9. b 1. teden

9. b GEO, ponedeljek, 16. 3. 2020

PREBIVALSTVO IN GOSPODARSTVO DINARSKOKRAŠKIH POKRAJIN

Naredi izpiske iz učbenika, vezane na naslednje ključne besede:

 • Gostota poselitve:
 • Naselja:
 • Gospodarstvo v preteklosti:
 • Gospodarstvo danes:
 • Prometne povezave:
 • Bloški smučarji:
 • Suha roba:
  • V atlasu poišči: Kočevje, Postojno, Grosuplje, Logatec, Cerknico, Ribnico, Črnomelj, Metliko.

Fotografijo izpiskov pošljite na moj e-poštni naslov do 17. 3. do 18.00. Vsem, ki boste odgovorili, bom  zabeležila vaše delo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REŠITVE: PREBIVALSTVO IN GOSPODARSTVO DINARSKOKRAŠKIH POKRAJIN, 16.3.2020

 • Gostota poselitve: v povprečju redka.
 • Naselja: prevladujejo gručasta naselja.
 • Gospodarstvo v preteklosti:
  • Na planotah in v hribovjih je prevladovala živinoreja (predvsem ovčjereja in govedoreja).
  • Gozdarstvo in dejavnosti, vezane na les.
  • Lesna industrija (po 2. sv. vojni)
 • Gospodarstvo danes:
  • Ovčjereja
  • Vinogradništvo (obrobje Krške kotline in v Beli krajini)
  • Manjša industrijska središča.
  • Turizem (kraške jame, Cerkniško jezero, Krka, Kolpa …)
 • Prometna mreža: marsikje zelo redka.
 • Bloški smučarji: Smuči so bile včasih edino prevozno sredstvo pozimi.
 • Suha roba: Izraz označuje lesene izdelke za vsakdanjo rabo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

9. b GEO, sreda, 18.3.2020

POVRŠJE, PODNEBJE IN RASTLINSTVO PREDALPSKIH POKRAJIN

V zvezek odgovori na spodnja vprašanja. Odgovore najdeš v učbeniku pod poglavjem »Površje, podnebje in rastlinstvo Predalpskih pokrajin«.

 • Kako delimo Predalpske pokrajine? (Prepiši si podrobno delitev.)
 • Kaj je značilno za površje in kamninsko zgradbo Predalpskih pokrajin?
 • Katero podnebje prevladuje v Predalpskih pokrajinah?

V atlasu poišči:

 • pokrajine, ki sestavljajo Zahodno Predalpsko hribovje.
 • reko Sočo,
 • reko Soro,
 • vrh Porezen,
 • vrh Blegoš,
 • Posavsko hribovje,
 • reko Savo,
 • vrh Kum,
 • Pohorje,
 • Strojno,
 • Kozjak,
 • Dravsko dolino,
 • Mislinjsko dolino,
 • Mežiško dolino,
 • Zgornje Savinjsko dolino,
 • Šaleško dolino,
 • Slovenjgraško kotlino,
 • Dravo,
 • Mislinjo,
 • Pako,
 • Savinjo,
 • Ljubljansko kotlino,
 • Celjsko kotlino.

Preberi si o Pohorskih visokih barjih.

 

Fotografijo odgovorov na vprašanja pošlji na moj e-poštni naslov do petka, 20. 3. do 18.00.

Vsem, ki boste odgovorili, bom zabeležila vaše delo. Odgovori bodo objavljeni na tej spletni strani po roku za oddajo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REŠITVE: POVRŠJE, PODNEBJE IN RASTLINSTVO PREDALPSKIH POKRAJIN

 

 

 

 

 

 


Prejšnja stran: 9. a Naravoslovni dan
Naslednja stran: 9. b 2. teden