8. razred

Načrt pisnih preizkusov znanja v šolskem letu 2021/2022 za 8. razred:

1. šolska naloga 2. šolska naloga 3. šolska naloga
12. 10. 2021 11. 1. 2022 24. 5. 2022

 

Dodatni pouk: torek, 8. šolska ura, učilnica 12

Priprava na pisno ocenjevanje znanja


Prejšnja stran: 7. razred
Naslednja stran: 9. razred