9. c 2. teden

9. c GEO, 23.3.2020

PREBIVALSTVO IN GOSPODARSTVO PREDALPSKIH POKRAJIN

Naredi izpiske iz učbenika pri tem poglavju, vezane na naslednje ključne besede:

 • Poselitev:
 • Gospodarstvo v preteklosti: Tu si izpiši premogovniške kraje in kaj so izkopavali. Poišči jih tudi v atlasu.
 • Gospodarstvo danes:
 • Prometne povezave:

Preberi si besedilo o Velenju, Celju in idrijski dediščini.

Če imaš le možnost, naredi dve interaktivni nalogi v iRokusu - učbenik Raziskujem Slovenijo 9 - pri tem poglavju.

Fotografijo zapiskov pošlji na moj e-poštni naslov do torka, 24. 3. do 18.00. Vsem, ki boste odgovorili, bom zabeležila vaše delo. Odgovori bodo objavljeni na tej spletni strani po roku za oddajo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REŠITVE: PREBIVALSTVO IN GOSPODARSTVO PREDALPSKIH POKRAJIN

Poselitev:

 • Značilna razložena poselitev (naselja).
 • V manjših dolinah v hribovitem svetu: gručaste vasi.
 • Po prisojnih pobočjih in na slemenih: samotne kmetije, zaselki.
 • Ponekod v hribovjih: izseljevanje.
 • Najgosteje so poseljene kotline in večje doline (Ljubljana, Celje, Kranj in Velenje). Tam število prebivalstva narašča.

Gospodarstvo v preteklosti:

 • Predalpske pokrajine je industrializacija najprej zajela.
 • Rudarstvo: Idrija: živo srebro, Mežica: svinec, cink, Hrastnik, Zagorje, Trbovlje: rjavi premog.

Gospodarstvo danes:

 • V hribovitem svetu: živinoreja in gozdarstvo, turizem na kmetiji..
 • V kotlinah in dolinah: živinoreja in poljedelstvo, industrija, energetika, turizem.

Prometne povezave: tu potekajo glavne prometne povezave v Sloveniji.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. c GEO, 26. 3. 2020

LJUBLJANSKA KOTLINA

Naredi izpiske iz učbenika pri tem poglavju, vezane na naslednje ključne besede:

 • Nastanek:
 • Podnebje:
 • Delitev:
 • Prebivalstvo:
 • Promet:
 • Gospodarstvo:

Poišči naslednje kraje v atlasu: Bled, Radovljica, Kranj, Škofja Loka, Medvode, Domžale, Mengeš, Kamnik.

Preberi si besedilo o Kranju in Ljubljani.

Fotografijo zapiskov pošlji na moj e-poštni naslov do 27. 3. do 18.00. Vsem, ki boste odgovorili, bom zabeležila vaše delo. Odgovori bodo objavljeni na tej spletni strani po roku za oddajo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REŠITVE: LJUBLJANSKA KOTLINA

Največja sklenjena ravnina v Sloveniji.

Nastanek: Tektonska udorina, reke so jo zasule s prodom in vanjo vrezale široke terase.

Podnebje: Zmerno celinsko.

Delitev: Blejski kot, Dežela, Dobrave, Kranjsko-Sorško polje, Bistriško polje, Ljubljansko polje, Ljubljansko barje.

Prebivalstvo:V Lj. kotlini živi več kot četrtina vsega slo. prebivalstva. Najgosteje poseljen del Slovenije.

Promet: odlične prometne povezave, največje letališče.

Gospodarstvo:

Kmetijstvo: dobri pogoji na širokih terasah in rodovitni prsti.

Industrija, storitvene dejavnosti in turizem: dobro razvito.

Prejšnja stran: 9. c 1. teden
Naslednja stran: 9. c 3. teden