2. teden (23. 3.–27. 3.)

Pri vsaki novi enoti najprej v zvezek napiši naslov enote in zapiši povzetek vsebine. Pomagaj si s Preberi in razmisli. Nato preberi Pomagaj si, poglej video posnetke, rešuj naloge in preveri rešitve. V primeru vprašanj, pošlji e-sporočilo svojemu učitelju matematike.

Ni treba pošiljati opravljenih domačih nalog. Nujno je pošiljati opravljene zadolžitve.

Teden od 23. do 27. marca 2020 (6. a in 6. b) – Rešitve

Rešitve učnega lista Zadolžitev 1.

Pomagaš si lahko tudi z i-učbenikom.

1. ura: Deljenje z naravnim številom

 • Preberi Preberi in razmisli (strani 171 in 172)
 • Preberi Pomagaj si I, II in III (strani 172 inj 173)
 • Reši naloge (stran 173, naloge od 61 do 65 + 2 nalogi)

2. ura: Deljenje decimalnih števil z decimalnimi števili

3. ura: Deljenje decimalnih števil z decimalnimi števili

 • Reši naloge (stran 176, naloge od 75 do 82 + 1 naloga)

Zadolžitev #2

Na MitMatu pravilno reši po tri naloge pod razdelkom Računanje z decimalnimi števili:

 • Množenje in deljenje decimalnih števil s potencami števila 10,
 • Množenje in deljenje decimalnih števil.
Izpiši podatke, v zvezek reši naloge (zapiši postopke reševanja), slikaj in pošlji svojemu učitelju matematike do srede, 25. marca 2020, do 18. ure. Pri pošiljanju e-sporočila v polje Zadeva vpiši zaporedno številko zadolžitve in svoje ime ter priimek (primer: Zadolžitev 2 Janez Novak).

 

4. ura: Številski izrazi

 • Preberi Preberi in razmisli (stran 177)
 • Preberi Pomagaj si I (strani 177 in 178)
 • Reši naloge (stran 179, naloge od 86 do 88)

Zadolžitev #3

Reši učni list Zadolžitev 3.

Izpiši podatke, v zvezek reši naloge (zapiši postopke reševanja), slikaj in pošlji svojemu učitelju matematike do ponedeljka, 30. marca 2020, do 10. ure. Pri pošiljanju e-sporočila v polje Zadeva vpiši zaporedno številko zadolžitve in svoje ime ter priimek (primer: Zadolžitev 3 Janez Novak).

 

Teden od 23. do 27. marca 2020 (6. c) – Rešitve

Rešitve učnega lista Zadolžitev 2.

1. ura: Številski izrazi

 • Preberi Pomagaj si III (stran 178)
 • Reši naloge (strani 179 in 180, naloge 91, 92, 96 in 97)

2. ura: Številski izrazi

 • Preberi Pomagaj si IV in V (stran 179)
 • Reši naloge (strani 179, 180 in 181, naloge 93, 94 in 99 + 3 naloge)

3. ura: Sklepni račun

 • Preberi Preberi in razmisli (stran 182)
 • Reši naloge (stran 183, naloge od 112 do 118)

4. ura: Sklepni račun

 • Preberi Pomagaj si I (stran 183)
 • Reši naloge (stran 184, naloge od 119 do 122 + 2 nalogi)

Zadolžitev #3

Reši učni list Zadolžitev 3.

Izpiši podatke, v zvezek reši naloge (zapiši postopke reševanja), slikaj in pošlji svojemu učitelju matematike do petka, 27. marca 2020, do 18. ure. Pri pošiljanju e-sporočila v polje Zadeva vpiši zaporedno številko zadolžitve in svoje ime ter priimek (primer: Zadolžitev 3 Janez Novak).


Prejšnja stran: 1. teden (16. 3.–20. 3.)
Naslednja stran: 3. teden (30. 3.–3. 4.)