7. razred

Načrt pisnih preizkusov znanja v šolskem letu 2021/2022 za 7. razred:

1. šolska naloga 2. šolska naloga 3. šolska naloga
18. 10. 2021 17. 1. 2022 23. 5. 2022

 

Dodatni pouk: torek, 7. šolska ura, učilnica 12

Dopolnolni pouk: četrtek, 6. šolska ura, učilnica 12

Priprava na pisno ocenjevanje znanja


Prejšnja stran: 6. razred
Naslednja stran: 8. razred