9. b 6. teden

9. b GEO, 20 .4. 2020

PREBIVALSTVO IN GOSPODARSTVO OBPANONSKIH POKRAJIN

Naredi izpiske iz učbenika pri tem poglavju, vezane na naslednje ključne besede:

Poselitev:

-       Pomembna središča:

-       Gostota poselitve:

-       Tipi naselij:

-       Odseljevanje:

Gospodarstvo:

-       Kmetijstvo (pogoji, težave, kmetijske panoge):

-       Industrija:

-       Turizem:

Fotografijo odgovorov na vprašanja pošlji na moj e-poštni naslov do 21. 4. do 18.00. Vsem, ki boste odgovorili, bom zabeležila vaše delo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REŠITVE: PREBIVALSTVO IN GOSPODARSTVO OBPANONSKIH POKRAJIN

Poselitev:

- Pomembna središča: Maribor, Novo mesto, Murska Sobota, Ptuj, Krško Brežice.

- Gostota poselitve: nekoliko dvignjeni deli ravnin, predvsem Dravsko polje.

- Tipi naselij: na ravninah obcestne vas, v gričevjih razložena naselja.

- Odseljevanje: zaradi slabše gospodarske razvitosti se prebivalstvo odseljuje (v notranjost Slovenije, zdomci v Nemčiji, Avstriji).

Gospodarstvo:

- Kmetijstvo:

  • Dobri pogoji: zmerno celinsko podnebje, rodovitna prst, ravnine, gosta rečna mreža.
  • Težave: razdrobljene obdelovalne površine.
  • Na ravninah poljedelstvo in živinoreja, v gričevjih vinogradništvo in sadjarstvo.

- Industrija: na zahodnem robu (Maribor, Novo mesto).

- Turizem: zdraviliški turizem (Terme Čatež, Rogaška Slatina, Moravske toplice …).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. b GEO, 22 .4. 2020

PREBIVALSTVO IN GOSPODARSTVO OBPANONSKIH POKRAJIN 2. del

Na spletni strani  https://eucbeniki.sio.si/geo9/2657/index.html si preberi snov "prebivalstvo in gospodarstvo Obpanonskih pokrajin" (str. 233-239) in reši vse spletne naloge.

Nalog ni potrebno pošiljati. Samo reši jih na spletu.


Prejšnja stran: 9. b 5. teden
Naslednja stran: 9. b 7. teden