8. razred

Načrt pisnih preizkusov znanja v šolskem letu 2019/2020 za 8. razred:

1. šolska naloga 2. šolska naloga 3. šolska naloga 4. šolska naloga
12. 11. 2019 14. 1. 2020 / /

 

Dodatni pouk: sreda, 7. šolska ura, učilnica 10

Dopolnilni pouk: petek, 6. šolska ura, učilnica 8

Priprava na pisno ocenjevanje znanja


Prejšnja stran: 9. teden (18. 5.–22. 5.)
Naslednja stran: 1. teden (16. 3.–20. 3.)