9. a 3. teden

9. a GEO, 31. 3. 2020

LJUBLJANSKA KOTLINA

Naredi izpiske iz učbenika pri tem poglavju, vezane na naslednje ključne besede:

  • Nastanek:
  • Podnebje:
  • Delitev:
  • Prebivalstvo:
  • Promet:
  • Gospodarstvo:

Poišči naslednje kraje v atlasu: Bled, Radovljica, Kranj, Škofja Loka, Medvode, Domžale, Mengeš, Kamnik.

Preberi si besedilo o Kranju in Ljubljani.

Fotografijo zapiskov pošlji na moj e-poštni naslov do 1. 4. do 18.00. Vsem, ki boste odgovorili, bom zabeležila vaše delo. Odgovori bodo objavljeni na tej spletni strani po roku za oddajo.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REŠITVE: LJUBLJANSKA KOTLINA

Največja sklenjena ravnina v Sloveniji.

Nastanek: Tektonska udorina, reke so jo zasule s prodom in vanjo vrezale široke terase.

Podnebje: Zmerno celinsko.

Delitev: Blejski kot, Dežela, Dobrave, Kranjsko-Sorško polje, Bistriško polje, Ljubljansko polje, Ljubljansko barje.

Prebivalstvo:V Lj. kotlini živi več kot četrtina vsega slo. prebivalstva. Najgosteje poseljen del Slovenije.

Promet: odlične prometne povezave, največje letališče.

Gospodarstvo: Kmetijstvo: dobri pogoji na širokih terasah in rodovitni prsti.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. a GEO, 2. 4. 2020

ONESNAŽEVANJE OKOLJA

Preberi v učbeniku poglavje "Onesnaževanje okolja" in izpolni spodnjo tabelo.

Fotografijo zapiskov pošlji na moj e-poštni naslov do 3. 4. do 18.00. Vsem, ki boste odgovorili, bom zabeležila vaše delo. Odgovori bodo objavljeni na tej spletni strani po roku za oddajo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REŠITVE:ONESNAŽEVANJE OKOLJA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Prejšnja stran: 9. a 2. teden
Naslednja stran: 9. a 4. teden