Vsebina


Vsebina pri predmetu gospodinjstvo je razdeljena na module. V šestem razredu sta dva in sicer:

Modul: Bivanje in okolje

 • Ekološko osveščen potrošnik

 • Proizvodnja in potrošnja

 • Načrtovanje nakupov

Modul: Hrana in prehrana

 • Hrana in prehrana

 • Označevanje živil

 • Higiena prehrane

 • Mehanska in toplotna obdelava živil

Zdrava prehrana je eden izmed pogojev dobrega psihičnega in fizičnega počutja človeka. Ustrezno sestavljena hrana pokriva človekove potrebe po hranljivih snoveh in energiji, potrebni za rast, razvoj in opravljanje življenjskih funkcij. Te potrebe so navedene v priporočilih zdrave prehrane.

Z analizo lahko ugotovimo, koliko so v naši prehrani ta priporočila upoštevana. Prehrambene navade v vsakdanjem življenju močno vplivajo na zadovoljevanje potreb po hrani. Pomanjkanje pa tudi prevelike količine hranljivih snovi privedejo do poslabšanja zdravstvenega stanja. (Vir: Učni načrt gospodinjstva za šesti razred devetletke)Organizacija pouka


Predmet gospodinjstvo v šestem razredu zajema 52,5 ur. Na urniku imajo učenci izmenično eno uro gospodinjstva ali dve.

Delo pri pouku je razdeljeno na teoretični in praktični del. Teoretični del predstavlja spoznavanje glavnih pojmov iz obeh modulov in ozaveščanje ter spodbujanje učencev za zdrav in ekološki način življenja. Pri praktičnem delu pa učenci spoznavajo osnovne tehnike priprave živil in priprave zdrave in varne hrane.

Temeljna načela, ki jih upoštevamo pri uresničevanju splošnih ciljev:

 1. Enakost med spoloma
 2. Enakopravnost skupnega dela
 3. Ekonomičnost
 4. Ekološkost
 5. Ergonomija
 6. Etičnost
 7. Estetika in kultura

 

 

 Prejšnja stran: Dobrodošli
Naslednja stran: Pouk