9. a 5. teden

9. a GEO, 16. 4. 2020

Reši delovni list na spodnji povezavi:

https://www.osnovnasolasostro.si/geo/uploads/9%20geo/Obpanonske%20pokrajine_NG.docx

Pri 3. nalogi, kjer imaš dve sliki, povezani z reko Muro, si lahko pomagaš 2. stranjo zgibanke, ki je objavljena na spletu (o nastanku mrtvice): http://www.wetman.si/modules/simplemod/uploads/files/zgibanka_wetman_mura_s.pdf

Delovni list lahko rešiš tudi na računaniku (ni nujno, da ga printaš). Fotografijo rešenega delovnega lista pošlji na moj e-poštni naslov do 17. 4. do 18.00. Vsem, ki boste odgovorili, bom zabeležila vaše delo. Odgovori bodo objavljeni na tej spletni strani po roku za oddajo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REŠITVE: Delovni list "Površje, podnebje in rastlinstvo Obpanonskih pokrajin"

Nema karta:

1. Goričko

2. Pomurska ravnina

3. Slovenske gorice

4. Dravsko Ptujsko polje

5. Haloze

6. Krška kotlina

7. Novomeška pokrajina (mi je nismo posebej obravnavali)

 

A. Ledava

B. Mura

C. Ščavnica

Č. Pesnica

D. Drava

E. Dravinja

F. Voglajna

G. Sotla

H. Krka

 

Klimograma:

klimogram levo: Veliki Dolenci, klimogram desno: Novo mesto

 

Naloga z dvema slikama:

a)      Takšno jezero imenujemo mrtvica.

b)      V takih jezerih in močvirjih se je ohranil edinstven rastlinski in živalski svet.

c)      Rečno strugo na desni sliki so regulirali (utrdili, izravnali, zgradili zaščitne nasipe), da reka ne bi poplavljala.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obveščam vas, da pisnega preizkusa znanja, ki je bil predviden v tej ocenjevalni konferenci, ne bo.

Po prihodu v šolo boste pridobili še eno ustno oceno.


Prejšnja stran: 9. a 4. teden
Naslednja stran: 9. a 6. teden