7. razred

Načrt pisnih preizkusov znanja v šolskem letu 2019/2020 za 7. razred:

1. šolska naloga 2. šolska naloga 3. šolska naloga 4. šolska naloga
13. 11. 2019 15. 1. 2020 27. 5. 2020

 

Dodatni pouk: četrtek, 6. šolska ura, učilnica 11

Dopolnilni pouk: sreda, 6. šolska ura, učilnica 10

Priprava na pisno ocenjevanje znanja


Prejšnja stran: 4. teden (6. 4.–10. 4.)
Naslednja stran: 1. teden (16. 3.–20. 3.)