9. razred

Načrt pisnih preizkusov znanja v šolskem letu 2021/2022 za 9. razred:

1. šolska naloga 2. šolska naloga 3. šolska naloga
21. 10. 2021 13. 1. 2022 19. 5. 2022

 

Dodatni pouk: petek, 7. šolska ura, učilnica 12

NPZ (Nacionalno preverjanje znanja) iz matematike: 6. 5. 2022

Priprava na pisno ocenjevanje znanja


Prejšnja stran: 8. razred
Naslednja stran: Tekmovanja