1. teden (16. 3.–20. 3.)

Pri vsaki novi enoti najprej v zvezek napiši naslov enote in zapiši povzetek vsebine. Pomagaj si z Nauči se. Nato preberi Pomagaj si, poglej video posnetke, rešuj naloge in preveri rešitve. V primeru vprašanj, pošlji e-sporočilo svojemu učitelju matematike.

Teden od 16. do 20. marca 2020 (7. a n 7. b) – Rešitve

1. ura: Štirikotnik

 • Zapiši naslov poglavja VI. Štirikotniki
 • Preberi Nauči se (strani 39 in 40)
 • Preberi Pomagaj si I (stran 41)
 • Poglej video posnetek Štirikotniki – uvod
 • Reši naloge (strani 41 in 42, naloge od 1 do 5)

2. ura: Štirikotnik

 • Reši naloge (stran 42, naloge od 6 do 9 + 2 nalogi)

3. ura: Koti štirikotnika

 • Preberi Nauči se (stran 43)
 • Preberi Pomagaj si I (stran 43)
 • Reši naloge (stran 44, naloge od 12 do 16)

4. ura: Koti štirikotnika

 • Reši naloge (stran 45, naloge od 17 do 19 + 2 nalogi)

Zadolžitev #1

Na MitMatu pravilno reši tri naloge pod razdelkom Štirikotniki:

 • Koti štirikotnika.

Izpiši podatke, v zvezek reši naloge (zapiši postopke reševanja), slikaj in pošlji svojemu učitelju matematike do petka, 20. marca 2020, do 18. ure. Pri pošiljanju e-sporočila v polje Zadeva vpiši zaporedno številko zadolžitve in svoje ime ter priimek (primer: Zadolžitev 1 Janez Novak).

 

Teden od 16. do 20. marca 2020 (7. c) - Rešitve

1. ura: Računanje celote

 • Preberi Nauči se (stran 82)
 • Preberi Pomagaj si I (stran 82)
 • Reši naloge (strani 83 in 84, naloge od 62 do 65 + 6 nalog)

2. ura: Tortni prikaz

 • Preberi Nauči se (stran 85)
 • Preberi Pomagaj si I (strani 85 in 86)
 • Reši naloge (strani 87 in 88, naloge od 74 do 77 + 3 naloge)

Zadolžitev #1

Na MitMatu pravilno reši po dve nalogi pod razdelkom Odstotni račun:

 • Računanje deleža,
 • Računanje deleža, izraženega z odstotki,
 • Računanje celote.

Izpiši podatke, v zvezek reši naloge (zapiši postopke reševanja), slikaj in pošlji svojemu učitelju matematike do srede, 18. marca 2020, do 18. ure. Pri pošiljanju e-sporočila v polje Zadeva vpiši zaporedno številko zadolžitve in svoje ime ter priimek (primer: Zadolžitev 1 Janez Novak).

 

3. ura: Utrjevanje znanja

 • Reši naloge (strani 89 in 90, naloge od 83 do 86 + 9 nalog)

4. ura: Preverjanje znanja

 • Odgovori na vprašanja pri Ali veš? (stran 91)
 • Reši naloge pri Preveri, ali znaš (stran 91)

Zadolžitev #2

Reši učni list Zadolžitev 2.

Izpiši podatke, v zvezek reši naloge (zapiši postopke reševanja), slikaj in pošlji svojemu učitelju matematike do ponedeljka, 23. marca 2020, do 10. ure. Pri pošiljanju e-sporočila v polje Zadeva vpiši zaporedno številko zadolžitve in svoje ime ter priimek (primer: Zadolžitev 2 Janez Novak).

 


Prejšnja stran: 7. razred
Naslednja stran: 2. teden (23. 3.–27. 3.)