9. a 4. teden

9. a GEO, 7. 4. 2020

POVRŠJE, PODNEBJE IN RASTLINSTVO OBPANONSKIH POKRAJIN

V zvezek odgovori na vprašanja. Odgovore najdeš v učbeniku pod poglavjem »Površje, podnebje in rastlinstvo Obpanonskih pokrajin«.

  • Kako delimo Obpanonske pokrajine? Prepiši si podrobno delitev in vse pokrajine poišči v atlasu.
  • Kaj je značilno za površje, kamninsko zgradbo  in rečno mrežo Obpanonskih pokrajin?
  • Katero  podnebje prevladuje v Obpanonskih pokrajinah?

Fotografijo odgovorov na vprašanja pošlji na moj e-poštni naslov do 8. 4. do 18.00. Vsem, ki boste odgovorili, bom zabeležila vaše delo. Odgovori bodo objavljeni na tej spletni strani po roku za oddajo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REŠITVE: POVRŠJE, PODNEBJE IN RASTLINSTVO OBPANONSKIH POKRAJIN

Kako delimo Obpanonske pokrajine?

  • Gričevja: Goričko, Slovenske gorice, Dravinjske gorice, Haloze, Kozjansko.
  • Ravnine: Murska ravnina ali Pomurje, Dravsko-Ptujsko polje, Krška kotlina.

Kaj je značilno za površje, kamninsko zgradbo  in rečno mrežo Obpanonskih pokrajin?

  • Površje: prevladujejo ravnine in gričevja.
  • Kamninska zgradba: sedimentne kamnine.
  • Rečna mreža: Gosta. Drava, Sava, Mura in Krka.

Katero  podnebje prevladuje v Obpanonskih pokrajinah? Zmerno celinsko podnebje.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. a GEO, 9. 4. 2020

POVRŠJE, PODNEBJE IN RASTLINSTVO OBPANONSKIH POKRAJIN 2. del

Na spletni strani  https://eucbeniki.sio.si/geo9/2655/index.html si preberi snov Obpanonskih pokrajin (str. 222 – 232) in reši vse spletne naloge.

Nalog ni potrebno pošiljati. Samo reši jih na spletu.


Prejšnja stran: 9. a 3. teden
Naslednja stran: 9. a 5. teden