6. razred

Načrt pisnih preizkusov znanja v šolskem letu 2019/2020 za 6. razred:

1. šolska naloga 2. šolska naloga 3. šolska naloga 4. šolska naloga
12. 11. 2019 14. 1. 2020 26. 5. 2020

 

Dodatni pouk: torek, 6. šolska ura, učilnica 10

Dopolnilni pouk: torek, 6. šolska ura, učilnica 9

NPZ (Nacionalno preverjanje znanja) iz matematike: 7. 5. 2020

Priprava na pisno ocenjevanje znanja


Prejšnja stran: Pouk na daljavo
Naslednja stran: 1. teden (16. 3.–20. 3.)