazujejo izjemne potenciale, motivacijo in interes na izbranem področju (otrok izpolni motivacijsko pismo)

-so identificirani kot nadarjeni (potrdilo lahko učenci prejmejo v svetovalni službi v šoli)

-v primeru prevelikega števila prijav imajo prednost učenci iz družin z nižjim dohodkom na družinskega člana

Tabori so plačljivi, vendar starši lahko uveljavljajo možnost subvencioniranja glede na prihodek na družinskega člana.

Več informacij dobite na spletni strani ZPM Maribor http://zpm-mb.si/programi/omogocimo-sanje/, kjer najdete tudi prijavnico. Za informacije se lahko obrnete tudi na gospo Uršo Žiger, 02 229 69 15, ursa@zpm-mb.si

Tabori za nadarjene v šolskem letu 2015/2016